Ford Kuga: Punkty mocowania bagażu

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Przewożenie bagażu –> Punkty mocowania bagażu

Punkty mocowania bagażu


Siatki bagażowe

Punkty mocowania znajdują się za pierwszym i drugim rzędem siedzeń.

Tylny schowek pod podłogą

Podłoga przedziału pasażerskiego

Podłoga przedziału pasażerskiego


Schowek pod podłogą znajduje się za przednim siedzeniem z prawej strony.

System zarządzania ładunkiem

System ten znajduje się w podłodze przestrzeni ładunkowej. Aby otworzyć, pociągnij uchwyt do góry.

Pojazdy z dojazdowym kołem zapasowym

Pojazdy z dojazdowym kołem zapasowym


Pojazdy z zestawem do tymczasowych napraw opon

Pojazdy z zestawem do tymczasowych napraw opon


Regulowana podłoga przestrzeni ładunkowej

Pojazdy z dojazdowym kołem zapasowym

Pojazdy z dojazdowym kołem zapasowym


Przednią część podłogi przestrzeni ładunkowej można ustawić na występach znajdujących się za tylnymi siedzeniami (w celu uzyskania wysokiego położenia) lub pod nimi (w celu uzyskania niskiego położenia).

Pojazdy z zestawem do tymczasowych napraw opon

Przednią część podłogi przestrzeni ładunkowej można ustawić na występach znajdujących się za tylnymi siedzeniami (w celu uzyskania wysokiego położenia) lub na powierzchni czarnej izolacji przestrzeni ładunkowej (w celu uzyskania niskiego położenia).

    Informacje ogólne

    OSTRZEŻENIE Upewnij się, że przedmioty w bagażniku są właściwie zamocowane. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować obra ...

    Osłony przestrzeni bagażowej

    OSTRZEŻENIENie kładź niczego na osłonie przestrzeni bagażowej. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub ...

    Categorie