Honda CR-V: Płyn chłodzący silnika

Zalecany płyn chłodzący: Wielosezonowy niezamarzający płyn chłodzący / płyn chłodzący typu 2 firmy Honda

Ten płyn chłodzący składa się w 50% ze środka przeciwko zamarzaniu i 50% z wody destylowanej. Nie należy dolewać płynu przeciwdziałającego zamarzaniu ani wody.

Zalecamy sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego silnika po każdorazowym tankowaniu paliwa. Sprawdzić zbiornik wyrównawczy. Należy dolać odpowiednią ilość płynu chłodzącego silnika.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zdjęcie korka zbiornika wyrównawczego przy gorącym silniku może spowodować wytryśnięcie płynu chłodzącego na zewnątrz i odniesienie poważnych poparzeń.

Przed zdjęciem korka zbiornika wyrównawczego należy zawsze zaczekać, aż silnik i chłodnica ostygną.

UWAGA

Jeśli spodziewany jest okres o temperaturach poniżej - 30ºC, należy zmienić płyn chłodzący na mieszaninę o wyższym stężeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat odpowiedniej mieszaniny płynu chłodzącego, należy skonsultować się z ASO Honda.

Jeżeli płyn niezamarzający / płyn chłodzący firmy Honda jest niedostępny, można skorzystać z przejściowego zamiennika w postaci bezkrzemianowej cieczy chłodzącej innej znanej marki.

Należy sprawdzić, czy jest to wysokiej jakości płyn chłodzący przeznaczony do silników wykonanych z aluminium. Długotrwałe stosowanie płynu chłodzącego innego producenta może spowodować korozję, prowadzącą do nieprawidłowego działania lub awarii układu chłodzenia. Należy jak najszybciej opróżnić układ chłodzenia i napełnić go ponownie niezamarzającym płynem chłodzącym / płynem chłodzącym firmy Honda.

Nie należy wlewać środków antykorozyjnych ani innych dodatków do układu chłodzenia. Mogą one być niezgodne z płynem chłodzącym lub podzespołami silnika.


Sprawdzanie płynu chłodzącego

Sprawdzanie płynu chłodzącego


1. Upewnić się, że silnik i chłodnica wystygły.

2. Sprawdzić ilość płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym.

 • Jeśli poziom płynu chłodzącego nie przekracza oznaczenia MIN, należy go uzupełnić aż do oznaczenia MAX.

3. Sprawdzić szczelność układu chłodzenia.

Uzupełnianie płynu chłodzącego

Uzupełnianie płynu chłodzącego


1. Upewnić się, że silnik i chłodnica wystygły.

2. Obrócić korek zbiornika wyrównawczego o 1/8 obrotu w lewo, zmniejszając ciśnienie w układzie chłodzenia.

3. Docisnąć i obrócić korek zbiornika wyrównawczego w lewo, aby go zdjąć.

4. Dolać płynu chłodzącego do zbiornika wyrównawczego, aż osiągnie oznaczenie MAX.

5. Założyć korek zbiornika wyrównawczego i całkowicie go dokręcić.

UWAGA

Wlewać olej ostrożnie i powoli, aby go nie rozlać. Po rozlaniu płyn należy natychmiast wytrzeć, ponieważ mógłby uszkodzić podzespoły w komorze silnika.


Korek zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego

Korek zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego


 • Nie otwierać, gdy płyn jest gorący.
 • Gorący płyn chłodzący może powodować oparzenia.
 • Przy ciśnieniu 108 kPa zaczyna się otwierać zawór bezpieczeństwa.

  Uzupełnianie oleju silnikowego

  1. Odkręcić i zdjąć korek wlewu oleju silnikowego. 2. Dolać powoli olej. 3. Założyć z powrotem korek wlewu oleju silnikowego i d ...

  Olej przekładniowy

  Olej do bezstopniowej skrzyni biegów (CVT) Zalecany płyn: Płyn do skrzyni biegów Honda HCF-2 Zlecić ASO Honda sprawdzenie poziomu oleju, w razie potr ...

  Categorie