Ford Kuga: Aktywny układ pomocy przy parkowaniu

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Pomoc przy parkowaniu –> Aktywny układ pomocy przy parkowaniu

OSTRZEŻENIE

Po włączeniu układu musisz pozostać w pojeździe. Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za kontrolę nad swoim pojazdem, w tym za korzystanie z układu, i w razie konieczności musi interweniować. Niezachowanie ostrożności mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

Czujniki mogą nie wykrywać niektórych obiektów w ulewnym deszczu lub innych warunkach powodujących zakłócenia sygnału.

Układ aktywnej pomocy przy parkowaniu nie włącza hamulców w żadnych warunkach.

Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.

Korzystanie z układu aktywnej pomocy przy parkowaniu to wieloetapowy proces, który może wymagać wielokrotnej zmiany biegów. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie do momentu zakończenia manewrów parkowania.

Jeżeli uważasz, że zbytnio przybliżasz się do jakiegoś pojazdu lub obiektu, możesz przerwać działanie układu, chwytając kierownicę lub przejmując pełną kontrolę nad pojazdem po naciśnięciu przycisku układu aktywnej pomocy przy parkowaniu.

Podczas korzystania z układu aktywnej pomocy przy parkowaniu trzymaj dłonie, włosy, ubrania i inne luźne przedmioty z dala od kierownicy.

Czujniki znajdują się na przednim i tylnym zderzaku.

Wskazówka:  Pamiętaj o oczyszczaniu czujników ze śniegu, lodu i nagromadzonych zabrudzeń.

Wskazówka:  Nie zakrywaj czujników.

Wskazówka:  Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia czujników.

Wskazówka:  Czujniki mogą nie wykrywać obiektów o powierzchni pochłaniającej fale ultradźwiękowe. W wyniku zakłóceń fal ultradźwiękowych, powodowanych przez np. układy wydechowe motocykli, pneumatyczne hamulce lub syreny ciężarówek, może dojść do fałszywego wykrywania obiektów przez czujniki.

Wskazówka:  W przypadku wymiany opon układ musi się ponownie skalibrować i może nie działać prawidłowo przez krótki czas.

Układ może nie działać prawidłowo w następujących warunkach:

 • Używasz koła zapasowego lub opony, które są zużyte znacznie bardziej od pozostałych.
 • W jednej lub w kilku oponach jest nieprawidłowe ciśnienie.
 • Próbujesz zaparkować na ostrym zakręcie.
 • Coś przesuwa się między przednim zderzakiem a miejscem postojowym. Może to być np. pieszy lub rowerzysta.
 • Krawędź sąsiedniego, zaparkowanego pojazdu znajduje się wysoko nad podłożem. Może to być np. autobus, samochód pomocy drogowej, pojazd z platformą.
 • warunki pogodowe są niesprzyjające,Na przykład podczas ulewnego deszczu, opadów śniegu, mgły, w warunkach wysokiej wilgotności i wysokich temperatur.
Nie korzystaj z układu w przypadku:
 • Zamocowania dodatkowych akcesoriów w pobliżu czujników z przodu lub z tyłu pojazdu. Przykłady: bagażnik na rowery lub przyczepa.
 • Zamocowania wysuniętego przedmiotu do dachu. Przykład: deska surfingowa.
 • Uszkodzenia przedniego lub tylnego zderzaka bądź bocznych czujników.
 • W pojeździe nie jest używana opona o prawidłowym rozmiarze. Przykład: dojazdowe koło zapasowe.

Korzystanie z układu aktywnej pomocy przy parkowaniu

Wybór trybu układu aktywnej pomocy przy parkowaniu

Missing Image 
Naciśnij przycisk raz, aby włączyć tryb parkowania równoległego. Naciśnij przycisk drugi raz, aby włączyć tryb parkowania prostopadłego. Po ponownym naciśnięciu przycisku układ się wyłączy.

Jeśli Twój pojazd jest zaparkowany, po włączeniu zapłonu możesz użyć wyświetlacza informacyjnego do przełączania między trybami. Naciśnij przycisk, aby włączyć układ i otworzyć menu układu na wyświetlaczu informacyjnym.

Wskazówka:  Jeśli Twój samochód jest zaparkowany, domyślnym trybem jest pomoc przy wyjechaniu z równoległego miejsca postojowego. Jednak jeśli układ aktywnej pomocy przy parkowaniu nie był użyty do zaparkowania, skorzystaj z wyświetlacza informacyjnego, aby wybrać pomoc przy wyjechaniu z równoległego miejsca postojowego.

Wskazówka:  Przycisk układu aktywnej pomocy przy parkowaniu można naciskać wielokrotnie w celu przełączania między trybami jedynie po przejechaniu około 10 m.

Aby przełączać między trybami, użyj przycisków na wyświetlaczu informacyjnym i wybierz spośród następujących opcji:
 • Parkowanie równoległe.
 • Parkowanie prostopadłe.
 • Pomoc przy wyjechaniu z równoległego miejsca postojowego.
 • Wyłącz układ.
Wskazówka:  Nie ma żadnego limitu czasowego przełączania między trybami.

Układ bocznych czujników

Układ bocznych czujników wykorzystuje boczne czujniki z przodu i z tyłu do wykrywania i przestrzennej lokalizacji przeszkód, które znajdują si ...

Parkowanie równoległe

Układ wykrywa wolne równoległe miejsca postojowe i nakierowuje pojazd w dane miejsce. Kierowca kontroluje pedał przyspiesznika, zmianę biegów i ...

Categorie