Ford Kuga: Włączanie i wyłączanie układu

Wskazówka:  Ustawienie włączenia lub wyłączenia układu jest zachowane do czasu, gdy zostanie ręcznie zmienione, o ile nie zostanie wykryty kluczyk MyKey. Jeśli układ wykryje kluczyk MyKey, ustawienie zostanie domyślnie przełączone na "Włączony" i zostanie ustawiony tryb ostrzeżenia.

Włączanie i wyłączanie układu


Aby włączyć lub wyłączyć układ, naciśnij przycisk na dźwigni kierunkowskazów.

Ustawienia układu

Układ ma menu ustawień opcjonalnych. Układ zachowuje ostatni znany wybór dla każdego z tych ustawień. Nie musisz ponownie regulować ustawień za każdym razem, gdy włączasz układ.

Tryb: ta opcja umożliwia wybór, które z funkcji układu można włączyć.

Ustawienia układu


Tylko Ostrzeżenie - generuje drgania kierownicy, gdy układ wykrywa niezamierzone zjechanie z pasa ruchu.

Ustawienia układu


Tylko Pomoc - zapewnia wspomaganie, kierując pojazd w stronę środka pasa ruchu, gdy układ wykrywa niezamierzone zjechanie z pasa ruchu.

Ustawienia układu 


 1. Ostrzeżenie
 2. Pomoc 

Ostrzeż. + Pomoc - zapewnia wspomaganie, kierując pojazd w stronę środka pasa ruchu.

Jeżeli po skorygowaniu położenia pojazdu przez układ pomocy w utrzymaniu pasa ruchu pojazd nadal zjeżdża z pasa ruchu, układ generuje drgania kierownicy.

Wskazówka:  Diagramy trybu ostrzeżenia i pomocy pokazują ogólny zasięg strefy. Nie podają dokładnych parametrów zakresu.

Intensywność: to ustawienie wpływa na intensywność drgań kierownicy generowanych w trybach ostrzeżenia oraz ostrzeżenia i pomocy. Ustawienie to nie ma wpływu na tryb pomocy.

 • Niska
 • Normalna
 • Wysoka

Wyświetlacz układu

Wyświetlacz układu


Po włączeniu układu w trybie ostrzeżenia na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się obraz pojazdu z oznaczeniami pasa ruchu.

Po włączeniu układu w trybie pomocy lub ostrzeżenia i pomocy, pojawi się również osobna biała ikona, a w niektórych pojazdach wraz z oznaczeniami pasa ruchu pojawią się strzałki.

Kiedy wyłączysz układ, obraz oznaczeń pasa ruchu nie będzie wyświetlany.

Gdy układ jest włączony, kolor oznaczeń pasa ruchu zmienia się, wskazując status układu.

Szary: oznacza, że układ nie może chwilowo dostarczyć ostrzeżenia lub interweniować po wskazanej stronie. Może mieć to następujące przyczyny:
 • Prędkość pojazdu jest poniżej prędkości aktywacji.
 • Włączony jest kierunkowskaz.
 • Pojazd wykonuje manewr dynamiczny.
 • Na jezdni nie ma oznaczeń pasów ruchu w polu widzenia kamery lub są one niewyraźne.
 • Kamera jest zasłonięta lub nie może wykryć oznaczeń pasa ruchu ze względu na warunki otoczenia, sytuację na drodze lub stan pojazdu. Są to na przykład silne światło słoneczne padające pod dużym kątem, cienie, śnieg, ulewny deszcz lub mgła, podążanie za dużym pojazdem, który zasłania lub rzuca cień na oznaczenia pasa ruchu lub słabe działanie reflektorów.
Dodatkowe informacje, patrz Diagnostyka.

Zielony: oznacza, że układ jest dostępny lub gotowy do dostarczania ostrzeżeń lub interwencji po wskazanej stronie.

Żółty: oznacza, że układ interweniuje lub właśnie interweniował w ramach funkcji pomocy w utrzymaniu pasa ruchu.

Czerwony: oznacza, że układ generuje lub właśnie wygenerował ostrzeżenie o zbaczaniu z pasa ruchu.

Układ można w każdej chwili czasowo wyłączyć poprzez:
 • Szybkie hamowanie.
 • Szybkie przyspieszenie.
 • Użycie kierunkowskazu.
 • Wykonanie manewru omijania przeszkody.
 • Jazdę zbyt blisko oznaczeń pasa ruchu.

  Układ pomocy w utrzymaniu pasa ruchu

  OSTRZEŻENIEKierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku ...

  Diagnostyka 

  Dlaczego funkcja jest niedostępna (linie oznaczeń pasa ruchu są szare), gdy widzę oznaczenia pasa ruchu na jezdni?  ...

  Categorie