Ford Kuga: Rejestrowanie danych

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Wstęp –> Rejestrowanie danych

OSTRZEŻENIE

Nie podłączaj urządzeń bezprzewodowych do złącza diagnostycznego. Nieupoważnione osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do danych pojazdu i pogorszyć funkcjonowanie układów bezpieczeństwa. Na podłączanie sprzętu do złącza diagnostycznego należy pozwalać wyłącznie warsztatom naprawczym postępujących zgodnie z naszymi instrukcjami serwisowymi i dotyczącymi napraw.

Szanujemy Twoją prywatność i robimy wszystko, aby ją chronić. Informacje podane w tej publikacji były poprawne w czasie przekazania do druku, ale ponieważ technologia zmienia się bardzo szybko, radzimy odwiedzić lokalną witrynę Ford w celu uzyskania najnowszych informacji.

W twoim pojeździe znajdują się elektroniczne zespoły sterujące wyposażone w funkcje rejestrowania danych i możliwość trwałego lub tymczasowego przechowywania danych. Te dane obejmują informacje na temat stanu i statusu pojazdu, wymagań w zakresie przeglądów, zdarzeń oraz usterek. Rodzaje danych, które mogą być rejestrowane, są opisane w niniejszym rozdziale. Niektóre z rejestrowanych danych są zapisywane w dziennikach zdarzeń i dziennikach błędów.

Wskazówka:  Dzienniki błędów są resetowane po przeglądzie lub naprawie.

Wskazówka:  Możemy przekazywać informacje na żądanie organów ścigania, innych organów rządowych i stron trzecich działających z mocy prawa lub w ramach postępowania sądowego. Takie informacje mogą być przez nie wykorzystywane w postępowaniach sądowych.

Rejestrowane dane obejmują na przykład:
  • Stany działania elementów układów, na przykład poziom paliwa, ciśnienie w oponach czy stopień naładowania akumulatora.
  • Stany pojazdu lub jego elementów, na przykład prędkość pojazdu, zwalnianie, przyspieszenie boczne i stan pasów bezpieczeństwa.
  • Zdarzenia lub błędy w kluczowych układach, na przykład światłach i hamulcach.
  • Reakcje układów na sytuacje drogowe, na przykład odpalenie poduszek powietrznych i stabilizacja toru jazdy.
  • Warunki otoczenia, na przykład temperatura.
Niektóre z tych danych, jeśli będą użyte w powiązaniu z innymi informacjami, na przykład raportem z wypadku, uszkodzeniami pojazdu bądź zeznaniami świadków, mogą zostać powiązane z konkretną osobą.

Informacje o niniejszej publikacji

Dziękujemy za wybranie pojazdu marki Ford. Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z niniejszą Instrukcją Obsługi, co ...

Dane dotyczące przeglądów

Nasi dealerzy zbierają dane dotyczące przeglądów za pomocą złącza diagnostycznego pojazdu. Dealerzy wykorzystują dane dotyczące ...

Categorie