Honda CR-V: System przypominania o przeglądzie

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Obsługa serwisowa –> System przypominania o przeglądzie

Dostarcza informacji na temat czynności serwisowych objętych przeglądem. Czynności serwisowe są przedstawiane w formie kodu i ikony. System informuje, kiedy należy zaprowadzić samochód do ASO Honda na podstawie pozostałej liczby dni.

W przypadku terminu następnego przeglądu, który się zbliża, nadszedł lub został przekroczony, przy każdym ustawianiu wyłącznika zapłonu w położeniu ZAPŁON (II)*1 w interfejsie informacji kierowcy pojawia się ikona ostrzegawcza.

*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Można wybrać opcję, aby wraz z ikoną wyświetlaną w interfejsie informacyjnym kierowcy pojawiał się również komunikat ostrzegawczy.


Wyświetlanie informacji Systemu przypominania o przeglądzie

1. Ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu ZAPŁON (II)*1.

2. Naciskać przycisk (Wyświetlanie/Informacje) aż do
pojawienia się ikony .


3. Nacisnąć przycisk ENTER, aby przejść do ekranu systemu przypominania o przeglądzie.

W interfejsie informacji kierowcy pojawią się czynności serwisowe.

Wyświetlanie informacji Systemu przypominania o przeglądzie


Zaświeci się lampka komunikatu systemowego (i) razem z informacją systemu przypominania o przeglądzie.

W zależności od warunków pracy silnika i stopnia zużycia oleju silnikowego system oblicza liczbę dni pozostałych do przeprowadzenie następnego przeglądu.

Wyświetlanie informacji Systemu przypominania o przeglądzie*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Ikony ostrzegawcze i informacja przypominająca o przeglądzie w interfejsie informacyjnym kierowcyIkona ostrzeżenia Informacja systemu przypominania o przeglądzie Objaśnienie Informacja
Termin przeglądu bliski

Wymagane jest przeprowadzenie kilku lub więcej czynności serwisowych w terminie krótszym niż 30 dni. Pozostała liczba dni jest szacowana w oparciu o warunki eksploatacji. Pozostałe dni będą odliczane wstecz co jeden dzień.
Termin przeglądu teraz

Wymagane jest przeprowadzenie kilku lub więcej czynności serwisowych w terminie krótszym niż 10 dni. Pozostała liczba dni jest szacowana w oparciu o warunki eksploatacji. Należy jak najszybciej przeprowadzić wyznaczony przegląd.
Termin przeglądu minął

Nie wykonano przeglądu pomimo wskazania przez system 0 dni do terminu przeglądu. Minął czas przeglądu wymaganego dla tego pojazdu. Należy niezwłocznie poddać go przeglądowi i wyzerować system przypominania o przeglądzie.

Czynności serwisowe systemu przypominania o przeglądzie

Czynności serwisowe pojawiające się w interfejsie informacyjnym kierowcy są wyświetlane w formie kodu i ikon.

Objaśnienia kodów i ikon dotyczących systemu przypominania o przeglądzie można znaleźć Książce gwarancyjnej otrzymanej z pojazdem.

■ Dostępność systemu przypominania o przeglądzie

System ten nie jest dostępny w niektórych krajach, nawet jeżeli przypomnienie o przeglądzie pojawi się w interfejsie informacyjnym kierowcy podczas naciskania przycisku (Wyświetlanie/Informacje). Należy to
sprawdzić w Książce gwarancyjnej dostarczonej z samochodem lub zapytać w ASO Honda, czy można korzystać z systemu przypominania o przeglądzie.

Jeśli pojazd ma opuścić kraj, w którym stosowany jest system przypominania o przeglądzie, należy skonsultować się z ASO Honda w sprawie sposobu rejestrowania dokonywanych przeglądów oraz ustalania terminów przeglądów zgodnie z warunkami kraju eksploatacji.


Przywracanie stanu początkowego wyświetlacza

Po wykonaniu przeglądu należy wyzerować system przypominania o przeglądzie.

Przywracanie stanu początkowego wyświetlacza


1. Ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu ZAPŁON (II)*1.

2. Naciskać przycisk (Wyświetlanie/Informacje) aż do
pojawienia się ikony .

3. Nacisnąć przycisk ENTER.

4. Nacisnąć i przytrzymać przez około 10 sekund przycisk ENTER, aby przejść w tryb resetowania.

5. Nacisnąć
w celu wybrania pozycji serwisowej, która ma zostać wyzerowana, lub wybrania opcji Wszystkie czynności do wykonania (nacisnąć Anuluj, aby zakończyć proces).

6. Nacisnąć przycisk ENTER, aby zresetować wybraną pozycję.

7. Powtórzyć czynności od kroku 4 dla wszystkich żądanych pozycji.

UWAGA

Brak wyzerowania informacji o przeglądzie po jego przeprowadzeniu sprawi, że system będzie pokazywał błędne terminy przeglądów, co może wywołać poważne problemy mechaniczne.

Wersje z wyświetlaczem audio

Wyświetlacz układu przypominania o przeglądzie można także wyzerować za pomocą ekranu audio/informacje.

Wyzerowania informacji przypominania o przeglądzie dokona ASO Honda po przeprowadzeniu wymaganego przeglądu. Jeśli przegląd nie jest przeprowadzany w ASO Honda, należy samemu wyzerować wyświetlacz informacji o przeglądzie.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

    Przed przystąpieniem do obsługi serwisowej

    Sprawdzenie i obsługa serwisowa W celu utrzymywania pojazdu w dobrym stanie oraz dla własnego bezpieczeństwa należy wykonywać wszystkie wymienione dz ...

    System monitorowania oleju silnikowego

    Wersje bez systemu przypominania o przeglądzie Lampka systemu monitorowania jakości oleju silnikowego informuje o konieczności wymiany oleju w silniku lub doprow ...

    Categorie