Ford Kuga: Diagnostyka

Objaw  Prawdopodobna przyczyna 
Układ nie wyszukuje miejsca postojowego.  Układ kontroli przyczepności przy przyspieszaniu mógł zostać wyłączony przez kierowcę. 
W przekładni jest wybrany bieg wsteczny (R). Pojazd musi jechać do przodu, aby układ mógł wykryć miejsce postojowe. 
Układ nie wskazuje miejsca postojowego.  Czujniki mogą być zablokowane. Przyczyną może być na przykład nagromadzenie śniegu, lodu lub zanieczyszczeń. Zablokowanie czujników może wpływać na działanie układu. 
Miejsce postojowe jest zbyt małe, by można było bezpiecznie zaparkować. 
Zbyt mało miejsca do wykonania manewrów parkowania po przeciwnej stronie miejsca postojowego. 
Miejsce postojowe znajduje się w odległości dalszej niż 1,5 m lub bliższej niż ,5 m. 
Pojazd jedzie z prędkością powyżej 35 km/h w przypadku parkowania równoległego lub powyżej 30 km/h w przypadku parkowania prostopadłego. 
Niedawno odłączono lub wymieniono akumulator. Po ponownym podłączeniu akumulatora należy odbyć krótką jazdę po prostej drodze. 
Układ nie ustawia pojazdu w prawidłowym położeniu na miejscu postojowym.  Pojazd toczy się w kierunku przeciwnym do wybranego biegu przekładni. Przykład: toczenie się do przodu przy włączonym biegu wstecznym (R). 
Nieregularny kształt krawężnika wzdłuż miejsca postojowego nie pozwala układowi na prawidłowe ustawienie pojazdu. 
Pojazdy lub obiekty graniczące z miejscem postojowym mogą nie być prawidłowo zaparkowane. 
Pojazd zatrzymał się zbyt daleko za miejscem postojowym. 
Opony mogą być zamontowane w nieprawidłowy sposób lub nieprawidłowo serwisowane. Przykład: nieprawidłowe ciśnienie powietrza w oponach, nieprawidłowy rozmiar, różnica w rozmiarach. 
Naprawa lub modyfikacja wpłynęła na zdolność wykrywania. 
Zaparkowany pojazd ma wysoko zamontowane elementy. Przykład: posypywarka do soli, pług śnieżny, ruchoma skrzynia ładunkowa. 
Po przejechaniu pojazdem zmieniła się długość miejsca postojowego lub położenie zaparkowanych obiektów. 
Temperatura wokół pojazdu zmienia się bardzo gwałtownie. Przykład: wyjazd z ogrzewanego garażu do zimnego otoczenia lub wyjazd z myjni samochodowej. 

    Parkowanie prostopadłe

    Układ wykrywa wolne prostopadłe miejsca postojowe i nakierowuje pojazd w dane miejsce. Kierowca kontroluje pedał przyspiesznika, zmianę biegów i ha ...

    Kamera wsteczna

    OSTRZEŻENIEUkład kamery wstecznej jest urządzeniem pomocniczym podczas cofania pojazdu, niemniej kierowca musi korzystać z niego w połączeniu z wew ...

    Categorie