Honda CR-V: Dach panoramiczny

Otwieranie/zamykanie dachu panoramicznego

Dach panoramiczny można obsługiwać tylko wtedy, gdy jest włączony tryb zasilania ZAPŁON. Do otwierania i zamykania dachu panoramicznego służy przełącznik znajdujący się w przedniej części sufitu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przycięcie dłoni lub palców przez zamykający się lub otwierający dach panoramiczny może spowodować poważne obrażenia.

Nie trzymać dłoni ani palców na drodze przesuwającego się dachu panoramicznego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wysiadając z pojazdu (także wraz z innymi osobami) należy zawsze pamiętać o zabraniu ze sobą kluczyka.

UWAGA

Otwarcie dachu panoramicznego podczas mrozu lub w sytuacji, gdy jest pokryty śniegiem lub lodem, może spowodować uszkodzenie płatu lub silnika dachu.

Dach panoramiczny i roleta przeciwsłoneczna działają do 10 minut od momentu ustawienia trybu zasilania POJAZD WYŁĄCZONY (BLOKADA).

Zamknięcie drzwi kierowcy anuluje tę funkcję.


W przypadku wykrycia oporu nastąpi aktywacja funkcji automatycznej zmiany kierunku, powodując przesuwanie dachu panoramicznego w przeciwnym kierunku, a następnie jego zatrzymanie. Funkcja automatycznej zmiany kierunku wyłącza wykrywanie oporu, gdy dach panoramiczny jest prawie całkowicie zamknięty, aby umożliwić jego domknięcie. Należy się upewnić, że żadne obiekty, w tym palce, nie znajdują się na drodze dachu panoramicznego.

Dachem panoramicznym można sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania lub kluczyka.


Otwieranie i zamykanie szyb

Otwieranie/zamykanie szyb sterowanych elektrycznie Szyby sterowane elektrycznie można otwierać i zamykać za pomocą przełączników na drzwiac ...

Korzystanie z przełącznika rolety przeciwsłonecznej

■ Działanie automatyczne Aby otworzyć: Pociągnąć przełącznik mocno w tył. Aby zamknąć: Pociągnąć prz ...

Categorie