Ford Kuga: Usługi, które świadczymy

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Wstęp –> Rejestrowanie danych –> Usługi, które świadczymy

Jeśli korzystasz z naszych usług, gromadzimy i wykorzystujemy dane, na przykład informacje o koncie, położenie pojazdu i charakterystykę jazdy, na podstawie których można określić Twoją tożsamość. Dane te przesyłamy za pośrednictwem dedykowanych chronionych połączeń. Zbieramy i wykorzystujemy wyłącznie te dane, które umożliwiają Ci korzystanie z naszych usług, które subskrybujesz, po uzyskaniu Twojej zgody i gdy jest to zgodne z prawem. Dodatkowe informacje znajdują się w zasadach i warunkach korzystania z usług, które subskrybujesz.

Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej prywatności można znaleźć na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.

Usługi świadczone przez strony trzecie

Zalecamy zapoznanie się z zasadami i warunkami korzystania z usług, które subskrybujesz oraz związanymi z tymi usługami informacjami dotyczącymi ochrony prywatności. Nie odpowiadamy za usługi świadczone przez strony trzecie.

Pojazdy z modemem

Modem zawiera kartę SIM. Modem okresowo wysyła komunikaty, aby utrzymać połączenie z siecią komórkową. Te komunikaty mogą zawierać informacje umożliwiające zidentyfikowanie pojazdu, kartę SIM oraz elektroniczny numer seryjny modemu. Operatorzy sieci komórkowych mogą mieć dostęp do dodatkowych informacji, na przykład identyfikatora nadajnika sieci komórkowej.

Wskazówka:  Modem wysyła te informacje, chyba że dezaktywujesz wszystkie usługi o wartości dodanej. Aby uzyskać więcej informacji o wyłączeniu wszystkich usług o wartości dodanej, przeszukaj sekcję Ask Ford na lokalnej stronie internetowej firmy Ford lub skontaktuj się z Centrum Kontaktu z Klientami firmy Ford za pośrednictwem poczty elektronicznej w aplikacji FordPass lub korzystając z adresu e-mail podanego na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.

Wskazówka:  Usługa może być niedostępna lub jej świadczenie może zostać przerwane z wielu powodów, na przykład ze względu na warunki środowiskowe lub topograficzne i używany plan transferu danych.

Pojazdy z SYNC

Mobilne urządzenie do przesyłania danych

Jeśli podłączysz do pojazdu urządzenie mobilne, możesz wyświetlać dane z urządzenia na ekranie dotykowym, na przykład dotyczące muzyki lub okładkę albumu. Za pośrednictwem systemu możesz udostępniać dane dotyczące pojazdu aplikacjom mobilnym na Twoim urządzeniu.

Funkcja aplikacji mobilnych działa za pośrednictwem podłączonego urządzenia i wysyła dane do firmy Ford w Stanach Zjednoczonych. Informacje są zaszyfrowane i obejmują numer identyfikacyjny pojazdu, numer seryjny modułu SYNC, wskazanie drogomierza, włączone aplikacje, statystyki użytkowania oraz informacje o wykrywaniu i usuwaniu błędów. Zatrzymujemy te dane tak długo, jak długo jest to konieczne do świadczenia usługi, rozwiązywania problemów oraz w celu ciągłego udoskonalania i oferowania produktów i usług, które mogą Cię zainteresować, zgodnie z Twoimi preferencjami i jeśli jest to dozwolone prawem.

Po połączeniu telefonu komórkowego do systemu system tworzy profil powiązany z telefonem komórkowym. Profil telefonu komórkowego zapewnia więcej funkcji mobilnych oraz efektywne działanie. Profil zawiera na przykład dane dotyczące z książki telefonicznej telefonu, wiadomości tekstowe (przeczytane i nieprzeczytane) oraz historię połączeń w tym historię połączeń w czasie, gdy telefon nie był połączony z systemem.

Ponadto, jeśli podłączysz urządzenie multimedialne, system utworzy i zachowa spis urządzeń multimedialnych obsługiwanej zawartości multimedialnej. System zapisuje również krótki rejestr diagnostyczny obejmujący wszystkie działania systemu w okresie ostatnich 10 minut.

Profil telefonu komórkowego, spis urządzeń multimedialnych oraz rejestr diagnostyczny pozostaną w pojeździe, o ile nie zostaną wykasowane przez użytkownika i są ogólnie dostępne jedynie w pojeździe, gdy podłączony jest telefon komórkowy lub urządzenie multimedialne. Jeśli nie planujesz już korzystania z systemu lub pojazdu, zalecamy użycie funkcji resetowania w celu wykasowania wszystkich przechowywanych informacji.

Dane systemowe nie są dostępne bez specjalnego wyposażenia i uzyskania dostępu do modułu w pojeździe.

Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej prywatności można znaleźć na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.

    Dane dotyczące przeglądów

    Nasi dealerzy zbierają dane dotyczące przeglądów za pomocą złącza diagnostycznego pojazdu. Dealerzy wykorzystują dane dotyczące ...

    Zalecenia dotyczące części zamiennych

     Twój pojazd został wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami, z wykorzystaniem części wysokiej jakości. Zalecamy, by zawsze ...

    Categorie