Ford Kuga: Parkowanie prostopadłe

Układ wykrywa wolne prostopadłe miejsca postojowe i nakierowuje pojazd w dane miejsce. Kierowca kontroluje pedał przyspiesznika, zmianę biegów i hamulce. Układ emituje wizualne i akustyczne wskazówki pomagające kierowcy w zaparkowaniu na prostopadłym miejscu postojowym.

Missing Image 
Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby wyszukać miejsce postojowe.

Gdy pojazd jedzie z prędkością poniżej 30 km/h, układ przeszukuje obszar po obu stronach pojazdu, aby wykryć wolne miejsce postojowe. Na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat oraz odpowiednia grafika, aby zasygnalizować, że układ szuka miejsca postojowego. Za pomocą dźwigni kierunkowskazów wybierz wyszukiwanie miejsca postojowego po stronie kierowcy lub pasażera.

Wskazówka:  Jeżeli kierowca nie użyje kierunkowskazów, układ przeszukuje obszar z obu stron pojazdu i wskazuje miejsca postojowe po jednej stronie.

Wskazówka:  Jeżeli kierowca nie użyje kierunkowskazów, układ wybierze domyślnie stronę pasażera.

Parkowanie prostopadłe


Podczas wyszukiwania miejsca postojowego prowadź pojazd równolegle do innych zaparkowanych pojazdów, zachowując odstęp ok. 1 m.

Wskazówka:  Jeżeli pojazd będzie jechał w odległości mniejszej niż ,5 m bądź większej niż 1,5 m od innych zaparkowanych pojazdów, układ może nie wykrywać wolnych miejsc postojowych.

Gdy układ znajdzie odpowiednie miejsce postojowe, sygnalizuje to za pomocą komunikatu i sygnału akustycznego. Zatrzymaj pojazd i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli pojazd jedzie bardzo wolno, może być konieczne przejechanie krótkiego odcinka do przodu, zanim układ będzie gotowy do parkowania.

Wskazówka:  Musisz dopilnować, aby wybrane przez układ miejsce postojowe było wolne od przeszkód przez cały czas wykonywania manewrów.

Wskazówka:  Układ zawsze wskazuje ostatnie wykryte miejsce postojowe. Przykładowo, jeśli pojazd wykryje podczas jazdy kilka miejsc postojowych, wskazuje ostanie z wykrytych miejsc.

Wskazówka:  Jeśli prędkość pojazdu przekracza około 30 km/h, układ wyświetla komunikat sygnalizujący konieczność zredukowania prędkości pojazdu.

Automatyczne nakierowanie w prostopadłe miejsce postojowe

Po włączeniu biegu wstecznego (R) i puszczeniu kierownicy (gdy nic nie blokuje jej ruchu) pojazd sam nakierowuje się w miejsce postojowe. Układ wyświetla instrukcje cofania i jazdy do przodu w obrębie miejsca postojowego.

Wskazówka:  Jeśli prędkość pojazdu przekroczy ok. 9 km/h lub jeśli wykonywanie manewru zostanie przerwane przez kierowcę albo układ wyłączy się, kierowca musi przejąć pełną kontrolę nad pojazdem.

Wskazówka:  Jeżeli układ wykryje obiekt znajdujący się bardzo blisko pojazdu i stwierdzi, że kontynuowanie manewru mogłoby być niebezpieczne, może wydać polecenie zatrzymania pojazdu. Układ może nie wyświetlać dalszych instrukcji. Wspomaganie kierowania nadal działa, ale to kierowca musi podjąć decyzję, czy kontynuowanie manewru jest bezpieczne.

Automatyczne nakierowanie w prostopadłe miejsce postojowe


Jeśli uważasz, że pojazd został prawidłowo zaparkowany lub usłyszysz ciągły sygnał dźwiękowy i wyświetli się komunikat, zatrzymaj pojazd.

Gdy manewr z udziałem układu aktywnej pomocy przy parkowaniu zostanie ukończony, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i pojawi się komunikat informacyjny.

Wskazówka:  Kierowca jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy pojazd został prawidłowo zaparkowany oraz dokonanie ewentualnej korekty przed opuszczeniem pojazdu.

