Dacia Duster: Systemy kontroli i wspomagania prowadzenia pojazdu

Dacia Duster –> Dacia Duster - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> Systemy kontroli i wspomagania prowadzenia pojazdu

Zależnie od wersji pojazdu, składają się na nie:

 • ABS (system zapobiegający blokowaniu kół);
 • system wspomagania nagłego hamowania;
 • system kontroli toru jazdy ESC z funkcją kontroli podsterowności i układem antypoślizgowym;
 • system wspomagający ruszanie na wzniesieniu;
 • system wspomagający zjeżdżanie ze wzniesienia.

Funkcje ta stanowią dodatkową pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostosowanie zachowania pojazdu do szczególnych warunków jazdy. Funkcje nie zastępują kierowcy. Nie zwiększają one ograniczeń pojazdu i nie powinny zachęcać do jazdy z większą prędkością.

System w żadnym wypadku nie zastępuje kierowcy, który powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny (kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy).


ABS (system zapobiegający blokowaniu kół)

Podczas gwałtownego hamowania, system ABS pozwala uniknąć zablokowania kół, a więc umożliwia kontrolę nad drogą hamowania oraz panowanie nad pojazdem.

W takich warunkach, manewry mające na celu uniknięcie przeszkody podczas hamowania są możliwe. Ponadto system ten pozwala zoptymalizować drogę hamowania, zwłaszcza na nawierzchni o słabej przyczepności (mokra jezdnia itp.).

Każde uruchomienie systemu objawia się drganiem pedału hamulca. System ABS nie pozwala w żadnym wypadku na polepszenie parametrów "fizycznych" związanych z przyczepnością opon do nawierzchni. Toteż zasady ostrożnej jazdy muszą być koniecznie przestrzegane (zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, itp.).

W razie konieczności gwałtownego hamowania, zalecane jest silne i ciągłe wciśnięcie pedału hamulca. Nie jest konieczne kilkakrotne wciskanie pedału hamulca (pompowanie). System ABS będzie dostosowywał siłę stosowaną w układzie hamulcowym.


Cecha szczególna pojazdów z napędem na 4 koła W trybie "4WD Lock" system może doprowadzić do krótkotrwałego zablokowania kół, aby skrócić drogę hamowania na bardzo miękkiej nawierzchni (śnieg, błoto, piach, itd.).

Nieprawidłowości w działaniu:

 • i
  świeci się na tablicy wskaźników wraz z komunikatem "Skontroluj ABS", "Skontroluj układ hamulcowy" i "Skontroluj ESC": oznacza, że układ ABS, układ ESC oraz układ awaryjnego hamowania jest wyłączony.

  Działanie układu hamulcowego jest nadal zapewnione; - Wyświetlone ikony ,
  ,
  i
  na tablicy wskaźników
  i komunikat "Usterka układu hamulcowego": usterka układu ładowania.

W obu przypadkach należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Lampka kontrolna informuje
o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, ze względu na bezpieczeństwo podróżujących nim osób, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Wyłączyć silnik i nie uruchamiać go ponownie. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.


System wspomagania nagłego hamowania z elektronicznym rozdzielaczem siły hamowania

(zależnie od wersji pojazdu)

System ten stanowi uzupełnienie układu ABS, który przyczynia się do skrócenia drogi hamowania.

Zasada działania System umożliwia wykrycie sytuacji wymagającej nagłego hamowania. W takim przypadku zostaje natychmiast włączona maksymalna siła wspomagania i możliwe jest uruchomienie regulacji ABS.

Działanie systemu ABS podczas hamowania jest podtrzymywane, dopóki pedał hamulca nie zostanie zwolniony.

Zapewnione jest częściowe działanie układu hamulcowego.

Niemniej jednak wiąże się to z niebezpieczeństwem w przypadku nagłego hamowania oraz wymusza konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki drogowe. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.


System kontroli toru jazdy ESC z kontrolą podsterowności na zakrętach i układem antypoślizgowym


System kontroli toru jazdy ESC (zależnie od wersji pojazdu) System ten pozwala na zachowanie kontroli nad pojazdem w sytuacjach krytycznych (uniknięcie zderzenia z przeszkodą, utrata przyczepności na zakręcie, itp.).

Kontrola podsterowności Funkcja ta optymalizuje działanie systemu ESC w przypadku wyraźnej podsterowności (utrata przyczepności przedniego zawieszenia).

Układ antypoślizgowy System ten ma na celu ograniczenie ślizgania się kół napędowych oraz kontrolę pojazdu w trakcie ruszania, przyspieszania lub zwalniania.

Wyłączenie funkcji ESC

W niektórych sytuacjach (jazda po grząskim terenie: śnieg, błoto, piach, itd. lub jazda z łańcuchami na kołach), system może zmniejszyć moc silnika, aby zapobiec poślizgowi.

Jeżeli kierowca sobie tego nie życzy, może wyłączyć funkcję, wciskając przycisk 1.

Na tablicy wskaźników wyświetla się wtedy lampka kontrolna .


