Ford Kuga: Układ ostrzegający o możliwości kolizji

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Układy pomocnicze dla kierownicy –> Układ ostrzegający o możliwości kolizji

Zasada działania

OSTRZEŻENIE

Układ ten stanowi dodatkowy układ pomocniczy dla kierowcy. Układ nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania uwagi, oceny sytuacji na drodze, czy też stosowania hamulców. Niewciśnięcie pedału hamulca w celu zahamowania może prowadzić do zderzenia.

Nigdy nie czekaj na ostrzeżenie o możliwości kolizji. Podczas jazdy jesteś odpowiedzialny za zachowanie prawidłowego dystansu i prędkości, nawet wówczas, gdy stosowany jest ten układ.

Wskazówka:  Układ nie wykrywa, nie ostrzega i nie reaguje w przypadku możliwości zderzenia z pojazdami, które znajdują się z tyłu lub po bokach pojazdu.

Wskazówka:  Układ ostrzegający o możliwości kolizji jest aktywny przy prędkościach przekraczających ok. 8 km/h.

Zasada działania


Układ pomaga kierowcy, ostrzegając o ryzyku kolizji z poprzedzającym pojazdem. Układ ostrzega kierowcę za pomocą brzęczyków ostrzegawczych i ostrzeżenia wizualnego na wyświetlaczu informacyjnym.

Układ wspomagania hamownia wspomaga kierowcę przy zmniejszeniu prędkości zderzenia poprzez przygotowanie hamulców. Jeśli ryzyko zderzenia zwiększa się nadal po tym, jak zapaliła się lampka ostrzegawcza, układ wspomagania hamownia przygotowuje układ hamulcowy do gwałtownego hamowania. Może to być zauważalne dla kierowcy. Wspomaganie hamowania może się włączyć, jeśli układ stwierdzi, że zderzenie jest nieuniknione. Układ może pomóc w ograniczeniu skutków zderzenia lub całkowicie zapobiec kolizji.

Korzystanie z układu ostrzegającego o możliwości kolizji

OSTRZEŻENIE

Wspomaganie hamowania przez układ ostrzegający o możliwości kolizji pozwala jedynie zredukować prędkość, przy której dochodzi do zderzenia. Należy wcisnąć pedał hamulca, tak jak w przypadku zwykłego hamowania.


Funkcja ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu

Missing Image 
Jeśli odstęp od poprzedzającego pojazdu jest mały, zapala się czerwona lampka ostrzegawcza w zestawie wskaźników.

Wskazówka:  Lampka ostrzegawcza jest mała i znajduje się poniżej graficznego symbolu wskaźnika odległości. Lampka nie będzie migać, jeśli funkcja ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu jest aktywna.

Wskaźnik odległości

Wskaźnik odległości to graficzne przedstawienie odstępu czasowego od innych pojazdów, które poruszają się w tym samym kierunku. Na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się jeden z poniższych, kolorowych symboli graficznych.

Wskaźnik odległości


Objaśnienie: począwszy od lewej strony. Zarys - tryb gotowości. Szary, brak obiektu - Nie wykryto żadnego obiektu ew. obiekt znajduje się poza zasięgiem funkcji wskazania odległości. Szary, z obiektem - Wykryto obiekt ew. obiekt znajduje się w zasięgu wykrywania funkcji wskazania odległości. Żółty, z obiektem - Próg wczesnego ostrzeżenia funkcji wskazania odległości. Czerwony, z obiektem - Próg ostatecznego ostrzeżenia funkcji wskazania odległości.

Wskazówka:  Funkcje ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu i wskazania odległości wyłączają się po włączeniu adaptacyjnego układu kontroli prędkości. Graficzne symbole wskaźnika odległości nie są wyświetlane na wyświetlaczu informacyjnym, chyba że adaptacyjny układ kontroli prędkości jest wyłączony.

Regulacja ustawień funkcji ostrzeżenia przed kolizją

Jeśli uważasz, że ostrzeżenia o możliwości kolizji są zbyt częste, możesz zmniejszyć czułość ostrzeżeń, w miarę możliwości zalecamy ustawienie najwyższej czułości. Ustawienie niższej czułości powoduje, że ostrzeżenia pojawiają się rzadziej i z opóźnieniem.

