Ford Kuga: Układ pomocy w utrzymaniu pasa ruchu

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Układy pomocnicze dla kierownicy –> Układ pomocy w utrzymaniu pasa ruchu

OSTRZEŻENIE

Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.

Należy zawsze zachować ostrożność w czasie korzystania z przełączników i funkcji pojazdu podczas jazdy.

W niskich temperaturach otoczenia lub trudnych warunkach pogodowych układ może nie działać. Deszcz, śnieg i pył wodny mogą ograniczać działanie czujnika.

Układ nie będzie działał, jeśli czujnik nie może śledzić oznaczeń pasów ruchu na jezdni.

Czujnik może nieprawidłowo śledzić oznaczenia pasa ruchu, reagując na inne struktury lub obiekty. Może to powodować fałszywe ostrzeżenia lub brak ostrzeżeń.

Układ nie działa prawidłowo, gdy czujnik jest zasłonięty. Usuwaj z przedniej szyby wszelkie zanieczyszczenia i obiekty ograniczające widoczność.

Jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika dojdzie do uszkodzenia, pojazd powinien zostać jak najszybciej sprawdzony przez specjalistę.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw zawieszenia niezatwierdzony przez naszą firmę, układ może nie działać prawidłowo.

Wskazówka:  Układ działa powyżej 64 km/h.

Wskazówka:  Układ działa, o ile kamera wykrywa jedno oznaczenie pasa ruchu.

Wskazówka:  Gdy wybrany jest tryb pomocy lub tryb ostrzeżenia i pomocy, a układ wykryje brak ruchów kierownicy w krótkim okresie, ostrzega on kierowcę o konieczności trzymania rąk na kierownicy. Układ może interpretować lekki uścisk lub dotyk na kierownicy jako jazdę bez trzymania kierownicy.

Wskazówka:  Układ może nie działać, jeśli kamera jest zasłonięta lub gdy przednia szyba jest uszkodzona bądź brudna.

Układ pomocy w utrzymaniu pasa ruchu


Gdy włączony układ wykryje, że może nastąpić niezamierzone zjechanie z pasa ruchu, powiadamia on kierowcę o konieczności utrzymania pasa ruchu lub pomaga w utrzymaniu pasa ruchu, wykorzystując do tego celu układ kierowniczy oraz zestaw wskaźników. W trybie ostrzeżenia układ zapewnia ostrzeżenie w postaci drgań kierownicy. W trybie pomocy układ wspomaga kierowanie poprzez delikatne nakierowanie pojazdu na właściwy pas ruchu.

W połączonym trybie ostrzeżenia i pomocy układ na początku wspomaga kierowanie poprzez delikatne nakierowanie pojazdu na właściwy pas ruchu, a następnie generuje ostrzeżenie w postaci drgań kierownicy, jeżeli pojazd nadal nie powróci na właściwy pas ruchu.

Ostrzeżenie dla kierowcy

Zasada działania OSTRZEŻENIE Układ jest układem pomocniczym dla kierowcy. Układ nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania uwagi i oceny syt ...

Włączanie i wyłączanie układu

Wskazówka:  Ustawienie włączenia lub wyłączenia układu jest zachowane do czasu, gdy zostanie ręcznie zmienione, o ile nie zostanie w ...

Categorie