Honda CR-V: Otwieranie i zamykanie szyb

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Elementy sterujące –> Otwieranie i zamykanie szyb

Otwieranie/zamykanie szyb sterowanych elektrycznie

Szyby sterowane elektrycznie można otwierać i zamykać za pomocą przełączników na drzwiach, gdy wyłącznik zapłonu jest ustawiony w położeniu ON (II)*1.

Przełączniki po stronie kierowcy umożliwiają otwieranie i zamykanie wszystkich szyb.

Główny przełącznik szyb sterowanych elektrycznie po stronie kierowcy musi być wyłączony (nie wciśnięty, lampka wyłączona), aby można było otwierać i zamykać szyby przełącznikami na innych drzwiach samochodu.

Po naciśnięciu przycisku blokady szyb sterowanych elektrycznie zapala się lampka; odtąd można sterować tylko szybą w drzwiach kierowcy. Nacisnąć przycisk blokady szyb sterowanych elektrycznie, gdy w pojeździe są dzieci.

Otwieranie/zamykanie szyb za pomocą funkcji automatycznego otwierania/zamykania szyb

Otwieranie/zamykanie szyb za pomocą funkcji automatycznego otwierania/zamykania szyb


■ Sterowanie ręczne

Aby otworzyć: Przesunąć przełącznik lekko w dół i przytrzymać go w takim położeniu do momentu uzyskania żądanego położenia.

Aby zamknąć: Przesunąć przełącznik lekko w górę i przytrzymać go w takim położeniu do momentu uzyskania żądanego położenia.

■ Działanie automatyczne

Aby otworzyć: Nacisnąć przełącznik mocno w dół.

Aby zamknąć: Pociągnąć przełącznik mocno w górę.

Szyba całkowicie otworzy się lub zamknie. Aby zatrzymać szybę w dowolnym momencie, należy krótko nacisnąć lub pociągnąć przełącznik.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zamknięcie szyby sterowanej elektrycznie w sytuacji, gdy znajdują się nad nią palce lub ręka, może spowodować poważne obrażenia.

Przed zamknięciem szyb należy się upewnić, że pasażerowie nie dotykają szyb i żadna część ich ciała nie jest na drodze przesuwania się szyby.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wysiadając z pojazdu (także wraz z innymi osobami) należy zawsze pamiętać o zabraniu ze sobą kluczyka.

Szyby sterowane elektrycznie działają przez 10 minut od momentu ustawienia wyłącznika zapłonu w położenie BLOKADA (0)*1.

Zamknięcie drzwi kierowcy powoduje anulowanie tej funkcji.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Otwieranie/zamykanie szyb i dachu panoramicznego pilotem

Otwieranie/zamykanie szyb i dachu panoramicznego pilotem


Aby otworzyć: Nacisnąć przycisk odblokowania, a następnie w ciągu 10 sekund nacisnąć go ponownie i przytrzymać.

Aby zamknąć: Nacisnąć przycisk blokowania, a następnie w ciągu 10 sekund nacisnąć go ponownie i przytrzymać.

Jeśli okna i dach panoramiczny zatrzymają się w połowie drogi, powtórzyć czynność.

Automatyczna zmiana kierunku Jeśli szyba elektryczna wykryje opór podczas automatycznego zamykania, spowoduje to zatrzymanie zamykania i zmianę kierunku przesuwu.

Funkcja automatycznej zmiany kierunku dla szyby kierowcy jest wyłączana w przypadku ciągłego ciągnięcia przełącznika w górę.

Funkcja automatycznej zmiany kierunku wyłącza wykrywanie, gdy szyba jest prawie całkowicie zamknięta, aby umożliwić domknięcie okna.

Tylnych szyb nie można otworzyć w sposób całkowity.


Zamykanie szyb i dachu panoramicznego kluczykiem

Zamykanie szyb i dachu panoramicznego kluczykiem


Aby zamknąć: Zablokować zamek drzwi kierowcy za pomocą kluczyka. W ciągu 10 sekund od powrotu kluczyka do położenia środkowego przekręcić kluczyk w kierunku blokowania i przytrzymać go w tym położeniu.

Aby zatrzymać szyby i dach panoramiczny w żądanym położeniu, należy zwolnić kluczyk. Jeśli zachodzi potrzeba korekty położenia, należy powtórzyć opisane czynności.

    Blokada Super Lock

    Włączona funkcja podwójnej blokady unieruchamia przyciski blokady na wszystkich drzwiach. ■ Włączanie funkcji podwójnej blokady zamk&oac ...

    Dach panoramiczny

    Otwieranie/zamykanie dachu panoramicznego Dach panoramiczny można obsługiwać tylko wtedy, gdy jest włączony tryb zasilania ZAPŁON. Do otwierania i ...

    Categorie