Ford Kuga: Zasady działania

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć obrażeń, zawsze zachowuj ostrożność, gdy włączony jest bieg wsteczny (R), i gdy korzystasz z systemu czujników.

Układ może nie wykrywać obiektów o powierzchni pochłaniającej fale. Należy zawsze zachowywać ostrożność podczas jazdy. Niezachowanie ostrożności może doprowadzić do kolizji.

Systemy kontroli ruchu ulicznego, zła pogody, hamulce pneumatyczne oraz zewnętrzne silniki i wentylatory mogą również wpływać na prawidłowość działania systemu czujników. Może to powodować zmniejszenie skuteczności lub fałszywe ostrzeżenia.

System może nie wykryć małych lub ruchomych obiektów, zwłaszcza takich, które znajdują się blisko podłoża.

Wskazówka:  Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w funkcję MyKey, nie można wyłączyć systemu czujników, gdy w zasięgu znajduje się kluczyk MyKey.

Wskazówka:  Dbaj o oczyszczanie czujników znajdujących się w zderzaku lub nakładce ze śniegu, lodu i grubszych osadów brudu. Jeśli czujniki będą zakryte, wpłynie to na skuteczność działania układu. Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia czujników.

Wskazówka:  W przypadku uszkodzenia zderzaka lub nakładki, powodującego ich nieprawidłowe ustawienie lub zgięcie, obszar wykrywania może ulec zmianie, powodując niedokładne pomiary odległości od przeszkody lub fałszywe alarmy.

Wskazówka:  Niektóre dodatkowe urządzenia montowane w okolicy zderzaka lub nakładki mogą powodować fałszywe alarmy. Na przykład duże złącza przyczepy, bagażniki na rowery lub deski surfingowe, wsporniki tablicy rejestracyjnej, pokrywy zderzaków oraz wszelkie inne urządzenia, które mogą blokować normalny obszar wykrywania systemu. Usuń dodatkowe urządzenia, aby zapobiec fałszywym alarmom.

Wskazówka:  Po podłączeniu przyczepy do pojazdu układ pomocy przy parkowaniu tyłem może wykryć przyczepę i z tego powodu generować alarm. Aby uniknąć tych alarmów, wyłącz układ pomocy przy parkowaniu tyłem, gdy do pojazdu jest podłączona przyczepa.

Układ czujników informuje kierowcę o przeszkodach, które znajdują się w pewnej odległości od pojazdu. Układ włącza się automatycznie po każdorazowym włączeniu zapłonu.

Układ można wyłączyć w menu wyświetlacza informacyjnego lub za pomocą wyskakującego komunikatu, który pojawi się po włączeniu biegu wstecznego (R). Jeśli pojazd ma przycisk układu pomocy przy parkowaniu, układ można wyłączyć, naciskając ten przycisk.

Jeśli w układzie wystąpi usterka, na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat ostrzegawczy.

    Układu pomocy przy parkowaniu tyłem

    Tylne czujniki są aktywne wyłącznie wówczas, gdy skrzynia biegów jest w położeniu biegu wstecznego (R). W miarę jak pojazd zbliża s ...

    Categorie