Fiat 500X: Silniki benzynowe

Należy używać wyłącznie benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej (LO) nie niższej niż 95 (Specyfikacja EN228).

OSTRZEŻENIE Nie należy nigdy wlewać do zbiornika choćby niewielkiej ilości benzyny ołowiowej, nawet w sytuacjach awaryjnych; katalizator mógłby ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu.

SILNIKI DIESLA

Należy używać wyłącznie oleju napędowego do napędów samochodowych (Specyfikacja EN590).

W przypadku użytkowania/dłuższego postoju samochodu w obszarach górskich/zimnych zaleca się tankować olej napędowy dostępny na poziomie lokalnym. Ponadto w tego typu sytuacjach zaleca się utrzymywać w zbiorniku ilość paliwa przekraczającą 50% pojemności użytkowej zbiornika.

Procedura tankowania

"Capless Fuel" jest to urządzenie umieszczone przy wlewie paliwa do zbiornika, które otwiera się i zamyka automatycznie wraz z włożeniem/ wyjęciem pistoletu dystrybutora paliwa.

System "Capless Fuel" wyposażony jest w element blokujący, który uniemożliwia uzupełnienie zbiornika niewłaściwym paliwem.

Otwieranie pokrywy

W celu uzupełnienia zbiornika należy:

 • otworzyć pokrywę A rys. 115, ciągnąc ją na zewnątrz, trzymając za uchwyt;
 • włożyć pistolet w otwór wlewu paliwa i rozpocząć tankowanie;


 • po zakończeniu uzupełniania, ale przed wyciągnięciem pistoletu, należy odczekać co najmniej 10 sekund, aby paliwo mogło spłynąć do wnętrza zbiornika;
 • następnie wyciągnąć pistolet z otworu wlewu paliwa i zamknąć pokrywę A.

Pokrywa wyposażona jest w osłonę przeciwpyłową B, która - po zamknięciu pokrywy - uniemożliwia przedostawanie się zanieczyszczeń i pyłu na końcówkę wlewu paliwa.

Tankowanie awaryjne

Należy wykonać, co następuje:

 • otworzyć bagażnik i wziąć odpowiednią końcówkę C rys. 116, umieszczoną w pojemniku z narzędziami lub, w zależności od wersji, w pojemniku zestawu Fix&Go;
 • otworzyć pokrywę A rys. 115, jak opisano wcześniej;
 • włożyć specjalną końcówkę w otwór wlewu paliwa, jak pokazano na rysunku i rozpocząć tankowanie;


 • po zakończeniu tankowania wyjąć końcówkę i zamknąć pokrywę;
 • umieścić końcówkę w bagażniku.

  Uzupelnianie dodatku ograniczajacego emisje z silników diesla AdBlue

  (tylko wersje Diesel) (zależnie od wyposażenia) Warunki wstępne AdBlue zamarza przy temperaturach niższych niż -11ºC. Gdyby samochód by ...

  Categorie