Ford Kuga: Diagnostyka 

Dlaczego funkcja jest niedostępna (linie oznaczeń pasa ruchu są szare), gdy widzę oznaczenia pasa ruchu na jezdni? 
Prędkość Twojego pojazdu jest poza zakresem działania funkcji. 
Słońce świeci prosto w soczewkę kamery. 
Nastąpiła szybka zamierzona zmiana pasa. 
Twój pojazd znajduje się zbyt blisko oznaczeń pasa ruchu. 
Jazda z dużą prędkością na zakrętach. 
Ostatnie ostrzeżenie lub interwencja układu pomocy w utrzymaniu pasa ruchu miały miejsce niedawno. 
Mylące oznaczenia pasa ruchu, np. w rejonie robót drogowych. 
Nastąpiło szybkie przemieszczenie się z oświetlonego otoczenia w mrok lub odwrotnie. 
Nagłe odchylenie oznaczeń pasa ruchu. 
Układ ABS lub AdvanceTrac jest aktywny. 
Kamera jest zasłonięta przez brud, błoto, mgłę, szron lub wodę na przedniej szybie. 
Jedziesz zbyt blisko poprzedzającego pojazdu. 
Przejeżdżanie ze strefy bez oznaczeń pasów ruchu do strefy z oznaczeniami pasów ruchu lub odwrotnie. 
Obecność stojącej wody na jezdni. 
Niewyraźne oznaczenia pasa ruchu, np. częściowe żółte oznaczenia pasa ruchu na drogach betonowych. 
Pas ruchu jest zbyt wąski lub zbyt szeroki. 
Kamera nie została skalibrowana po wymianie przedniej szyby. 
Jazda po ciasnych lub nierównych drogach. 

 

Dlaczego pojazd nie wraca w stronę środka pasa ruchu, zgodnie z oczekiwaniami, w trybie Pomoc lub Ostrzeż. + Pomoc? 
Wieje silny boczny wiatr. 
Duża korona drogi. 
Wyboiste drogi, wyżłobienia lub spadki na poboczu. 
Duże, nierówno rozłożone obciążenie pojazdu lub nieprawidłowe ciśnienie powietrza w oponach. 
Wymieniono opony lub zmodyfikowano zawieszenie. 

    Włączanie i wyłączanie układu

    Wskazówka:  Ustawienie włączenia lub wyłączenia układu jest zachowane do czasu, gdy zostanie ręcznie zmienione, o ile nie zostanie w ...

    Układ monitorowania martwego pola

    OSTRZEŻENIENie należy traktować układu monitorowania martwego pola jako zastępstwa dla korzystania z lusterek zewnętrznych i wewnętrznego ...

    Categorie