Ford Kuga: Informacje ogólne

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że przedmioty w bagażniku są właściwie zamocowane. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować obrażenia w przypadku nagłego zatrzymania lub kolizji.

Nie kładź niczego na osłonie przestrzeni bagażowej. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć w przypadku nagłego zatrzymania lub kolizji.

Rzeczywiste możliwości przewożenia ładunku w Twoim pojeździe mogą być ograniczone przez jego pojemność (ile miejsca jest dostępne) lub przez ładowność (jaki ciężar może przewozić pojazd). Po osiągnięciu maksymalnej ładowności pojazdu nie dodawaj więcej ładunku, nawet jeśli jest jeszcze wolne miejsce. Przeciążenie lub niewłaściwe obciążenie pojazdu może przyczynić się do utraty kontroli nad pojazdem i wywrócenia pojazdu.

Dopilnuj całkowitego zamknięcia drzwi tyłu nadwozia, aby zapobiec przedostawaniu się spalin do wnętrza pojazdu. Jeśli nie można całkowicie zamknąć drzwi tyłu nadwozia, otwórz nawiewniki lub okna, aby świeże powietrze napływało do wnętrza pojazdu. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia przedniej i tylnej osi pojazdu.

Wskazówka:  Podczas załadunku długich przedmiotów np. rur, desek lub mebli, uważaj, by nie uszkodzić wykończenia wnętrza.

    Punkty mocowania bagażu

    Siatki bagażowePunkty mocowania znajdują się za pierwszym i drugim rzędem siedzeń. Tylny schowek pod podłogą Podłoga przedziału p ...

    Categorie