Honda CR-V: Korzystanie z przełącznika dachu panoramicznego

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Elementy sterujące –> Dach panoramiczny –> Korzystanie z przełącznika dachu panoramicznego

Korzystanie z przełącznika dachu panoramicznego


■ Działanie automatyczne

Aby otworzyć: Pociągnąć przełącznik mocno w tył.

Aby zamknąć: Pociągnąć przełącznik mocno w przód.

Dach panoramiczny automatycznie całkowicie się otworzy lub zamknie. Aby zatrzymać dach panoramiczny w wybranym położeniu, należy krótko nacisnąć przełącznik.

■ Sterowanie ręczne

Aby otworzyć: Przesunąć przełącznik lekko w tył i przytrzymać go w takim położeniu do momentu uzyskania żądanego położenia.

Aby zamknąć: Przesunąć przełącznik lekko w przód i przytrzymać go w takim położeniu do momentu uzyskania żądanego położenia.

■ Uchylanie dachu panoramicznego

W celu uchylenia okna dachowego: Nacisnąć środkową część przełącznika sterującego dachem panoramicznym.

Aby zamknąć: Przesunąć przełącznik mocno do przodu, a następnie zwolnić go.

Otwarcie dachu panoramicznego podczas mrozu lub w sytuacji, gdy jest pokryty śniegiem lub lodem, może spowodować uszkodzenie płatu lub silnika dachu.

Korzystanie z przełącznika dachu panoramicznego


Panoramicznego dachu nie można całkowicie otworzyć jednym ruchem. Panoramiczny dach ma pozycję "comfort" lub pozycję zmniejszającą hałas, w której dach zostaje zatrzymany. Gdy dach zatrzyma się w tej pozycji, ponownie pociągnąć przełącznik do tyłu, aby całkowicie otworzyć dach.

Za każdym razem, gdy dach jest otwierany, roleta przeciwsłoneczna przesuwa się razem z nim. Jednak gdy dach panoramiczny się zamyka, roleta przeciwsłoneczna się nie przesuwa.

Przy uchyleniu dachu panoramicznego roleta przeciwsłoneczna otwiera się lekko, aby wpuścić świeże powietrze. Podczas zamykania dachu panoramicznego od tego położenia, roleta przeciwsłoneczna przesuwa się do położenia zamkniętego.


    Korzystanie z przełącznika rolety przeciwsłonecznej

    ■ Działanie automatyczne Aby otworzyć: Pociągnąć przełącznik mocno w tył. Aby zamknąć: Pociągnąć prz ...

    Categorie