Fiat 500X: Przejeżdżanie przez zakręt

Wjeżdżając lub wyjeżdżając z zakrętu o szerokim łuku, system ten może rozpoznać obecność samochodu naprzeciwko, ale nie jadącego po tym samym pasie ruchu rys. 59. W takim przypadku system może interweniować.

Systemy wspomagające jazdę


Pojazdy o niewielkich wymiarach i/lub niedopasowane do pasa ruchu

System nie jest w stanie rozpoznać obecności pojazdów znajdujących się naprzeciwko, ale będących poza zasięgiem czujnika radarowego, w związku z czym może nie zareagować w przypadku obecności pojazdów o niewielkich wymiarach, jak na przykład rowery czy motocykle rys. 60.

Systemy wspomagające jazdę


Zmiana pasa ruchu przez inne pojazdy

Pojazdy zmieniające nagle pas ruchu, a tym samym znajdujące się na tym samym pasie co pojazd użytkownika i w zasięgu działania czujnika radarowego, mogą spowodować interwencję systemu rys. 61.

Systemy wspomagające jazdę


Pojazdy jadące w kierunku poprzecznym

System ten może tymczasowo zareagować na pojazd, który przejeżdża przez promień działania czujnika radarowego w sposób poprzeczny rys. 62.

Systemy wspomagające jazdę


Ostrzeżenia

  • Systemu tego nie zaprojektowano, by unikać kolizji i nie jest on w stanie rozpoznawać z wyprzedzeniem ewentualnych okoliczności możliwego wypadku. Brak przestrzegania tego ostrzeżenia może doprowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń ciała.
  • System ten może uaktywnić się (oceniając trajektorię samochodu), w przypadku obecności odbijających obiektów metalowych innych niż pojazdy, jak na przykład bariery ochronne, znaki sygnalizacyjne, szlabany przy wjazdach na parkingi, bramki autostradowe, szlabany kolejowe, bramki, tory kolejowe, przedmioty w pobliżu miejsc wykonywania robót drogowych lub inne umieszczone powyżej samochodu (np. wiadukty). System może również podjąć interwencję wewnątrz parkingów piętrowych lub tuneli, bądź też z powodu refleksów nawierzchni drogowej. Tego typu możliwe aktywacje są konsekwencją normalnej logiki działania systemu i nie mogą być interpretowane jako anomalie.
  • System ten zaprojektowano wyłącznie do użytku na drodze utwardzonej. W razie jazdy terenowej system należy wyłączyć, aby uniemożliwić włączanie niepotrzebnych sygnalizacji. O automatycznej dezaktywacji systemu informuje zaświecona w zestawie wskaźników specjalna lampka sygnalizacyjna/ikona (patrz opis w sekcji "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty" w rozdziale "Znajomość zestawu wskaźników").

    Sygnalizowanie ograniczonego działania systemu

    Jeśli wyświetlany jest specjalny komunikat, mógł wystąpić warunek, który ogranicza działanie systemu. Możliwymi przyczynami ta ...

    Categorie