Ford Kuga: Procedura zmiany koła

OSTRZEŻENIE

Nie wolno przebywać pod pojazdem podpartym tylko na podnośniku.

Zalecamy podparcie kół pojazdu klinami. W pojeździe podnoszonym na podnośniku nie powinny przebywać żadne osoby.

Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów między podnośnikiem a podłożem.

Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów między podnośnikiem a pojazdem.

Podnośnik dostarczony z pojazdem służy wyłącznie do zmiany koła. Podnośnik samochodowy można stosować wyłącznie do wymiany koła w sytuacjach awaryjnych

Upewnij się, że podnośnik samochodowy nie jest uszkodzony ani odkształcony, a gwint jest nasmarowany i czysty.

Podnośnik należy stosować na płaskim, twardym podłożu zawsze, gdy to możliwe.

Zaparkuj pojazd tak, aby nie utrudniać ruchu na drodze, i aby nie być narażonym na żadne niebezpieczeństwo i ustaw trójkąt ostrzegawczy.

Upewnij się, że pojazd stoi na twardym i równym podłożu, a przednie koła są ustawione prosto.

Wyłącz zapłon i włącz hamulec postojowy.

Jeśli samochód wyposażony jest w przekładnię mechaniczną, wybierz pierwszy lub wsteczny bieg. W pojazdach z przekładnią automatyczną przestaw dźwignię w położenie parkowania (P).

Upewnij się, że wszyscy pasażerowie wysiedli z pojazdu.

Zabezpiecz koło znajdujące się po przekątnej odpowiednim klinem lub klockiem.

Upewnij się, że podnośnik samochodowy jest ustawiony pionowo względem miejsca podstawienia, a jego podstawa przylega płasko do podłoża.

Zaparkuj pojazd w taki sposób, aby nie przeszkadzał i nie zagrażał innym uczestnikom ruchu i Tobie.


Procedura zmiany koła


 1. Zaparkuj na płaskiej powierzchni, zaciągnij hamulec postojowy i włącz światła awaryjne.
 1. Włącz hamulec postojowy, wybierz położenie parkowania (P) lub bieg wsteczny (R) w mechanicznej skrzyni biegów. Wyłącz zapłon i ustaw trójkąt ostrzegawczy.
 1. Zablokuj koło znajdujące się po przekątnej od koła z przebitą oponą. Jeśli na przykład wymieniasz lewe przednie koło, zablokuj prawe tylne.

Procedura zmiany koła


 1. Wyjmij koło zapasowe, podnośnik i klucz do kół z wnęki na koło zapasowe.
 1. Wyjmij taśmę mocującą do koła z przebitą oponą z podstawy podnośnika.
 1. Odkręć wszystkie nakrętki koła o pół obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, lecz nie zdejmuj ich, dopóki koło nie zostanie uniesione ponad poziom podłoża.

Procedura zmiany koła


 1. Umieść podnośnik w miejscu podstawienia podnośnika obok wymienianego koła. Obracaj uchwyt klucza do kół w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż koło uniesie się nad podłożem.
 1. Zdejmij nakrętki koła kluczem do kół.
 1. Wymień uszkodzone koło na zapasowe tak, by trzonek zaworu był zwrócony na zewnątrz.
 1. Załóż nakrętki koła na piastę. Nie dokręcaj całkowicie nakrętek koła do momentu jego opuszczenia.
 1. Obracaj uchwyt klucza do kół w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby opuścić pojazd na podłoże.
 1. Wyjmij podnośnik i dokręć całkowicie wszystkie nakrętki kół w kolejności pokazanej na rysunku.

Procedura zmiany koła


 1. Schowaj koło z przebitą oponą, podnośnik i klucz do kół we wnęce na koło zapasowe.
 1. Odblokuj koło i schowaj trójkąt ostrzegawczy.
Chowanie koła z przebitą oponą
 1. Umieść koło z przebitą oponą na podłodze bagażnika.

Chowanie koła z przebitą oponą


 1. Odszukaj zaczep do mocowania ładunku w pobliżu oparcia siedzenia. Przełóż pętlę taśmy mocującej przez zaczep. Przewlecz koniec bez pętli przez pętlę.

Chowanie koła z przebitą oponą


 1. Przewlecz taśmę mocującą przez otwory koła.
 1. Odszukaj przedni zaczep do mocowania ładunku w przeciwnym narożu bagażnika. Przewlecz taśmę mocującą przez zaczep i mocno naciągnij.

Chowanie koła z przebitą oponą


 1. Zamocuj, wiążąc podwójny węzeł.

  Informacje o różnych rodzajach zespołu zapasowego koła i opony

  OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do tych zaleceń mogłoby spowodować zwiększenie ryzyka utraty kontroli nad pojazdem, poważnych obraże ...

  Specyfikacje techniczne

  Momenty dokręcania nakrętek kół OSTRZEŻENIEPodczas montażu koła zawsze usuwaj wszelką korozję, brud lub obce ciała obecne na ...

  Categorie