Dostępne są trzy możliwe opcje ustawień czułości układu ostrzegającego o możliwości kolizji oraz funkcji ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu, które można wybrać za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego. Możesz również wyłączyć funkcję wskazania odległości za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego.

Czułość funkcji ostrzegania o zbyt małym odstępie od poprzedzającego pojazdu 

Prędkość  Czułość  Symbol graficzny  Odstęp  Odstęp czasowy 
100 km/h Normalna  Szary  Ponad 25 m  Ponad 0,9 s 
100 km/h Normalna  Żółty  Od 17 m do 25 m  Od 0,6 do 0,9 s 
100 km/h Normalna  Czerwony  Poniżej 17 m  Poniżej 0,6 s 

Zablokowane czujniki

Zablokowane czujniki


Czujniki znajdują się pośrodku dolnej kraty wlotu powietrza.

Jeśli na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się komunikat dotyczący zablokowania czujników, oznacza to zakłócenie sygnałów radarowych z czujnika. Gdy czujniki są zasłonięte, nie wykrywają one poprzedzającego pojazdu i układ ostrzegający o możliwości kolizji nie działa. W poniższej tabeli zamieszczono możliwe przyczyny i wymagane czynności w przypadku pojawienia się tego komunikatu.

Przyczyna  Wymagane czynności 
Powierzchnia radaru w kracie wlotu powietrza jest zabrudzona lub czymś zasłonięta  Oczyść powierzchnię kraty wlotu powietrza przed radarem lub usuń przedmiot, który jest źródłem zakłóceń. 
Powierzchnia radaru w kracie wlotu powietrza jest czysta, ale komunikat jest nadal wyświetlany  Odczekaj chwilę. Stwierdzenie usunięcia przeszkody może zająć radarowi kilka minut. 
Sygnały radaru są zakłócane przez ulewny deszcz, pył wodny, śnieg lub mgłę  Układ ostrzegający o możliwości kolizji jest chwilowo wyłączony. Gdy warunki pogodowe się poprawią, układ ostrzegający o możliwości kolizji powinien się po chwili ponownie automatycznie włączyć 
Rozbryzgi wody, śnieg lub lód na powierzchni drogi mogą zakłócać sygnały radaru  Układ ostrzegający o możliwości kolizji jest chwilowo wyłączony. Gdy warunki pogodowe się poprawią, układ ostrzegający o możliwości kolizji powinien się po chwili ponownie automatycznie włączyć 

Ograniczenia układu

OSTRZEŻENIE

Wspomaganie hamowania przez układ ostrzegający o możliwości kolizji pozwala jedynie zredukować prędkość, przy której dochodzi do zderzenia. Należy wcisnąć pedał hamulca, tak jak w przypadku zwykłego hamowania.


Ze względu na charakter technologii radarowej pojazdy mogą w niektórych sytuacjach nie emitować ostrzeżeń o możliwości kolizji. Są to na przykład:

 • Nieruchome pojazdy lub pojazdy poruszające się z prędkością poniżej 10 km/h.
 • Piesi lub przedmioty na drodze.
 • Nadjeżdżające pojazdy, które znajdują się na tym samym pasie ruchu.
 • Niekorzystne warunki pogodowe (patrz: fragment dotyczący zablokowanego czujnika).
 • Zabrudzenia nagromadzone na kracie wlotu powietrza w pobliżu reflektorów (patrz: fragment dotyczący zablokowanego czujnika).
 • Mała odległość od poprzedzającego pojazdu.
 • Duże skręty kierownicą i mocne dociskanie pedałów (bardzo dynamiczny styl jazdy).
W przypadku uderzenia lub uszkodzenia przodu pojazdu, obszar wykrywania radaru może ulec zmianie, powodując fałszywe ostrzeżenia o możliwości kolizji lub ich brak. Udaj się do Autoryzowanego Dealera w celu sprawdzenia radaru układu ostrzegającego o możliwości kolizji pod kątem prawidłowego zasięgu i działania.

  Układ kierowniczy

  Elektryczny układ wspomagania kierownicy OSTRZEŻENIE Elektryczny układ wspomagania kierownicy jest wyposażony w funkcje diagnostyczne, które stale ...

  Categorie