Ford Kuga: Ogranicznik prędkości - Pojazdy wyposażone w: Adaptacyjny układ kontroli prędkości

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Układy pomocnicze dla kierownicy –> Ogranicznik prędkości - Pojazdy wyposażone w: Adaptacyjny układ kontroli prędkości

Zasada działania

OSTRZEŻENIE

Podczas zjazdu z pochyłości prędkość pojazdu może wzrosnąć powyżej ustawionej wartości prędkości. Układ nie włączy hamulców, ale zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.


Układ umożliwia ustawienie prędkości, której pojazd nie może przekroczyć. Ustawiona prędkość staje się rzeczywistą prędkością maksymalną pojazdu, ale istnieje możliwość chwilowego przekroczenia tej prędkości w razie potrzeby.

Korzystanie z układu

Wskazówka:  Ustawione ograniczenie prędkości można w razie potrzeby celowo przekroczyć na krótki czas, np. podczas wyprzedzania.

Do sterowania układem służą elementy sterowania na kierownicy.

Włączanie i wyłączanie układu

Naciśnij przycisk LIM CNCL/OFF, aby włączyć tryb gotowości ogranicznika. Wyświetlacz informacyjny wyświetli polecenie ustawienia prędkości. Naciśnij przycisk LIM CNCL/OFF, gdy ogranicznik jest w trybie gotowości, aby wyłączyć układ.

Ustawianie ograniczenia prędkości
  • Naciśnij przycisk SET-, gdy ogranicznik jest w trybie gotowości, aby ustawić aktualną prędkość jazdy, jako prędkość graniczną.
  • Naciśnij przycisk RES+ lub SET-, aby wybrać ograniczenie prędkości. Prędkość jest pokazywana na wyświetlaczu informacyjnym i zostaje zachowana jako ustawiona prędkość jazdy.
  • Naciśnij przycisk LIM CNCL/OFF, aby anulować ograniczenie i przełączyć funkcję w tryb gotowości. Wyświetlacz informacyjny potwierdzi wyłączenie układu, wyświetlając przekreśloną wartość ustawionej prędkości.
  • Naciśnij przycisk RES+, aby przywrócić działanie ogranicznika. Wyświetlacz informacyjny potwierdzi włączenie układu, ponownie wyświetlając ustawioną prędkość.
Celowe przekroczenie ustawionego ograniczenia prędkości

Wciśnij całkowicie pedał przyspiesznika, aby czasowo wyłączyć układ. Układ włączy się ponownie, gdy tylko prędkość pojazdu spadnie poniżej ustawionej prędkości.

Ostrzeżenia układu

Jeśli przypadkowo przekroczysz ustawioną prędkość, wskazanie ustawionej prędkości na wyświetlaczu informacyjnym zacznie migać i zabrzmi sygnał akustyczny.

Jeśli celowo przekroczysz ustawioną prędkość, wskazanie ustawionej prędkości na wyświetlaczu informacyjnym zacznie migać.

    Ogranicznik prędkości - Pojazdy wyposażone w: Kontrola prędkości

    Zasada działaniaOSTRZEŻENIE Podczas zjazdu z pochyłości prędkość pojazdu może wzrosnąć powyżej ustawionej wartości p ...

    Categorie