Ford Kuga: Ogranicznik prędkości - Pojazdy wyposażone w: Kontrola prędkości

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Układy pomocnicze dla kierownicy –> Ogranicznik prędkości - Pojazdy wyposażone w: Kontrola prędkości

Zasada działania

OSTRZEŻENIE

Podczas zjazdu z pochyłości prędkość pojazdu może wzrosnąć powyżej ustawionej wartości prędkości. Układ nie włączy hamulców, ale zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Układ umożliwia ustawienie prędkości, której pojazd nie może przekroczyć. Ustawiona prędkość staje się rzeczywistą prędkością maksymalną pojazdu, ale istnieje możliwość chwilowego przekroczenia tej prędkości w razie potrzeby.

Korzystanie z układu

Wskazówka:  Ustawione ograniczenie prędkości można w razie potrzeby celowo przekroczyć na krótki czas (np. podczas wyprzedzania innego pojazdu).

Do sterowania układem służą elementy sterowania na kierownicy.

Włączanie i wyłączanie układu

Naciśnij przycisk LIM, aby włączyć tryb gotowości ogranicznika. Wyświetlacz informacyjny wyświetli polecenie ustawienia prędkości. Naciśnij ponownie przycisk LIM, aby wyłączyć układ.

Ustawianie ograniczenia prędkości
 • Naciśnij przycisk SET+ lub SET-, gdy ogranicznik jest w trybie gotowości, aby ustawić aktualną prędkość jazdy, jako prędkość graniczną.
 • Naciśnij przycisk SET+ lub SET-, aby wybrać ograniczenie prędkości. Prędkość jest pokazywana na wyświetlaczu informacyjnym i zostaje zachowana jako ustawiona prędkość jazdy.
 • Naciśnij przycisk CAN, aby anulować ograniczenie i przełączyć funkcję w tryb gotowości. Wyświetlacz informacyjny potwierdzi wyłączenie układu, wyświetlając przekreśloną wartość ustawionej prędkości.
 • Naciśnij przycisk RES, aby przywrócić działanie ogranicznika. Wyświetlacz informacyjny potwierdzi włączenie układu, ponownie wyświetlając ustawioną prędkość.
Celowe przekroczenie ustawionego ograniczenia prędkości

Wciśnij całkowicie pedał przyspiesznika, aby czasowo wyłączyć układ. Układ włączy się ponownie, gdy tylko prędkość pojazdu spadnie poniżej ustawionej prędkości.

Ostrzeżenia układu

Jeśli przypadkowo przekroczysz ustawioną prędkość, wskazanie ustawionej prędkości na wyświetlaczu informacyjnym zacznie migać i zabrzmi sygnał akustyczny.

Jeśli celowo przekroczysz ustawioną prędkość, wskazanie ustawionej prędkości na wyświetlaczu informacyjnym zacznie migać.

  Ogranicznik prędkości - Pojazdy wyposażone w: Adaptacyjny układ kontroli prędkości

  Zasada działania OSTRZEŻENIEPodczas zjazdu z pochyłości prędkość pojazdu może wzrosnąć powyżej ustawionej wartości ...

  Ostrzeżenie dla kierowcy

  Zasada działania OSTRZEŻENIE Układ jest układem pomocniczym dla kierowcy. Układ nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania uwagi i oceny syt ...

  Categorie