Honda CR-V: Przed przystąpieniem do obsługi serwisowej

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Obsługa serwisowa –> Przed przystąpieniem do obsługi serwisowej

Sprawdzenie i obsługa serwisowa

W celu utrzymywania pojazdu w dobrym stanie oraz dla własnego bezpieczeństwa należy wykonywać wszystkie wymienione działania w ramach obsługi serwisowej. W przypadku wykrycia nieprawidłowości (niepokojące dźwięki i zapachy, zbyt niski poziom płynu hamulcowego, ślady oleju na podłożu itd.) należy przekazać pojazd do sprawdzenia w serwisie. Szczegółowe informacje na temat przeglądów i czynności serwisowych znajdują się w Książce gwarancyjnej pojazdu/Instrukcji obsługi*.

Rodzaje obsługi serwisowej

■ Codzienne kontrole Kontroli należy dokonywać przed dalszymi wyjazdami, przy myciu pojazdu oraz przy tankowaniu paliwa.

■ Okresowe kontrole

 • Należy co miesiąc sprawdzać poziom płynu hamulcowego/układu sprzęgła*.
 • Należy co miesiąc sprawdzać ciśnienie w oponach. Należy też sprawdzać zużycie bieżnika i ewentualne obecność ciał obcych.
 • Należy co miesiąc sprawdzać światła zewnętrzne.
 • Należy przynajmniej co pół roku sprawdzać stan piór wycieraczek.

Obsługa serwisowa - Bezpieczeństwo

Poniżej wymieniono najważniejsze środki bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że nie możemy ostrzegać o wszystkich możliwych zagrożeniach mogących wystąpić podczas obsługi serwisowej. Tylko użytkownik może określić, czy powinien wykonać daną czynność.

Obsługa serwisowa - Bezpieczeństwo

 • Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub wybuchu, nie należy zbliżać zapalonych papierosów, iskier ani płomieni w pobliże akumulatora i wszystkich elementów układu paliwowego.
 • Nigdy nie pozostawiać ścierek, ręczników ani innych łatwopalnych przedmiotów pod pokrywą silnika.
  • Ciepło z silnika i spalin może je zapalić, powodując pożar.
 • Do czyszczenia części należy używać powszechnie dostępnych środków odtłuszczających lub środków do czyszczenia części, ale nie benzyny.
 • Przy wykonywaniu czynności związanych z akumulatorem lub sprężonym powietrzem należy nosić okulary ochronne i strój ochronny.
 • Spaliny z silnika zawierają tlenek węgla, który jest śmiertelnie trujący.
  • Silnik można uruchamiać tylko w przypadku występowania wystarczającej wentylacji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieprawidłowa obsługa serwisowa pojazdu lub zaniechanie przed jazdą usunięcia wykrytej usterki może spowodować wypadek ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Należy zawsze przestrzegać zaleceń i harmonogramów dotyczących przeglądów i konserwacji podanych w instrukcji obsługi/ książce gwarancyjnej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi serwisowej oraz niestosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa może spowodować odniesienie poważnych obrażeń ciała lub śmierć.

Zawsze należy przestrzegać procedur zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz stosować zalecane w niej środki bezpieczeństwa.


Bezpieczeństwo pojazdu

 • Pojazd musi być zaparkowany.
  • Należy się upewnić, że pojazd jest zaparkowany na poziomym podłożu, hamulec postojowy jest zaciągnięty, a silnik wyłączony.
 • Należy uważać, aby nie poparzyć się w zetknięciu z rozgrzanymi częściami.
  • Przed dotknięciem części pojazdu należy poczekać na całkowite ostygnięcie silnika i układu wydechowego.
 • Należy uważać, aby nie doznać uszkodzeń ciała w zetknięciu z częściami ruchomymi.
  • Silnik należy uruchamiać, tylko jeśli wymaga tego instrukcja, a dłonie i kończyny należy trzymać z dala od części ruchomych.

Wersje z układem Auto Stop

 • Nie otwierać pokrywy silnika przy włączonym systemie Auto Stop.

Części i płyny używane podczas przeglądu

Do obsługi serwisowej i napraw pojazdu zaleca się użycie oryginalnych części i płynów Hondy. Oryginalne części Hondy są wytwarzane zgodnie z tymi samymi wysokimi standardami jakości, jakie są stosowane w przypadku pojazdów Hondy.

Informacje o obsłudze serwisowej

Jeśli w pojeździe jest dostępny system przypominania o przeglądzie, w interfejsie informacji kierowcy będą się pojawiać powiadomienia o zbliżającym się terminie przeglądu. Objaśnienia kodów czynności serwisowych objętych przeglądem pojawiających się na wyświetlaczu znajdują się w książce gwarancyjnej dostarczanej wraz z pojazdem.

Jeśli system przypominania o przeglądzie nie jest dostępny, należy przestrzegać terminów przeglądów okresowych znajdujących się w książce gwarancyjnej.

Jeśli pojazd nie ma książki gwarancyjnej, należy postępować zgodnie z harmonogramem przeglądów zamieszczonym w tej instrukcji obsługi.

Wersje z układem przypominania o przeglądzie

Jeśli pojazd ma opuścić kraj, w którym stosowany jest system przypominania o przeglądzie, należy skonsultować się z ASO Honda w sprawie sposobu rejestrowania dokonywanych przeglądów oraz ustalania terminów przeglądów zgodnie z warunkami kraju eksploatacji.


  System przypominania o przeglądzie

  Dostarcza informacji na temat czynności serwisowych objętych przeglądem. Czynności serwisowe są przedstawiane w formie kodu i ikony. System informuje, k ...

  Categorie