Ford Kuga: Specyfikacje techniczne

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Koła i opony –> Specyfikacje techniczne

Momenty dokręcania nakrętek kół

OSTRZEŻENIE

Podczas montażu koła zawsze usuwaj wszelką korozję, brud lub obce ciała obecne na powierzchniach montażowych koła lub powierzchni piasty koła, bębna hamulcowego lub tarczy hamulcowej w miejscu stykania się z kołem. Upewnij się, że wszelkie elementy mocujące wirnik do piasty są zamocowane tak, aby nie stykały się z powierzchnią montażową koła. Zamontowanie kół bez prawidłowego stykania się powierzchni metalowych na powierzchniach montażowych koła może spowodować poluzowanie nakrętek kół i odpadnięcie koła podczas jazdy, a w rezultacie utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.


 

Rozmiar śrub  Nm 
M12 x 1.5  135 Nm

Zalecane momenty dokręcania dotyczą gwintów nakrętek i śrub wolnych od brudu i rdzy. Stosuj wyłącznie zalecane przez nas zamienne elementy mocujące.

Dokręć nakrętki koła zalecanym momentem nie później niż po przejechaniu 100 mil (160 km) po jakiejkolwiek ingerencji w koło, np. przełożeniu kół, wymianie przebitej opony lub zdjęciu koła.

Momenty dokręcania nakrętek kół 


  1. Otwór prowadzący koła.

Przed zamontowaniem sprawdź otwór prowadzący i powierzchnię montażową koła. Usuń wszelką widoczną korozję lub luźne cząsteczki.

Ciśnienie powietrza w oponach (przy zimnych oponach)

Do 80 km/h

Wersja  Rozmiar opon  Normalne obciążenie  Pełne obciążenie 
Przód  Tył  Przód  Tył 
bar  bar  bar  bar 
Dojazdowe koło zapasowe, jeśli jest inne od pozostałych kół zamontowanych w pojeździe  155/70 R17  4,2 bar 4,2 bar 4,2 bar 4,2 bar

Do 160 km/h

Wersja  Wymiar ogumienia  Normalne obciążenie  Pełne obciążenie 
Przód  Tył  Przód  Tył 
bar  bar  bar  bar 
Wszystkie silniki  235/55 R17  2,4 bar 2,4 bar 2,4 bar 2,8 bar
Wszystkie silniki  235/50 R18  2,3 bar 2,3 bar 2,4 bar 2,8 bar
Wszystkie silniki  235/45 R19  2,3 bar 2,3 bar 2,4 bar 2,8 bar

Łańcuchy przeciwśnieżne zakładaj wyłącznie na wskazane opony.

Przedłużona jazda z prędkością powyżej 160 km/h

Wersja  Wymiar ogumienia  Normalne obciążenie  Pełne obciążenie 
Przód  Tył  Przód  Tył 
bar  bar  bar  bar 
Wszystkie silniki  235/55 R17  2,4 bar 2,4 bar 2,5 bar 2,8 bar
Wszystkie silniki  235/50 R18  2,3 bar 2,3 bar 2,5 bar 2,8 bar
Wszystkie silniki  235/45 R19  2,3 bar 2,3 bar 2,5 bar 2,8 bar

    Procedura zmiany koła

    OSTRZEŻENIENie wolno przebywać pod pojazdem podpartym tylko na podnośniku. Zalecamy podparcie kół pojazdu klinami. W pojeździe podnoszony ...

    Categorie