Dacia Duster: Ogranicznik prędkości

Dacia Duster –> Dacia Duster - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> Ogranicznik prędkości

Ogranicznik prędkości


Ogranicznik prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w nieprzekraczaniu wybranej prędkości jazdy zwanej prędkością ograniczoną.

Ogranicznik prędkości


Elementy sterujące

 1. Przełącznik główny Włączaniewyłączanie.
 2. Włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości do pamięci i zmiana prędkości ograniczonej na wyższą (+).
 3. Zmiana prędkości ograniczonej na niższą (-).
 4. Włączenie funkcji z przywróceniem zaprogramowanej prędkości maksymalnej (R lub, zależnie od pojazdu, RES).
 5. Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości ograniczonej do pamięci) (O).

Ogranicznik prędkości


Włączanie funkcji

Wcisnąć przełącznik 1 po stronie .


Lampka kontrolna 6 zaczyna się świecić na pomarańczowo, a na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat "LIMIT" lub zapala się lampka kontrolna LIMIT z kreskami w polu, co oznacza, że funkcja ogranicznika prędkości jest włączona i można zapamiętać wartość limitu prędkości.

Aby zapisać bieżącą prędkość, nacisnąć przełącznik 2 (+): wartość ograniczenia prędkości zastępuje kreski.

Minimalna prędkość, jaką można zapisać, wynosi 30 km/h.

Ogranicznik prędkości


Jazda samochodem

W przypadku, gdy do pamięci jest wprowadzona prędkość ograniczona, dopóki prędkość ta nie zostanie osiągnięta prowadzenie odbywa się w podobny sposób jak w przypadku pojazdu nie posiadającego funkcji ogranicznika prędkości.

Od momentu uzyskania przez pojazd zapisanej prędkości, wciskanie pedału gazu nie umożliwi przekroczenia zaprogramowanej prędkości, z wyjątkiem sytuacji szczególnych (patrz paragraf "Przekroczenie prędkości ograniczonej").

Zmiana zapamiętanej prędkości ograniczonej

Można zmieniać prędkość ograniczoną poprzez kolejne naciskanie na:

 • przełącznik 2 (+) w celu zwiększenia prędkości;
 • przełącznik 3 (-) w celu zmniejszenia prędkości.

Funkcja ogranicznika prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.


Przekroczenie prędkości ograniczonej

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości ograniczonej. W tym celu: należy wcisnąć zdecydowanie i mocno pedał gazu (poza "punkt oporu").

Przez cały czas, gdy prędkość jest przekroczona, wartość prędkości ograniczonej miga na tablicy wskaźników.

Następnie zwolnić pedał gazu: funkcja ogranicznika prędkości staje się ponownie aktywna, gdy pojazd zacznie jechać z prędkością niższą od zapisanej wartości.

Brak możliwości utrzymania wybranej prędkości ograniczonej Podczas zjeżdżania ze stromego wzniesienia system nie jest w stanie utrzymać ograniczenia prędkości: zaprogramowana prędkość miga na tablicy wskaźników, a w niektórych wersjach pojazdów brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy w regularnych odstępach czasu.

Ogranicznik prędkości


Przejście funkcji do trybu czuwania

Działanie funkcji ogranicznika prędkości zostaje wstrzymane po naciśnięciu przełącznika 5 (O). W takim przypadku limit prędkości zostaje zapisany w pamięci oraz, w zależności od pojazdu, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat "MEM" lub zapala się lampka kontrolna MEM oraz wartość zapisanej prędkości.

Wywołanie prędkości ograniczonej

Jeżeli prędkość została zaprogramowana, można ją przywrócić naciśnięciem przełącznika 4 (R lub, zależnie od pojazdu, przełącznika RES).

Gdy ogranicznik znajduje się w trybie czuwania, wciśnięcie przełącznika 2 (+) powoduje ponowną aktywację funkcji bez uwzględnienia prędkości zapisanej w pamięci: system bierze pod uwagę prędkość, z jaką jedzie pojazd.


Ogranicznik prędkości


Wyłączenie funkcji

Funkcja ogranicznika prędkości zostaje przerwana po naciśnięciu przełącznika 1, co powoduje anulowanie zapamiętanej prędkości.

Zgaśnięcie pomarańczowej lampki
na tablicy wskaźników potwierdza wyłączenie funkcji.

  Systemy kontroli i wspomagania prowadzenia pojazdu

  Zależnie od wersji pojazdu, składają się na nie: ABS (system zapobiegający blokowaniu kół); system wspomagania nagłego hamowania; ...

  Regulator prędkości

  Regulator prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w utrzymaniu prędkości jazdy na stałej wybranej wartości, zwanej prędko ...

  Categorie