Dacia Duster: Elementy sterujące

Elementy sterujące


 1. Przełącznik główny Włączaniewyłączanie.
 2. Włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości do pamięci i zmiana prędkości regulowanej na wyższą (+).
 3. Zmiana prędkości regulowanej na niższą (-).
 4. Włączenie funkcji z przywróceniem zaprogramowanej prędkości jazdy (R lub, zależnie od pojazdu, RES).
 5. Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości regulowanej do pamięci) (O).

Elementy sterujące


Włączanie funkcji

Nacisnąć przełącznik 1 po stronie .


Lampka kontrolna 7 zapala się na zielono oraz, zależnie od pojazdu, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat "CRUISE" lub lampka kontrolna CRUISE z kreskami sygnalizującymi, że funkcja tempomatu działa oraz że system czeka na zarejestrowanie prędkości regulowanej.

Elementy sterujące


Ustawianie prędkości

Przy ustabilizowanej prędkości (powyżej ok.

30 km/h) nacisnąć przełącznik 2 (+): funkcja zostaje włączona, a bieżąca prędkość zostaje zapisana w pamięci.

Wartość prędkości regulowanej zastępuje kreski, a ustawienie tempomatu zostaje potwierdzone (zależnie od pojazdu) poprzez pojawienie się komunikatu "CRUISE" lub lampki kontrolnej CRUISE i zielonej lampki kontrolnej 6 wraz z lampką
kontrolną 7 .


Elementy sterujące


Jazda samochodem

Gdy prędkość regulowana jest zapamiętana, a funkcja regulacji działa, można zdjąć nogę z pedału gazu.

Uwaga, zalecamy jednak trzymać nogi w pobliżu pedałów, aby móc na nie nacisnąć w przypadku wystąpienia nagłej sytuacji.


  Regulator prędkości

  Regulator prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w utrzymaniu prędkości jazdy na stałej wybranej wartości, zwanej prędko ...

  Zmiana prędkości regulowanej

  Można zmieniać prędkość regulowaną przez kolejne naciskanie na: przełącznik 2 (+) w celu zwiększenia prędkości, ...

  Categorie