Fiat 500X: Sygnalizowanie ograniczonego działania systemu

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Systemy wspomagające jazdę –> System full brake control –> Sygnalizowanie ograniczonego działania systemu

Jeśli wyświetlany jest specjalny komunikat, mógł wystąpić warunek, który ogranicza działanie systemu.

Możliwymi przyczynami takiego ograniczenia są: usterka lub zasłonięcie kamery.

W przypadku wskazania informującego o zasłonięciu kamery należy oczyścić pokazaną na rys. 58 strefę szyby przedniej i sprawdzić, czy komunikat już się nie pojawia.

Chociaż samochód można nadal prowadzić w normalnych warunkach, system ten może nie być całkowicie dostępny.

W momencie ustania warunków ograniczających działanie systemu wraca on do normalnego i kompletnego działania. Gdyby jednak usterka nie ustępowała, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Sygnalizowanie awarii systemu

Jeśli system wyłącza się i na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat, w systemie najprawdopodobniej wystąpiła awaria.

W takiej sytuacji można nadal jechać samochodem, ale zaleca się jak najszybciej zwrócić się do ASO marki Fiat.

Sygnalizowanie niedostępności radaru

W razie wystąpienia warunków, w których radar nie jest w stanie prawidłowo rozpoznawać przeszkód, system ten jest wyłączany i na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat. Zwykle ma to miejsce w przypadku słabej widoczności, na przykład podczas śnieżycy lub ulewy.

System ten może być również tymczasowo nieaktywny z powodu zasłonięcia radaru w zderzaku na przykład błotem, brudem lub lodem.

W takiej sytuacji na wyświetlaczu pojawi się specjalny komunikat i system zostanie wyłączony. Komunikat taki może również pojawić się w przypadku wysokiej odbijalności światła (np.

w tunelach z lampkami odblaskowymi lub w przypadku lodu bądź śniegu na drodze). W momencie ustania warunków ograniczających działanie systemu wraca on do normalnego i kompletnego działania.

W pewnych sytuacjach taki specjalny komunikat może być wyświetlany, gdy radar w swoim zakresie działania nie rozpoznaje żadnego pojazdu ani obiektu.

Jeśli na pojawianie się tego komunikatu na wyświetlaczu nie mają wpływu warunki atmosferyczne, konieczne jest sprawdzenie, czy czujnik nie jest zabrudzony. Może być wymagane oczyszczenie lub usunięcie ewentualnej przeszkody ze strefy pokazanej na rys. 57.

Gdyby komunikat ten był wyświetlany często nawet, gdy nie panują takie warunki atmosferyczne jak śnieg, deszcz i na zderzaku nie może być błota ani żadnego innego typu przeszkody, należy zwrócić się do ASO marki Fiat w celu sprawdzenia ustawienia czujnika.

Jeśli nie widać wyraźnie żadnych przeszkód, może być wymagane wyczyszczenie bezpośrednio powierzchni radaru poprzez ręczne wymontowanie znajdującej się na nim zaślepki estetycznej. W celu wykonania wspomnianych czynności należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzeń, akcesoriów lub elementów aerodynamicznych przed czujnikiem ani zasłaniać go w jakikolwiek sposób, ponieważ mogłoby to niekorzystnie wpłynąć na działanie systemu.

Jazda w specyficznych warunkach

W pewnych warunkach jazdy, takich jak, przykładowo:

 • przejeżdżanie przez zakręt;
 • pojazdy o niewielkich wymiarach i/lub niedopasowane do pasa ruchu;
 • zmiana pasa ruchu przez inne pojazdy;
 • pojazdy jadące w kierunku poprzecznym.

interwencja systemu może być nieoczekiwana lub opóźniona.

W związku z tym kierowca zawsze powinien zwracać szczególną uwagę, zachowując kontrolę nad samochodem, aby jazda była całkowicie bezpieczna.

OSTRZEŻENIE W szczególnie intensywnych warunkach ruchu drogowego kierowca może wyłączyć ten system za pomocą systemu Uconnect.

  Włączanie/Wyłączanie

  Full Brake Control można wyłączyć (a następnie włączyć ponownie) za pomocą systemu Uconnect (patrz opis w specjalnym uzupełnien ...

  Przejeżdżanie przez zakręt

  Wjeżdżając lub wyjeżdżając z zakrętu o szerokim łuku, system ten może rozpoznać obecność samochodu naprzeciwko, ale n ...

  Categorie