Dacia Duster: Układ przeniesienia napędu

Dacia Duster –> Dacia Duster - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> Układ przeniesienia napędu

Napęd na 4 koła (4WD)

Układ przeniesienia napędu


Należy pamiętać, że prowadzenie pojazdu w warunkach terenowych nie ma nic wspólnego z prowadzeniem pojazdu na drodze.

Należy dostosować styl jazdy do wybranego trybu (4x2, 4x4, Auto) Bezpieczeństwo osób podróżujących pojazdem zależy od kierowcy, jego umiejętności oraz rozwagi podczas prowadzenia samochodu.


Przełącznik trybu 4x2 (2WD), 4x4 (4WD)

W zależności od warunków jazdy, obracając przełącznik 1, można wybrać jeden z następujących trybów:

 • 2WD;
 • AUTO;
 • 4WD Lock.

Tryb "AUTO"

Aby włączyć ten tryb, obrócić przełącznik 1 do położenia "AUTO".

Zasada działania Tryb "AUTO" automatycznie rozdziela moment obrotowy między oś przednią i tylną, w zależności od warunków drogowych i prędkości pojazdu. Takie położenie poprawia przyczepność opon do nawierzchni. Z trybu tego należy korzystać na wszystkich typach dróg (droga sucha, pokryta śniegiem, śliska nawierzchnia, itd.) lub w przypadku holowania (przyczepy, przyczepy kempingowej, itd.). Na tablicy wskaźników nie ma informacji na temat tego trybu.

Tryb "2WD"

Aby włączyć ten tryb, obrócić przełącznik 1 do położenia "2WD". Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna .


Zasada działania Tryb "2WD" wykorzystuje jedynie koła przednie. Z trybu tego należy korzystać na drogach o suchej nawierzchni i dobrej przyczepności.

Aby wyłączyć ten tryb, obrócić przełącznik 1 w położenie "AUTO". Lampka kontrolna
na tablicy wskaźników gaśnie.

Tryb "4WD Lock"

Aby włączyć ten tryb, obrócić przełącznik 1 do położenia "4WD Lock". Przełącznik wraca następnie do położenia "AUTO".

Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna .


Zasada działania Tryb "4WD Lock" rozdziela moment obrotowy między oś przednią i tylną, aby zapewnić optymalne wykorzystanie możliwości samochodu podczas jazdy terenowej. Z trybu tego należy korzystać wyłącznie podczas jazdy w terenie, poza obszarem drogi (np.

błoto, duże wzniesienia, piach).

Aby wyłączyć ten tryb, obrócić ponownie przełącznik 1 do położenia "4WD Lock".

Lampka kontrolna gaśnie na tablicy wskaźników.

W przypadku wyłączeniu silnika, tryb 4WD Lock pozostaje włączony przez jedną minutę.

Po upływie jednej minuty, system przełącza się na tryb 2WD lub AUTO, zależnie od położenia przełącznika.

Uwaga: jeśli pojazd jedzie z prędkością ponad 80 km/h lub jedzie z prędkością 60-80 km/h przez więcej niż jedną minutę w trybie "4WD Lock", system automatycznie zmienia tryb na "AUTO". Lampka kontrolna
gaśnie.

Cechy szczególne napędu na 4 koła

W przypadku włączenia trybu "AUTO" lub "4WD Lock" samochód może powodować więcej hałasu. Jest to normalne zjawisko.

Jeżeli system wykryje różnicę w wymiarach kół przednich i tylnych (np. w przypadku niedpompowania opon, wyraźnego zużycia opon w jednej osi itd.), następuje automatyczne przełączenie na tryb "2WD".

Lampki kontrolne i wyświetlają
się na tablicy wskaźników. Należy jechać z umiarkowaną prędkością i jak najszybciej udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Rozwiązaniem tego problemu może być wymiana opon. Należy zawsze używać czterech identycznych opon (ta sama marka, taka sama struktura itd.) i o podobnym stopniu zużycia.

Jeżeli koła nadmiernie się ślizgają, mogło wystąpić przegrzanie podzespołów mechanicznych.

W takim przypadku:

 • najpierw zaczyna migać kontrolka .
  Tryb "4WD Lock" jest nadal włączony, jednak zalecane jest zatrzymanie pojazdu, gdy tylko będzie to możliwe, aby zapewnić ostygnięcie systemu (do momentu, aż kontrolka przestanie migać);
 • jeżeli koła nadal się ślizgają, system zostaje automatycznie przełączony na tryb "2WD", w celu zabezpieczenia podzespołów mechanicznych.

