Dacia Duster: Zmiana prędkości regulowanej

Zmiana prędkości regulowanej


Można zmieniać prędkość regulowaną przez kolejne naciskanie na:

 • przełącznik 2 (+) w celu zwiększenia prędkości,
 • przełącznik 3 (-) w celu zmniejszenia prędkości.

Funkcja regulatora prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.


Przekroczenie prędkości regulowanej

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości regulowanej poprzez wciśnięcie pedału przyspieszenia.

Przez cały czas, gdy prędkość jest przekroczona, zadana wartość miga na tablicy wskaźników.

Następnie zwolnić pedał gazu: po kilku sekundach, pojazd automatycznie powraca do początkowej wartości prędkości regulowanej.

Brak możliwości utrzymania prędkości regulowanej W przypadku zjazdu z dużego wzniesienia system nie jest w stanie utrzymać prędkości regulowanej na zadanym poziomie: informacja o zapamiętanej prędkości miga na tablicy wskaźników w celu powiadomienia o tym kierowcy.

Zmiana prędkości regulowanej


Przejście funkcji do trybu czuwania

Działanie funkcji zostaje wstrzymane po naciśnięciu na:

 • przełącznik 5 (O);
 • pedał hamulca;
 • nacisnąć pedał sprzęgła lub przestawić dźwignię automatycznej skrzyni biegów do położenia neutralnego.

W tych trzech przypadkach oraz zależnie od pojazdu prędkość regulowana pozostaje wprowadzona do pamięci oraz, zależnie od pojazdu, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat "MEM" lub lampka kontrolna MEM.

Przejście do stanu czuwania zostaje potwierdzone zgaśnięciem lampki kontrolnej .


Wywołanie prędkości regulowanej Jeśli prędkość została zapamiętana, można ją wywołać po upewnieniu się, że jest ona dostosowana do warunków ruchu drogowego (nasilenie ruchu, stan nawierzchni, warunki meteorologiczne...). Nacisnąć przełącznik 4 (R lub, zależnie od pojazdu, RES), jeżeli pojazd jedzie z prędkością większą niż 30 km/h.

Podczas wywoływania zapamiętanej prędkości, włączenie regulatora prędkości zostaje potwierdzone przez zapalenie lampki kontrolnej .


Uwaga: jeśli poprzednio zapisana prędkość jest dużo wyższa od prędkości bieżącej, nastąpi silne przyspieszenie aż do momentu osiągnięcia żądanego progu prędkości.

Gdy regulator znajduje się w trybie czuwania, wciśnięcie przełącznika 2 (+) powoduje ponowne uaktywnienie funkcji, bez uwzględnienia wartości prędkości zapisanej w pamięci: w takim przypadku prędkością zadaną jest prędkość, z którą jedzie pojazd.


Zmiana prędkości regulowanej


Wyłączenie funkcji

Funkcja regulatora prędkości zostaje wyłączona po naciśnięciu przełącznika 1, co powoduje anulowanie zapamiętanej prędkości.

Zgaśnięcie zielonych lampek kontrolnych i
na tablicy wskaźników potwierdza wyłączenie funkcji.

Przełączenie w stan czuwania lub wyłączenie funkcji regulatora prędkości nie powoduje szybkiego zmniejszenia prędkości: hamowanie odbywa się poprzez naciśnięcie na pedał hamulca.


  Elementy sterujące

  Przełącznik główny Włączaniewyłączanie. Włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości do pamięci i zmiana ...

  Automatyczna skrzynia biegów

  Dźwignia sterująca Dźwignia sterująca 1 P : postój R : bieg wsteczny N : położenie neutralne D : tryb automatyczny M: tryb r&# ...

  Categorie