Dacia Duster: Regulator prędkości

Regulator prędkości


Regulator prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w utrzymaniu prędkości jazdy na stałej wybranej wartości, zwanej prędkością regulowaną.

Prędkość regulowana może być ustawiana w sposób ciągły, począwszy od prędkości 30 km/h.

Funkcja regulatora prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.


Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja ta nie zastępuje kierowcy.

Nie może ona więc w żadnym wypadku przyczyniać się do nieprzestrzegania ograniczeń prędkości, zmniejszać czujności kierowcy (który powinien być zawsze gotowy do hamowania w każdych okolicznościach), ani zwalniać go z odpowiedzialności.

Funkcja regulatora prędkości nie powinna być używana w warunkach dużego natężenia ruchu, na krętej lub śliskiej drodze (gołoledź, akwaplaning, żwir) oraz przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych (mgła, opady, wiatr boczny...).

Ryzyko wypadku.


Ogranicznik prędkości

Ogranicznik prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w nieprzekraczaniu wybranej prędkości jazdy zwanej prędkością ogranic ...

Elementy sterujące

Przełącznik główny Włączaniewyłączanie. Włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości do pamięci i zmiana ...

Categorie