Ford Kuga: Układu pomocy przy parkowaniu tyłem

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Pomoc przy parkowaniu –> Układu pomocy przy parkowaniu tyłem

Tylne czujniki są aktywne wyłącznie wówczas, gdy skrzynia biegów jest w położeniu biegu wstecznego (R). W miarę jak pojazd zbliża się do przeszkody częstotliwość sygnałów akustycznych wzrasta. Gdy przeszkoda jest w odległości mniejszej niż 30 cm, włącza się sygnał ciągły. Jeśli układ wykryje nieruchomy lub oddalający się obiekt, który znajduje się w odległości większej niż 30 cm od narożników zderzaka, sygnał akustyczny zabrzmi tylko przez trzy sekundy. Gdy system wykryje zbliżający się obiekt, ostrzeżenie zabrzmi ponownie.

Układu pomocy przy parkowaniu tyłem


Obszar wykrywania w odległości do 1,8 m od tylnego zderzaka. Obszar wykrywania na zewnętrznych narożnikach zderzaka może być mniejszy.

Układ wykrywa pewne obiekty, gdy skrzynia biegów jest w położeniu biegu wstecznego (R):

 • Pojazd zbliża się do nieruchomego obiektu z prędkością 5 km/h lub niższą.
 • Pojazd nie jedzie, jednak ruchomy obiekt zbliża się do tylnej części pojazdu z prędkością 5 km/h lub niższą.
 • Pojazd jedzie z prędkością poniżej 5 km/h, a ruchomy obiekt zbliża się do tylnej części pojazdu z prędkością poniżej 5 km/h.
Układ emituje ostrzeżenie akustyczne tylko wtedy, gdy Twój pojazd jedzie lub kiedy Twój pojazd stoi, a wykryta przeszkoda znajduje się w odległości mniejszej niż 30 cm od zderzaka.

Wskaźnik odległości od przeszkody

Układ zapewnia wskazanie odległości od przeszkody za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Wskaźnik odległości jest wyświetlany, gdy zostanie wybrany bieg wsteczny (R).

Wskaźnik wyświetla się:

 • W miarę jak odległość od przeszkody się zmniejsza, segmenty wskaźnika zapalają się i przesuwają w stronę ikony pojazdu.
 • Jeśli układ nie wykryje przeszkody, segmenty wskaźnika będą wyświetlane na szaro.

  Zasady działania

  OSTRZEŻENIEAby uniknąć obrażeń, zawsze zachowuj ostrożność, gdy włączony jest bieg wsteczny (R), i gdy korzystasz z systemu czu ...

  Układ pomocy przy parkowaniu przodem

  Przednie czujniki są aktywne wówczas, gdy skrzynia biegów jest w dowolnym położeniu, z wyjątkiem położenia parkowania (P), a pojazd porus ...

  Categorie