Citroen C3 Aircross: Wskaźniki

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącegoPrzy pracującym silniku:

  • strefa A – temperatura prawidłowa,
  • strefa B – temperatura zbyt wysoka.

Włącza się ta kontrolka oraz kontrolka STOP w zestawie wskaźników, zostaje wyświetlony komunikat i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Należy jak najszybciej zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.

Poczekać kilka minut przed wyłączeniem silnika.

Po wyłączeniu zapłonu ostrożnie otworzyć pokrywę komory silnika i sprawdzić poziom płynu chłodzące

Kontrolki

Sygnalizatory wzrokowe informują kierowcę o działaniu danego układu, jego wyłączeniu (kontrolki działania/wyłączenia) lub o wystąpieniu usterki (kontrolka ostrzegawcz ...

Wskaźnik serwisowy

Kontrolki Stan Przyczyna Działania/uwagi Klucz serwisowy Świeci w sposób ciągły przez pewien czas po włączeniu zapłonu. Przebieg do n ...

Categorie