W przypadku odłączenia tej funkcji, wyłączony zostaje również układ antypoślizgowy.

Ponieważ system kontroli toru jazdy ESC z kontrolą podsterowności i układem antypoślizgowym zapewnia dodatkowe zabezpieczenie, jazda z wyłączoną funkcją jest niewskazana. Gdy tylko będzie to możliwe, należy ponownie włączyć funkcję, naciskając na przycisk 1.

Uwaga: funkcja zostaje automatycznie włączona ponownie w chwili włączenia zapłonu lub przekroczenia prędkości około 50 km/h w trybie "AUTO" i "2WD" oraz 60 km/h w trybie "4WD Lock".

Zasada działania Czujnik w kierownicy pozwala na rozpoznanie toru jazdy wybranego przez kierowcę.

Inne czujniki rozmieszczone w pojeździe określają rzeczywisty kierunek, w którym porusza się pojazd.

System porównuje polecenia kierowcy z torem jazdy i w razie potrzeby koryguje go, włączając któryś z hamulców i/lub regulując moc silnika. W przypadku aktywacji systemu na tablicy wskaźników miga lampka kontrolna .


Nieprawidłowości w działaniu Gdy system wykryje nieprawidłowe działanie, lampki kontrolne i
wyświetlają się na tablicy wskaźników. W takim przypadku system kontroli toru jazdy ESC z kontrolą podsterowności oraz układ antypoślizgowy są wyłączone.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki, jeśli lampki kontrolne wyświetlają się stale na tablicy wskaźników po wyłączeniu i włączeniu zapłonu.

System pomocy przy ruszaniu pod górę

System wspomaga kierowcę podczas ruszania na wzniesieniu (zależnie od kąta nachylenia).

Uniemożliwia on przemieszczenie się pojazdu w tył, powodując automatyczne zaciągnięcie hamulców, gdy kierowca zwolni pedał hamulca, aby wcisnąć pedał przyspieszenia.

Działanie systemu System działa tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów jest ustawiona w innym położeniu niż neutralne (położenie inne niż N lub P w wersjach z automatyczną skrzynią biegów), a pojazd stoi nieruchomo (wciśnięcie pedału hamulca).

System przytrzymuje pojazd przez około 2 sekundy. Następnie hamulce zostają zwolnione (pojazd zaczyna jechać, stosownie do stopnia pochyłości terenu).

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie może zapobiec stoczeniu się pojazdu w tył we wszystkich sytuacjach (bardzo duże nachylenie terenu itd.).

We wszystkich przypadkach kierowca może włączyć pedał hamulca i zapobiec w ten sposób przemieszczeniu się pojazdu do tyłu.

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie powinien być używany po dłuższym postoju pojazdu: należy wtedy skorzystać z pedału hamulca.

Zadaniem tej funkcji nie jest unieruchomienie pojazdu w sposób trwały.

W razie potrzeby należy wcisnąć pedał hamulca, aby zatrzymać pojazd.

Kierowca powinien zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po śliskiej nawierzchni lub nawierzchni o małej przyczepności.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.


System kontroli prędkości przy zjeździe z pochyłości


System umożliwia ograniczenie prędkości pojazdu bez wciskania pedału hamulca (przy zjeździe z dużej pochyłości).

System wspomagający zjeżdżanie ze wzniesienia działa w zakresie prędkości 5-30 km/h.

Uwaga: po przekroczeniu prędkości 60 km/h system się wyłącza i lampka kontrolna
gaśnie.

Włączanie-wyłączanie systemu

 • Aktywacja: nacisnąć przycisk 2. Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna .

 • Wyłączanie: ponownie nacisnąć przycisk 2. Lampka kontrolna gaśnie.

Uruchomienie systemu Gdy pojazd zjeżdża ze wzniesienia z prędkością poniżej 30 km/h na biegu przeznaczonym do jazdy w przód lub w tył (położenie D lub R w pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów).

Po wykryciu spadku o odpowiednim nachyleniu lampka ostrzegawcza na tablicy
wskaźników zaczyna migać.

Po aktywacji systemu wspomagającego zjeżdżanie ze wzniesienia prędkość jazdy można korygować pedałem przyspieszenia lub pedałem hamulca.

System nie działa, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P w pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów lub jeżeli pojazd jedzie na płaskim podłożu.


W przypadku usterki systemu wspomagającego zjeżdżanie ze wzniesienia pojazd należy zatrzymać za pomocą pedału hamulca.

Kierowca powinien zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po śliskiej nawierzchni lub nawierzchni o małej przyczepności.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.


  Układ przeniesienia napędu

  Napęd na 4 koła (4WD) Należy pamiętać, że prowadzenie pojazdu w warunkach terenowych nie ma nic wspólnego z prowadzeniem pojazdu na dro ...

  Ogranicznik prędkości

  Ogranicznik prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w nieprzekraczaniu wybranej prędkości jazdy zwanej prędkością ogranic ...

  Categorie