Ford Kuga: Przewożenie bagażu

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Przewożenie bagażu

Układ ostrzegający o możliwości kolizji

Zasada działania OSTRZEŻENIEUkład ten stanowi dodatkowy układ pomocniczy dla kierowcy. Układ nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania uwagi, o ...

Informacje ogólne

OSTRZEŻENIE Upewnij się, że przedmioty w bagażniku są właściwie zamocowane. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować obra ...

Categorie