Ford Kuga: Dane dotyczące przeglądów

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Wstęp –> Rejestrowanie danych –> Dane dotyczące przeglądów

Nasi dealerzy zbierają dane dotyczące przeglądów za pomocą złącza diagnostycznego pojazdu. Dealerzy wykorzystują dane dotyczące przeglądów, na przykład dzienniki błędów, jako pomoc, gdy pojazd zostanie oddany do naprawy. W razie potrzeby dealerzy udostępniają te dane naszemu zespołowi technicznemu, gdy potrzebują pomocy przy diagnostyce. Oprócz wykorzystywania informacji do celów diagnostycznych i przy naprawach wykorzystujemy dane dotyczące przeglądów i udostępniamy je naszym usługodawcom, na przykład dostawcom części, gdy jest to konieczne i dozwolone prawem, w procesie ciągłego doskonalenia lub w powiązaniu z innymi danymi na temat użytkownika, którymi dysponujemy, na przykład informacjami kontaktowymi, w celu oferowania produktów i usług, które mogą być interesujące dla użytkownika zgodnie z jego preferencjami, o ile jest to dozwolone prawem. Nasi usługodawcy są w takim samym stopniu zobowiązani prawem do ochrony i zatrzymywania danych zgodnie z zasadami zatrzymywania danych.

Wskazówka:  Warsztaty naprawcze innych stron również mogą zbierać dane dotyczące przeglądów za pośrednictwem złącza diagnostycznego.

Dane dotyczące zdarzeń

Ten pojazd jest wyposażony w rejestrator danych dotyczących zdarzeń. Głównym zadaniem rejestratora danych dotyczących zdarzeń jest rejestrowanie danych w pewnych sytuacjach kolizyjnych lub bliskich kolizji, takich jak odpalenie poduszek powietrznych lub uderzenie w przeszkodę. Te dane pomagają zrozumieć zachowanie układów pojazdu. Rejestrator danych dotyczących zdarzeń rejestruje dane związane z ruchem pojazdu i układami bezpieczeństwa przez krótki okres. Z reguły jest to 30 sekund lub krócej.

Rejestrator danych dotyczących zdarzeń w tym pojeździe ma rejestrować następujące dane:
 • jak działały różne układy w pojeździe;
 • czy pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera były zapięte;
 • jak daleko (o ile w ogóle) kierowca wciskał pedał gazu i/lub hamulca oraz
 • jak szybko jechał pojazd, oraz
 • Jak kierowca operował kierownicą.
Te dane mogą pomóc w lepszym zrozumieniu okoliczności, w których doszło do wypadku lub obrażeń.

Wskazówka:  Dane rejestratora danych dotyczących zdarzeń są rejestrowane tylko wtedy, gdy będzie miała miejsce poważna kolizja. Dane nie są rejestrowane w normalnych warunkach jazdy i nie są rejestrowane jakiekolwiek dane osobowe (np, imię i nazwisko, płeć, wiek czy miejsce kolizji). Niemniej jednak takie strony, jak organy ścigania, mogą powiązać dane z rejestratora z danymi identyfikującymi osobę ustalanymi rutynowo podczas badania wypadku.

Do odczytania zarejestrowanych danych niezbędny jest specjalny sprzęt i potrzebny jest dostęp do pojazdu lub rejestratora danych. Oprócz producenta pojazdu inne strony, takie jak organy ścigania, dysponujące takim specjalistycznym sprzętem, mogą odczytać informacje, jeśli mają dostęp do pojazdu lub rejestratora danych dotyczących zdarzeń.

Dane dotyczące komfortu, wygody i rozrywki

W twoim pojeździe znajdują się elektroniczne zespoły sterujące, które mogą przechowywać dane dotyczące spersonalizowanych ustawień. Dane są przechowywane lokalnie w pojeździe lub na urządzeniach, które do niego podłączasz, na przykład na dysku USB lub odtwarzaczu cyfrowym. Możesz usunąć niektóre z tych danych albo określić, czy udostępniać je za pośrednictwem usług, które subskrybujesz.

Dane dotyczące komfortu i wygody

Rejestrowane dane obejmują na przykład:
 • Położenie fotela i kierownicy.
 • Ustawienia klimatyzacji.
 • Ustawienia radia.
Dane dotyczące rozrywki

Rejestrowane dane obejmują na przykład:

 • Muzykę, filmy lub okładkę albumu.
 • Kontakty i odpowiadające im wpisy w książce adresowej.
 • Cele nawigacji.

  Rejestrowanie danych

  OSTRZEŻENIE Nie podłączaj urządzeń bezprzewodowych do złącza diagnostycznego. Nieupoważnione osoby trzecie mogą uzyskać dost& ...

  Usługi, które świadczymy

  Jeśli korzystasz z naszych usług, gromadzimy i wykorzystujemy dane, na przykład informacje o koncie, położenie pojazdu i charakterystykę jazdy, ...

  Categorie