Ford Kuga: Pojemność układów i specyfikacje

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Pojemność układów i specyfikacje

Specyfikacje techniczne

Momenty dokręcania nakrętek kół OSTRZEŻENIEPodczas montażu koła zawsze usuwaj wszelką korozję, brud lub obce ciała obecne na ...

Wymiary pojazdu

Opis wymiarów  mm  Maksymalna długość.  4.524 mm ...

Categorie