  Lampka kontrolna miga. Dopóki
  lampka miga, wybranie innego trybu nie jest możliwe.

W takim przypadku zalecane jest zatrzymanie pojazdu, gdy tylko będzie to możliwe, aby zapewnić ostygnięcie systemu (do momentu, aż kontrolka przestanie migać).

Czas niezbędny na ostygnięcie systemu to około pięć minut.

Gdy system wykryje zbyt duży poślizg przednich kół, działanie silnika zostaje odpowiednio dostosowane w celu zmniejszenia poślizgu.

System zapobiegający blokowaniu kół w trybie LOCK (pojazdy wyposażone w ABS) Gdy tryb 4WD Lock jest aktywny, zostaje włączony tryb terenowy ABS. W tym przypadku koła mogą się cyklicznie blokować, aby lepiej ustawić się na podłożu, co powoduje skrócenie drogi hamowania na niestabilnym gruncie. Dopóki tryb ten jest aktywny:

 • sterowność pojazdu jest ograniczona podczas hamowania. Ten tryb działania nie jest więc zalecany w warunkach bardzo słabej przyczepności do podłoża (np. lód).
 • mogą pojawić się pewne odgłosy dźwiękowe.

  Jest to zjawisko normalne i nie wynika ono z nieprawidłowego działania.

System kontroli toru jazdy i układ antypoślizgowy podczas jazdy terenowej (pojazdy wyposażone w ESC) Podczas jazdy po grząskim gruncie (piach, błoto, głęboki śnieg), zalecane jest wyłączenie systemu ESC, poprzez wciśnięcie przełącznika "ESC".

W takim przypadku aktywna jest tylko funkcja hamowania poszczególnych kół. Funkcja ta włączy hamowanie ślizgającego się koła lub kół, aby umożliwić przeniesienie momentu obrotowego na koła o najlepszej przyczepności. Jest to szczególnie przydatne podczas przejazdu przez most.

Wszystkie funkcje systemu ESC zostaną włączone ponownie po przekroczeniu prędkości około 50 km/h, (60 km/h w trybie 4WD Lock) albo po ponownym uruchomieniu silnika lub wciśnięciu przełącznika "ESC".

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowe działanie, zostaje automatycznie przełączony na tryb "2WD", a lampki kontrolne i
zapalają się.

Należy jechać z umiarkowaną prędkością i jak najszybciej udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

W przypadku nieprawidłowości w działaniu, może się zdarzyć, system nie będzie przełączać się na tryb "2WD" lub na tryb "4WD Lock". Tryb "AUTO" pozostaje aktywny.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

System 4 kół napędowych

 • Niezależnie od wybranego trybu, nie należy uruchamiać silnika, jeżeli nie wszystkie cztery koła dotykają ziemi, np. podczas używania podnośnika lub stanowiska rolkowego.
 • Nie obracać przełącznika trybu na zakrętach, na biegu wstecznym lub przy dużym poślizgu kół. Wybrać tryb "2WD", "AUTO" lub "4WD Lock" wyłącznie w momencie, gdy pojazd jedzie prosto.
 • Należy stosować jedynie opony odpowiadające wymaganym danym technicznym.
 • Tryb "4WD Lock" jest zarezerwowany wyłącznie do jazdy poza terenem dróg. Wykorzystywanie tego trybu w innych warunkach może spowodować pogorszenie sterowności pojazdu i doprowadzić do uszkodzenia jego elementów mechanicznych.
 • Zakładać zawsze opony o identycznych danych technicznych (marka, rozmiar, kształt bieżnika, zużycie, itd.) na cztery koła. Stosowanie opon o różnych wymiarach w kołach przednich i tylnych i/lub lewych i prawych może doprowadzić do poważnych uszkodzeń samych opon, skrzyni biegów, skrzynki rozdzielczej oraz kół zębatych tylnego mechanizmu różnicowego.

  Dźwignia zmiany biegów - hamulec ręczny

  Dźwignia zmiany biegów Włączanie wstecznego biegu (pojazd na postoju) W pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów: zastosować sch ...

  Systemy kontroli i wspomagania prowadzenia pojazdu

  Zależnie od wersji pojazdu, składają się na nie: ABS (system zapobiegający blokowaniu kół); system wspomagania nagłego hamowania; ...

  Categorie