Ford Kuga: Ostrzeżenie dla kierowcy

Zasada działania

OSTRZEŻENIE

Układ jest układem pomocniczym dla kierowcy. Układ nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania uwagi i oceny sytuacji na drodze. Kierowca jest wciąż odpowiedzialny za zachowanie ostrożności podczas jazdy.

Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za kontrolę nad swoim pojazdem, w tym za korzystanie z układu, i w razie konieczności musi interweniować. Niezachowanie ostrożności mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

Jeśli czujnik zostanie zablokowany, układ może nie działać.

Jeśli czujesz zmęczenie, rób regularne przerwy na odpoczynek. Nie czekaj na ostrzeżenie przez układ.

Pewne style jazdy mogą powodować emitowanie ostrzeżeń przez układ nawet wówczas, gdy kierowca nie czuje się zmęczony.

W niskich temperaturach otoczenia lub trudnych warunkach pogodowych układ może nie działać. Deszcz, śnieg i pył wodny mogą ograniczać działanie czujnika.

Układ nie będzie działał, jeśli czujnik nie może śledzić oznaczeń pasów ruchu na jezdni.

Jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika nastąpi uszkodzenie, pojazd należy poddać kontroli najszybciej, jak to będzie możliwe.

Jeśli pojazd jest wyposażony w zestaw zawieszenia nie zatwierdzony przez nas, układ może nie działać prawidłowo.

Wskazówka:  Usuwaj z przedniej szyby wszelkie zabrudzenia, np. ptasie odchody, owady, śnieg i lód.

Wskazówka:  Jest to układ pomocniczy przeznaczony do użytku podczas jazdy po drogach szybkiego ruchu i autostradach.

Wskazówka:  Układ oblicza poziom czujności kierowcy przy prędkościach jazdy powyżej ok. 65 km/h.

Układ automatycznie monitoruje zachowanie kierowcy podczas jazdy.

Układ ostrzega kierowcę, jeśli stwierdzi, że staje się on senny lub jego styl jazdy ulega pogorszeniu.

Korzystanie z układu oceny czujności kierowcy

Włączanie i wyłączanie układu

Układ można włączyć za pomocą wyświetlacza informacyjnego.

Wskazówka:  Układ pozostanie włączony lub wyłączony w zależności od tego, jakie ustawienie zostało ostatnio wprowadzone.

Układ oblicza poziom czujności kierowcy na podstawie zachowania podczas jazdy w odniesieniu do oznaczeń pasów ruchu oraz innych czynników.

Ostrzeżenia układu

Wskazówka:  Układ nie emituje ostrzeżenia w razie spadku prędkości pojazdu poniżej wartości ok. 65 km/h.

System ostrzegania dzieli się na dwa etapy:
 • Emitowane jest tymczasowe ostrzeżenie sugerujące, że kierowca powinien odpocząć. Komunikat ten pojawia się tylko przez chwilę.
 • Jeśli kierowca nie odpocznie, a układ nadal wykrywa pogorszenie stylu jazdy, wyemituje kolejne ostrzeżenie. Pozostanie ono na wyświetlaczu informacyjnym, dopóki nie zostanie skasowane przez kierowcę.
Naciśnij OK w przełączniku na kierownicy, aby skasować ostrzeżenie.

Wyświetlacz układu

Gdy jest włączony, układ działa automatycznie w trybie gotowości i emituje ostrzeżenia wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Możesz w dowolnej chwili sprawdzić status za pomocą wyświetlacza informacyjnego.

Poziom czujności kierowcy jest pokazany za pomocą kolorowego słupka na sześciostopniowej skali.

Wyświetlacz układu


Prawidłowy poziom czujności kierowcy, odpoczynek nie jest konieczny.

Wyświetlacz układu


Poziom czujności kierowcy krytycznie niski, należy odpocząć, gdy tylko możliwe będzie bezpieczne zatrzymanie się.

Znacznik stanu będzie przesuwał się z lewej strony w prawo, w miarę jak obliczany poziom czujności kierowcy spada. W miarę zbliżania się znacznika do ikony odpoczynku kolor zmienia się z zielonego na żółty, a w końcu na czerwony, gdy przerwa na odpoczynek staje się konieczna.
 • Zielony: Odpoczynek nie jest konieczny.
 • Żółty: Pierwsze (tymczasowe) ostrzeżenie.
 • Czerwony: Drugie ostrzeżenie.
Poziom czujności kierowcy jest pokazywany w kolorze szarym, jeśli:
 • Czujnik nie może śledzić oznaczeń pasów ruchu.
 • Prędkość pojazdu spada poniżej wartości ok. 65 km/h.
Resetowanie układu

Możesz zresetować układ, wykonując jedną z poniższych czynności:

 • Wyłączając i włączając zapłon.
 • Zatrzymując pojazd, a następnie otwierając i zamykając drzwi kierowcy.

  Ogranicznik prędkości - Pojazdy wyposażone w: Kontrola prędkości

  Zasada działaniaOSTRZEŻENIE Podczas zjazdu z pochyłości prędkość pojazdu może wzrosnąć powyżej ustawionej wartości p ...

  Układ pomocy w utrzymaniu pasa ruchu

  OSTRZEŻENIEKierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku ...

  Categorie