Ford Kuga: Układ pomocy przy parkowaniu przodem

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Pomoc przy parkowaniu –> Układ pomocy przy parkowaniu przodem

Przednie czujniki są aktywne wówczas, gdy skrzynia biegów jest w dowolnym położeniu, z wyjątkiem położenia parkowania (P), a pojazd porusza się z niską prędkością.

Układ pomocy przy parkowaniu przodem


Obszar wykrywania w odległości do 70 cm od przedniego zderzaka. Obszar wykrywania zmniejsza się na zewnętrznych narożnikach.

Gdy pojazd zbliża się do obiektu, słychać sygnał ostrzegawczy. W miarę jak pojazd zbliża się do obiektu częstotliwość sygnałów ostrzegawczych wzrasta. Gdy przeszkoda znajduje się w odległości równiej lub mniejszej niż 30 cm od przedniego zderzaka, włącza się sygnał ciągły.

Układ można wyłączyć w menu wyświetlacza informacyjnego lub za pomocą wyskakującego komunikatu, który pojawi się po włączeniu biegu wstecznego (R). Jeśli pojazd ma przycisk układu pomocy przy parkowaniu, układ można wyłączyć, naciskając ten przycisk.

Wskaźnik odległości od przeszkody

Układ zapewnia wskazanie odległości od przeszkody za pomocą wyświetlacza informacyjnego.

Wskazania są następujące:

 • W miarę jak odległość od przeszkody się zmniejsza, segmenty wskaźnika zapalają się i przesuwają w stronę ikony pojazdu.
 • Jeśli układ nie wykrywa przeszkody, segmenty wskaźnika mają kolor szary.
Jeśli został wybrany bieg wsteczny (R), układ pomocy przy parkowaniu z przodu emituje ostrzeżenie akustyczne, gdy układ wykryje przeszkodę, która zbliża się do poruszającego się pojazdu. Po zatrzymaniu pojazdu ostrzeżenie akustyczne wyłączy się po dwóch sekundach. Wskazanie wizualne jest zawsze obecne na biegu wstecznym (R).

Po włączeniu położenia do jazdy (D) lub każdego innego biegu do przodu (np. niski (L), sportowy (S) lub dowolnego biegu do przodu w mechanicznej skrzyni biegów) układ przednich czujników zapewnia akustyczne i wizualne ostrzeżenia, jeśli pojazd jedzie z prędkością poniżej 8 km/h, a w obszarze wykrywania znajduje się jakaś przeszkoda. Po zatrzymaniu pojazdu ostrzeżenie akustyczne wyłączy się po dwóch sekundach, a wizualne wskazanie po czterech sekundach. Jeśli wykryte przeszkody znajdują się w zasięgu 30 cm, wizualne wskazanie pozostaje włączone.

Jeśli wybrane jest położenie neutralne (N), układ wyświetla wizualne wskazanie wyłącznie wtedy, gdy w obszarze wykrywania znajduje się jakaś przeszkoda, a pojazd jedzie z prędkością 8 km/h lub niższą. Po zatrzymaniu pojazdu wizualne wskazanie wyłączy się po czterech sekundach.

  Układu pomocy przy parkowaniu tyłem

  Tylne czujniki są aktywne wyłącznie wówczas, gdy skrzynia biegów jest w położeniu biegu wstecznego (R). W miarę jak pojazd zbliża s ...

  Układ bocznych czujników

  Układ bocznych czujników wykorzystuje boczne czujniki z przodu i z tyłu do wykrywania i przestrzennej lokalizacji przeszkód, które znajdują si ...

  Categorie