Ford Kuga: Informacje o różnych rodzajach zespołu zapasowego koła i opony

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Koła i opony –> Wymiana koła jezdnego –> Informacje o różnych rodzajach zespołu zapasowego koła i opony

OSTRZEŻENIE

Niezastosowanie się do tych zaleceń mogłoby spowodować zwiększenie ryzyka utraty kontroli nad pojazdem, poważnych obrażeń lub śmierci.

Jeśli zapasowy zespół koła i opony różni się od pozostałych zespołów zamontowanych w pojeździe, jest on przeznaczony wyłącznie do użytku chwilowego. Oznacza to, że jeśli musisz jej użyć, należy jak najszybciej zastąpić ją zespołem koła i opony o takim samym rozmiarze i typie, jak zespoły koła jezdnego oryginalnie dostarczane przez firmę Ford. Jeśli różniący się zespół koła zapasowego zostanie uszkodzony, należy go wymienić, nie naprawiać.

Różniący się zapasowy zespół koła i opony ma inny rozmiar, wygląd lub jest innej marki niż zespoły kół jezdnych i opon; może zaliczać się do jednego z trzech typów:

1. Miniopona typu T: W przypadku tego koła zapasowego oznaczenie rozmiaru opony zaczyna się od litery T i opona może mieć na ściance bocznej napis Temporary Use Only.

2. Pełnowymiarowe różniące się koło zapasowe z etykietą na kole: Ta opona zapasowa ma na kole etykietę z napisem: THIS WHEEL AND TIRE ASSEMBLY FOR TEMPORARY USE ONLY.

Podczas jazdy z założonym różniącym się kołem zapasowym jednego z wymienionych powyżej typów nie wolno:
 • Przekraczać 80 km/h.
 • Obciążać pojazdu powyżej maksymalnego obciążenia znamionowego wymienionego na etykiecie zgodności z zasadami bezpieczeństwa.
 • Holować przyczepy.
 • Używać łańcuchów przeciwśnieżnych na osi, na której założono różniącą się oponę.
 • Używać równocześnie więcej niż jednej różniącej się opony.
 • Korzystać z komercyjnych urządzeń do mycia pojazdów.
 • Próbować naprawiać różniącą się oponę.
Użycie różniącej się opony zapasowej jednego z wymienionych powyżej typów w dowolnym położeniu może prowadzić do pogorszenia następujących parametrów:
 • Efektywności prowadzenia pojazdu, stabilności i hamowania.
 • Komfortu i hałasu.
 • Prześwitu i parkowania na krawężnikach.
 • Zdolności do jazdy w warunkach zimowych.
 • Zdolności do jazdy na mokrej nawierzchni.
 • Zdolności do jazdy z napędem na wszystkie koła
3. Pełnowymiarowe różniące się koło zapasowe bez etykiety na kole

Podczas jazdy z założonym różniącym się pełnowymiarowym zespołem koła i opony nie wolno:

 • Przekraczać 113 km/h.
 • Używać równocześnie więcej niż jednego różniącego się zespołu koła i opony.
 • Korzystać z komercyjnych urządzeń do mycia pojazdów.
 • Używać łańcuchów przeciwśnieżnych na osi, na której założono różniący się zespół koła i opony.
Użycie różniącego się pełnowymiarowego zespołu koła i opony zapasowej może prowadzić do pogorszenia następujących parametrów:
 • Efektywności prowadzenia pojazdu, stabilności i hamowania.
 • Komfortu i hałasu.
 • Prześwitu i parkowania na krawężnikach.
 • Zdolności do jazdy w warunkach zimowych.
 • Zdolności do jazdy na mokrej nawierzchni.
 • Zdolności do jazdy z napędem na wszystkie koła.
Podczas jazdy z założonym różniącym się pełnowymiarowym zespołem koła i opony należy zachować szczególną ostrożność w następujących przypadkach:
 • Holowanie przyczepy.
 • Jazda pojazdami wyposażonymi w nadwozie kempingowe.
 • Jazda pojazdami z ładunkiem na bagażniku dachowym.
Podczas jazdy z założonym różniącym się pełnowymiarowym zespołem koła i opony należy zachować szczególną ostrożność i jak najszybciej udać się do warsztatu.

Nakrętki kół

Wymiana klucza do nakrętek blokujących oraz nakrętek blokujących kół jest możliwa u Autoryzowanego Dealera Forda na podstawie certyfikatu z numerami nakrętek.

Umiejscowienie podnośnika i powiązanych z nim narzędzi

Zapasowy zespół koła i opony znajduje się pod dywanikowym płatem wykończenia podłogi przestrzeni bagażowej. Podnośnik znajduje się pod kołem zapasowym. Klucz do kół znajduje się w piankowym schowku z lewej strony, obok koła zapasowego.

Umiejscowienie podnośnika i powiązanych z nim narzędzi


Wskazówka: Pojazdy z zestawem do tymczasowych napraw opon nie są wyposażone w koło zapasowe, podnośnik ani klucz do kół.

Punkty podstawienia podnośnika

OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko z wyznaczonych miejsc podstawienia podnośnika. Podstawienie podnośnika pod inne miejsca może spowodować uszkodzenia nadwozia, układu kierowniczego, zawieszenia, silnika, układu hamulcowego lub przewodów paliwowych.


Niewielkie strzałki na progach wskazują położenie miejsc podstawienia podnośnika.

Punkty podstawienia podnośnika 


 1. Do użycia wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.
 2. Obsługa.

Punkty podstawienia podnośnika


Punkty podstawienia podnośnika


Do zmiany opon letnich na zimowe lub zimowych na letnie zaleca się stosowanie warsztatowego podnośnika hydraulicznego.

Wskazówka: Podnośnik nie wymaga konserwacji ani dodatkowego smarowania w całym okresie eksploatacji pojazdu.

  Wymiana koła jezdnego

  OSTRZEŻENIEUkład kontroli ciśnienia powietrza w oponach nie zastępuje ręcznego sprawdzania ciśnienia powietrza w oponach. Ciśnienie powietrza ...

  Procedura zmiany koła

  OSTRZEŻENIENie wolno przebywać pod pojazdem podpartym tylko na podnośniku. Zalecamy podparcie kół pojazdu klinami. W pojeździe podnoszony ...

  Categorie