Wyłączanie układu aktywnej pomocy przy parkowaniu

Układ można wyłączyć ręcznie:

 • Naciskając przycisk układu aktywnej pomocy przy parkowaniu podczas aktywnego manewru.
 • Chwytając za kierownicę podczas aktywnego manewrowania.
 • Jadąc z prędkością powyżej 30 km/h przez 30 sekund podczas wyszukiwania miejsca postojowego.
 • Jadąc z prędkością powyżej 50 km/h.
 • Jadąc z prędkością powyżej 9 km/h podczas aktywnego manewru.
 • Wyłączając układ kontroli przyczepności kół napędzanych.
Niektóre stany w pojeździe mogą również prowadzić do wyłączenia układu, np:
 • Włączenie lub usterka układu kontroli przyczepności przy przyspieszaniu.
 • Włączenie lub usterka układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania.
Jeżeli układ wykryje usterkę, pojawi się komunikat i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu specjaliście.

Pomoc przy wyjechaniu z równoległego miejsca postojowego

Układ wyprowadza pojazd z równoległego miejsca postojowego. Kierowca kontroluje pedał przyspiesznika, zmianę biegów i hamulce. Układ emituje wizualne i akustyczne wskazówki pomagające kierowcy w wyjechaniu z równoległego miejsca postojowego.

Wskazówka:  Układ ten nie jest przeznaczony do pomocy w wyjeżdżaniu z prostopadłych miejsc postojowych.

Missing Image 
Naciśnij przycisk raz, gdy pojazd stoi na równoległym miejscu postojowym.

Wskazówka:  Jeśli układ aktywnej pomocy przy parkowaniu nie był użyty do zaparkowania, naciśnięcie przycisku jeden raz powoduje wybranie parkowania równoległego. Musisz użyć wyświetlacza informacyjnego, aby wybrać pomoc przy wyjechaniu z równoległego miejsca postojowego.

Układ wyświetla komunikat z monitem o włączenie kierunkowskazów. Określ za pomocą kierunkowskazów, w którą stronę chcesz wyjechać z miejsca postojowego. Układ wyświetla instrukcje cofania i jazdy do przodu w obrębie miejsca postojowego.

Wskazówka:  Jeżeli układ wykryje obiekt znajdujący się bardzo blisko pojazdu i stwierdzi, że kontynuowanie manewru mogłoby być niebezpieczne, może wydać polecenie zatrzymania pojazdu. Układ może nie wyświetlać dalszych instrukcji. Wspomaganie kierowania nadal działa, ale to kierowca musi podjąć decyzję, czy kontynuowanie manewru jest bezpieczne.

Pomoc przy wyjechaniu z równoległego miejsca postojowego


Gdy system ustawi pojazd w takim położeniu, że kierowca będzie mógł wyjechać z miejsca postojowego do przodu, pojawia się komunikat z monitem o przejęcie pełnej kontroli nad pojazdem. Zasadniczo przekazanie kontroli nad pojazdem następuje jeszcze na miejscu postojowym.

Wskazówka:  Jeśli wolna przestrzeń z przodu lub z tyłu pojazdu jest zbyt mała, funkcja pomocy przy wyjeżdżaniu z równoległego miejsca postojowego może być niedostępna.

Wskazówka:  Jeśli prędkość pojazdu przekroczy ok. 9 km/h lub jeśli wykonywanie manewru zostanie przerwane przez kierowcę albo układ wyłączy się, kierowca musi przejąć pełną kontrolę nad pojazdem.

Wskazówka:  Kierowca jest odpowiedzialny za kontrolę nad swoim pojazdem i upewnienie się, że droga jest wolna przed włączeniem się do ruchu.

  Parkowanie równoległe

  Układ wykrywa wolne równoległe miejsca postojowe i nakierowuje pojazd w dane miejsce. Kierowca kontroluje pedał przyspiesznika, zmianę biegów i ...

  Diagnostyka

  Objaw  Prawdopodobna przyczyna  Układ nie wyszukuje miejsca postojowego.  Układ k ...

  Categorie