Ford Kuga: Układ bocznych czujników

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Pomoc przy parkowaniu –> Układ bocznych czujników

Układ bocznych czujników wykorzystuje boczne czujniki z przodu i z tyłu do wykrywania i przestrzennej lokalizacji przeszkód, które znajdują się na torze jazdy pojazdu, po jego bokach. Boczne czujniki są aktywne wówczas, gdy przekładnia jest w dowolnym położeniu z wyjątkiem położenia parkowania (P).

Wskazówka:  Przeszkody, które znajdą się w obszarze wykrywania, lecz nie zostaną wykryte i zlokalizowane przez boczne czujniki z przodu lub z tyłu, nie zostaną rozpoznane.

Układ bocznych czujników


Obszar wykrywania wynosi do 60 cm z boku pojazdu.

Gdy układ wykryje obiekt, który znajduje się blisko z boku pojazdu, zabrzmi akustyczny sygnał ostrzegawczy. W miarę zbliżania się pojazdu do przeszkód na torze jazdy częstotliwość akustycznych sygnałów ostrzegawczych się zwiększa.

Wskaźnik odległości od przeszkody

Wskaźnik odległości od przeszkody


Układ zapewnia wskazanie odległości od przeszkody za pomocą wyświetlacza informacyjnego.

W miarę jak odległość od przeszkody się zmniejsza segmenty wskaźnika zapalają się i przesuwają w kierunku ikony pojazdu. Jeśli układ nie wykryje przeszkody, segmenty wskaźnika odległości będą wyświetlane na szaro.

Po włączeniu biegu wstecznego (R) układ bocznych czujników emituje akustyczne sygnały ostrzegawcze, gdy pojazd jest w ruchu i w zasięgu 60 cm zostaną wykryte przeszkody, które znajdują się na torze jazdy pojazdu. Po zatrzymaniu pojazdu akustyczny sygnał ostrzegawczy wyłączy się po upływie dwóch sekund.

Wskazówka:  Wizualne wskazanie odległości pozostaje włączone, gdy wybrany jest bieg wsteczny (R).

Po przełączeniu w położenie jazdy (D) lub wybraniu innego trybu jazdy do przodu, np. niski (L), sportowy (S) lub dowolnego biegu do przodu w przekładni mechanicznej układ bocznych czujników emituje akustyczne sygnały ostrzegające o odległości, gdy pojazd porusza się z prędkością niższą niż 8 km/h i w zasięgu 60 cm zostaną wykryte przeszkody, które znajdują się na torze jazdy pojazdu. Po zatrzymaniu pojazdu akustyczny sygnał ostrzegawczy wyłączy się po upływie dwóch sekund, a wizualne wskazanie odległości wyłączy się po upływie czterech sekund.

Po włączeniu położenia neutralnego (N) układ bocznych czujników zapewnia wizualne wskazania odległości tylko wtedy, gdy pojazd jedzie z prędkością niższą niż 8 km/h i układ pomocy przy parkowaniu wykryje przeszkody z przodu lub z tyłu, a przeszkoda boczna znajduje się w zasięgu 60 cm od boku pojazdu. Po zatrzymaniu pojazdu wizualne wskazanie odległości wyłączy się po upływie czterech sekund.

Jeśli układ bocznych czujników jest niedostępny, boczne segmenty wskaźnika odległości się nie pojawiają.

Układ bocznych czujników nie jest dostępny w następujących warunkach:

 • Po wyłączeniu układu kontroli przyczepności kół napędzanych.
Układ bocznych czujników może nie być dostępny, dopóki pojazd nie przejedzie odległości równej mniej więcej swojej długości w celu ponownej inicjalizacji układu w przypadku:
 • Włączenia, wyłączenia i ponownego włączenia zapłonu.
 • Gdy pojazd stoi przez ponad dwie minuty.
 • Gdy jest włączony układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.
 • Gdy jest włączony układ kontroli przyczepności kół napędzanych.
 • Jeśli informacje o kącie położenia kierownicy są niedostępne, układ bocznych czujników jest niedostępny. Pojazd musi jechać z prędkością co najmniej 150 m powyżej 30 km/h, aby uzyskać informacje o kącie położenia kierownicy.

  Układ pomocy przy parkowaniu przodem

  Przednie czujniki są aktywne wówczas, gdy skrzynia biegów jest w dowolnym położeniu, z wyjątkiem położenia parkowania (P), a pojazd porus ...

  Aktywny układ pomocy przy parkowaniu

  OSTRZEŻENIEPo włączeniu układu musisz pozostać w pojeździe. Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za kontrolę nad swoim pojazdem, w tym za korz ...

  Categorie