Fiat 500X: Włączanie/Wyłączanie

Full Brake Control można wyłączyć (a następnie włączyć ponownie) za pomocą systemu Uconnect (patrz opis w specjalnym uzupełnieniu).

System można wyłączyć również wówczas, gdy wyłącznik zapłonu jest w położeniu MAR.

Za pomocą systemu Uconnect system Full Brake Control można ustawić na trzech możliwych poziomach włączenia:

 • System włączony: system (o ile jest aktywny), poza ostrzeżeniami wizualnymi i dźwiękowymi powoduje ograniczone hamowanie, hamowanie automatyczne i wspomaganie dodatkowe podczas hamowania, jeśli kierowca nie hamuje wystarczająco w razie potencjalnego zderzenia czołowego;
 • System włączony częściowo: system (o ile jest aktywny), nie powoduje hamowania ograniczonego, ale zapewnia hamowanie automatyczne lub wspomaganie dodatkowe podczas hamowania, jeśli kierowca nie hamuje w ogóle lub hamuje niewystarczająco w razie potencjalnego zderzenia czołowego. Ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe są natomiast wyłączane i nie będą przekazywane;
 • System wyłączony: system nie przekazuje ani ostrzeżeń wizualnych ani dźwiękowych, ani nie powoduje ograniczonego hamowania, hamowania automatycznego i wspomagania dodatkowego podczas hamowania.

  System nie przekaże więc żadnego sygnału o możliwym wypadku.

Aktywacja/dezaktywacja

Jeśli prawidłowo włączono go przez system Uconnect, Full Brake Control jest aktywny po każdym uruchomieniu silnika.

Po wyłączeniu systemu nie będzie on ostrzegał już kierowcy o ryzyku zderzenia z pojazdem z przodu, niezależnie od ustawienia wybranego za pośrednictwem systemu Uconnect.

Stan dezaktywacji systemu nie jest zachowywany w pamięci po wyłączeniu silnika: jeśli system był wyłączony podczas wyłączania silnika, przy kolejnym uruchomieniu samochodu będzie ponownie aktywny.

Funkcja ta nie jest aktywna przy prędkości niższej niż 5 km/h.

System ten jest więc aktywny tylko wówczas, jeśli:

 • prawidłowo włączono go za pośrednictwem systemu Uconnect;
 • wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR;
 • prędkość samochodu przekracza 5 km/h;

Zmiana czułości systemu

W menu systemu Uconnect można zmienić czułość tego systemu, wybierając jedną z następujących trzech opcji: "Blisko", "Średnio" lub "Daleko". W celu dokonania zmian ustawień należy zapoznać się z opisem w uzupełnieniu dotyczącym Uconnect.

Wstępnie ustawioną opcją jest "Blisko".

To ustawienie przewiduje, że system ten ostrzega kierowcę o możliwym zderzeniu z pojazdem poprzedzającym, gdy samochód znajduje się w niedużej odległości od niego. To ustawienie, w razie potencjalnego wypadku, daje kierowcy mniej czasu na zareagowanie aniżeli w przypadku ustawień "Średnio" i "Daleko", ale jednocześnie pozwala na bardziej dynamiczną jazdę samochodem.

W przypadku ustawienia tego systemu na opcję "Daleko" system ostrzeże kierowcę o możliwym wypadku z pojazdem poprzedzającym go, gdy znajduje się on od niego w większej odległości, dzięki czemu istnieje możliwość naciśnięcia na pedał hamulca w sposób bardziej ograniczony i stopniowy. Ustawienie to daje kierowcy maksymalny możliwy czas na zareagowanie, aby uniknąć możliwego wypadku.

Po zmianie ustawienia na opcję "Średnio" system ostrzega kierowcę o możliwym zderzeniu z pojazdem poprzedzającym, gdy samochód znajduje się od niego w odległości standardowej, pośredniej pomiędzy dwoma pozostałymi ustawieniami do wyboru. Ustawienie takie pozwala kierowcy na średni czas reakcji w porównaniu z czasem przewidzianym w ustawieniach "Blisko" i "Daleko".

Ustawienie czułości systemu zachowywane jest w pamięci po wyłączeniu silnika.

  System full brake control

  Samochód ten może być wyposażony w system "Full Brake Control". Jest to system wspomagający jazdę, który składa się z radar ...

  Sygnalizowanie ograniczonego działania systemu

  Jeśli wyświetlany jest specjalny komunikat, mógł wystąpić warunek, który ogranicza działanie systemu. Możliwymi przyczynami ta ...

  Categorie