Fiat 500X: Tankowanie przy użyciu dystrybutorów

System został zaprojektowany zgodnie z normą ISO 22241-5 (natężenie przepływu z dystrybutora: 10 l/min).

Poziom w zbiorniku można jednak uzupełniać na stacjach o wyższym natężeniu przepływu, chociaż możliwe są odbicia pistoletu dystrybutora i rozbieżności w ilości płynu wlanej do zbiornika.

Należy wykonać, co następuje:

 • włożyć pistolet dystrybutora AdBlue do wlewu, rozpocząć tankowanie i w momencie nastąpienia pierwszego odbicia należy przerwać tankowanie (odbicie oznacza, że zbiornik AdBlue jest pełny). Nie należy kontynuować tankowania, bowiem można w ten sposób doprowadzić do rozlania AdBlue;
 • wyjąć pistolet.

Tankowanie przy użyciu pojemników

Należy wykonać, co następuje:

 • sprawdzić datę ważności;
 • zapoznać się z zaleceniami podanymi na etykiecie przed wlaniem zawartości butelki do zbiornika AdBlue;
 • w przypadku tankowania przy użyciu systemów, których się nie przykręca (np. kanistrów), po pojawieniu się wskazania na wyświetlaczu w zestawie wskaźników (patrz sekcja "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty" w rozdziale "Poznawanie zestawu wskaźników"), należy napełnić zbiornik AdBlue płynem w maksymalnej ilości 7,5 l;
 • w przypadku korzystania z pojemników przykręcanych do wlewu zbiornik uważa się za pełny, kiedy poziom AdBlue w pojemniku uniemożliwia jego dozowanie. Nie należy próbować kontynuować wlewania.

Czynności wykonywane po zatankowaniu

Należy wykonać, co następuje:

 • założyć korek B rys. 117na wlew AdBlue, obracając nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i całkowicie przykręcając;
 • ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu MAR (nie ma konieczności uruchamiania silnika);
 • poczekać na zniknięcie wskazania z wyświetlacza w zestawie wskaźników przed wznowieniem jazdy samochodem. Wskazanie takie może być wyświetlane minimalnie kilka sekund, a maksymalnie około pół minuty. W przypadku uruchomienia silnika i ruszenia samochodem wskazanie sygnalizacyjne będzie wyświetlane jeszcze przez dłuższy czas, niemniej nie wpływa to niekorzystnie na pracę silnika.
 • w przypadku uzupełniania poziomu, gdy zbiornik AdBlue jest pusty, należy się zapoznać z sekcją "Uzupełnianie poziomu płynów" w rozdziale "Dane techniczne". Należy poczekać 2 minuty przed uruchomieniem silnika.

UWAGA Jeśli AdBlue wylewa się poza wlew, należy dobrze wyczyścić dany obszar i kontynuować napełnianie.

Jeśli płyn uległ krystalizacji, należy go usunąć gąbką z ciepłą wodą.

UWAGA

 • NIE PRZEKRACZAĆ POZIOMU MAKSYMALNEGO: może to doprowadzić do uszkodzenia zbiornika. AdBlue zamarza w temperaturze poniżej -11ºC.

  Mimo iż układ jest przystosowany do działania poniżej temperatury krzepnięcia AdBlue, dobrze jest nie napełniać zbiornika ponad poziom maksymalny, ponieważ jeśli AdBlue zamarznie, może doprowadzić do uszkodzeń układu.

  Postępować zgodnie z opisem zamieszczonym w tej sekcji.

 • W przypadku rozlania AdBlue na powierzchnie lakierowane lub aluminiowe, należy natychmiast wyczyścić dany obszar wodą, a płyn rozlany na ziemię zebrać materiałem chłonnym.
 • Nie należy próbować uruchamiać silnika, jeśli AdBlue przypadkowo wlano do zbiornika oleju napędowego, bowiem może to spowodować poważne uszkodzenia silnika. Należy zwrócić się do ASO marki Fiat.
 • Nie dolewać dodatków ani innych płynów do AdBlue, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia systemu.
 • Korzystanie z nieprawidłowego lub zużytego płynu AdBlue może powodować pojawianie się komunikatów w zestawie wskaźników (patrz sekcja "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty" w rozdziale "Poznawanie zestawu wskaźników").
 • Nie przelewać nigdy AdBlue do innego pojemnika: istnieje wówczas ryzyko zakłócenia jego czystości.
 • W razie uszkodzenia układu oczyszczania spalin przez wlanie do układu dodatków lub wody z kranu podczas tankowania oleju napędowego bądź poprzez nieprzestrzeganie w jakikolwiek inny sposób środków ostrożności, gwarancja traci ważność.
 • W razie wyczerpania się płynu AdBlue należy się zapoznać z sekcją "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty" w rozdziale "Poznawanie zestawu wskaźników", aby móc nadal normalnie korzystać z samochodu.

  Uzupelnianie dodatku ograniczajacego emisje z silników diesla AdBlue

  (tylko wersje Diesel) (zależnie od wyposażenia) Warunki wstępne AdBlue zamarza przy temperaturach niższych niż -11ºC. Gdyby samochód by ...

  Przechowywanie AdBlue

  AdBlue uważany jest za bardzo stabilny produkt o długim czasie magazynowania. W przypadku temperatur NIŻSZYCH NIŻ 32ºC można go przechowywać ...

  Categorie