Fiat 500X: Przechowywanie AdBlue

AdBlue uważany jest za bardzo stabilny produkt o długim czasie magazynowania. W przypadku temperatur NIŻSZYCH NIŻ 32ºC można go przechowywać przez przynajmniej rok.

Przestrzegać informacji podanych na etykiecie na pojemniku.

Paliwa - Identyfikacja kompatybilności pojazdów - Symbol graficzny informujący konsumentów zgodnie z normą EN16942

Podane poniżej symbole ułatwiają rozpoznawanie prawidłowego rodzaju paliwa, jakie należy stosować w posiadanym samochodzie.

Przed zatankowaniem samochodu należy sprawdzić symbole umieszczone po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa (o ile występują) i porównać je z symbolem podanym na dystrybutorze (o ile występuje).

Symbole w przypadku samochodów zasilanych benzyną


E5: Benzyna bezołowiowa zawierająca maksymalnie 2,7% (m/m) tlenu i maksymalnie 5,0% (V/V) etanolu zgodnie z normą EN228

E10: Benzyna bezołowiowa zawierająca maksymalnie 3,7% (m/m) tlenu i maksymalnie 10,0% (V/V) etanolu zgodnie z normą EN228

Symbole w przypadku samochodów zasilanych olejem napędowym


B7: Olej napędowy zawierający maksymalnie 7% (V/V) FAME (Fatty Acid Methyl Esters) zgodnie z normą EN590

B10: Olej napędowy zawierający maksymalnie 10% (V/V) FAME (Fatty Acid Methyl Esters) zgodnie z normą EN16734

UWAGA

Na końcówkę wlewu paliwa nie należy nakładać żadnego przedmiotu/korka, poza tym co w samochodzie już się znajduje.

Stosowanie niewłaściwych przedmiotów/ korków mogłoby spowodować wzrost ciśnienia we wnętrzu zbiornika, tworząc potencjalne zagrożenie.

Nie należy zbliżać się do wlewu zbiornika paliwa z otwartym ogniem lub zapalonym papierosem: niebezpieczeństwo pożaru. Nie należy zbliżać twarzy do wlewu paliwa, aby nie wdychać szkodliwych oparów paliwa.

W pobliżu dystrybutora z paliwem nie należy korzystać z telefonu komórkowego: możliwe ryzyko pożaru.

OSTRZEŻENIE

W przypadku samochodów z silnikiem na olej napędowy należy stosować wyłącznie olej napędowy do napędów samochodowych, zgodny z normą europejską EN590. Użycie innych produktów lub mieszanek może nieodwracalnie uszkodzić silnik z konsekwencją utraty gwarancji w związku ze spowodowanymi szkodami. W razie przypadkowego zatankowania innego paliwa nie należy uruchamiać silnika, ale opróżnić całkowicie zbiornik paliwa. W razie uruchomienia silnika nawet na krótki okres czasu, konieczne jest opróżnienie, poza zbiornikiem paliwa, całego układu zasilania.

Jeśli AdBlue ulegnie przegrzaniu wewnątrz zbiornika przez dłuższy czas przy temperaturze ponad 50ºC (na przykład z powodu bezpośredniego promieniowania słonecznego), AdBlue może ulec rozkładowi, generując opary amoniaku.

Opary amoniaku mają bardzo ostry zapach: podczas odkręcania korka zbiornika AdBlue należy więc uważać, aby nie wdychać oparów amoniaku wydobywających się ze zbiornika. W takim jednak stężeniu opary amoniaku nie są szkodliwe czy niebezpieczne dla zdrowia.

    Tankowanie przy użyciu dystrybutorów

    System został zaprojektowany zgodnie z normą ISO 22241-5 (natężenie przepływu z dystrybutora: 10 l/min). Poziom w zbiorniku można jednak uzupe&# ...

    Dodatek ograniczający emisje z silników diesla AdBlue (UREA)

    Zależnie od wyposażenia samochód ten może być wyposażony w system wtrysku AdBlue (wodnego roztworu mocznika) i katalizator o "selektywnej r ...

    Categorie