Fiat 500X: Uzupelnianie dodatku ograniczajacego emisje z silników diesla AdBlue

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Uruchamianie i jazda –> Tankowanie samochodu –> Uzupelnianie dodatku ograniczajacego emisje z silników diesla AdBlue

(tylko wersje Diesel)

(zależnie od wyposażenia)

Warunki wstępne

AdBlue zamarza przy temperaturach niższych niż -11ºC. Gdyby samochód był nieużytkowany przez dłuższy czas w takich warunkach temperaturowych, uzupełnienie tego płynu może być utrudnione.

Należy wykonać, co następuje:

  • zaparkować samochód na równej powierzchni; wyłączyć silnik, ustawiając wyłącznik zapłonu w położeniu STOP;
  • otworzyć pokrywę wlewu paliwa

A rys. 117, a następnie odkręcić i wyjąć korek B (niebieski) z wlewu AdBlue.


Silniki benzynowe

Należy używać wyłącznie benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej (LO) nie niższej niż 95 (Specyfikacja EN228). OSTRZEŻENIE Nie nal ...

Tankowanie przy użyciu dystrybutorów

System został zaprojektowany zgodnie z normą ISO 22241-5 (natężenie przepływu z dystrybutora: 10 l/min). Poziom w zbiorniku można jednak uzupe&# ...

Categorie