Honda CR-V: Korzystanie z przełącznika rolety przeciwsłonecznej

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Elementy sterujące –> Dach panoramiczny –> Korzystanie z przełącznika rolety przeciwsłonecznej

Korzystanie z przełącznika rolety przeciwsłonecznej


■ Działanie automatyczne

Aby otworzyć: Pociągnąć przełącznik mocno w tył.

Aby zamknąć: Pociągnąć przełącznik mocno w przód.

Roleta przeciwsłoneczna automatycznie całkowicie się otworzy lub zamknie. Aby zatrzymać roletę przeciwsłoneczną w wybranym położeniu, nacisnąć krótko przełącznik.

■ Sterowanie ręczne

Aby otworzyć: Przesunąć przełącznik lekko w tył i przytrzymać go w takim położeniu do momentu uzyskania żądanego położenia.

Aby zamknąć: Przesunąć przełącznik lekko w przód i przytrzymać go w takim położeniu do momentu uzyskania żądanego położenia.

Roletę przeciwsłoneczną można otworzyć lub zamknąć, aby wyregulować ilość światła, wpadającego do kabiny.

W przypadku otwierania rolety przeciwsłonecznej z pomocą przełącznika rolety przeciwsłonecznej panoramiczny dach nie przesuwa się.

Rolety przeciwsłonecznej nie można całkowicie zamknąć, gdy dach panoramiczny jest otwarty. W razie zamknięcia rolety przeciwsłonecznej przy otwartym dachu panoramicznym, roleta przeciwsłoneczna zatrzymuje się blisko szklanego dachu panoramicznego.

Gdy przełącznik zostanie ponownie naciśnięty do przodu, roleta przeciwsłoneczna i dach panoramiczny zamkną się razem.


    Dach panoramiczny

    Otwieranie/zamykanie dachu panoramicznego Dach panoramiczny można obsługiwać tylko wtedy, gdy jest włączony tryb zasilania ZAPŁON. Do otwierania i ...

    Korzystanie z przełącznika dachu panoramicznego

    ■ Działanie automatyczne Aby otworzyć: Pociągnąć przełącznik mocno w tył. Aby zamknąć: Pociągnąć prze ...

    Categorie