Citroen C3 Aircross: Wskaźniki zasięgu płynu AdBlue®

Gdy w zbiorniku AdBlue® zostanie osiągnięty poziom rezerwy albo po wykryciu wadliwego działania systemu oczyszczania spalin SCR, z chwilą włączenia zapłonu wskaźnik umożliwia poznanie szacunkowej drogi w kilometrach, którą może przebyć samochód przed zablokowaniem rozruchu silnika.

W przypadku równoczesnego wykrycia wadliwego działania i niskiego poziomu AdBlue® wyświetlana jest mniejsza z wartości zasięgu.

W przypadku ryzyka braku możliwości rozruchu wskutek braku AdBlue®

Przepisowe urządzenie blokujące rozruch silnika włącza się automatycznie, gdy tylko zbiornik AdBlue® jest pusty

Zasięg ponad 2400 km

Po włączeniu zapłonu żadna informacja dotycząca zasięgu nie wyświetla się automatycznie w zestawie wskaźników.

W przypadku ryzyka braku możliwości rozruchu wskutek braku AdBlu


Naciśnięcie tego przycisku powoduje chwilowe wyświetlenie pozostałego zasięgu.

Z ekranem dotykowym

Dostęp do informacji można uzyskać w menu
Jazda/ Samochód, wybierając "Funkcje jazdy", a następnie "Diagnostyka".

Zasięg między 2400 a 600 km

Z chwilą włączenia zapłonu zapala się ta
kontrolka, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu (np. "NO START IN 1500 km" lub "Dolej AdBlue: rozruch niemożliwy za 1500 km") informującego o zasięgu jazdy wyrażonym w kilometrach albo milach.

Podczas jazdy komunikat wyświetla się co 300 km, dopóki poziom dodatku nie zostanie uzupełniony.

Poziom rezerwy został osiągnięty. Zaleca się jak najszybsze uzupełnienie poziomu.

Zaleca się nie dolewać więcej niż 10 litrów dodatku AdBlue.

Więcej informacji na temat AdBlue® i układu SCR, a zwłaszcza uzupełniania poziomu AdBlue®, zawiera odpowiedni rozdział.

Zasięg poniżej 600 km

Po włączeniu zapłonu ta kontrolka miga, czemu
towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu (np.: "NO START IN 300 km" lub "Dolej AdBlue: rozruch niemożliwy za 300 km") informującego o zasięgu jazdy wyrażonym w kilometrach albo milach.

Podczas jazdy komunikat wyświetla się co 30 sekund, dopóki poziom AdBlue nie zostanie uzupełniony.

Należy koniecznie jak najszybciej uzupełnić poziom, zanim zbiornik całkowicie się opróżni.

Inaczej nie będzie można ponownie uruchomić silnika.

Więcej informacji na temat AdBlue® (silniki BlueHDi), a zwłaszcza uzupełniania poziomu dodatku, zawiera odpowiedni rozdział.

Awaria związana z brakiem AdBlue

Po włączeniu zapłonu ta kontrolka miga, czemu
towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu "NO START IN 0 km" lub "Dolej AdBlue: rozruch niemożliwy".

Zbiornik AdBlue® jest pusty: przepisowa blokada rozruchu uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika.

Aby móc ponownie uruchomić silnik, należy koniecznie wlać do zbiornika co najmniej 4 l AdBlue®.

Więcej informacji na temat AdBlue® (silniki BlueHDi), a zwłaszcza uzupełniania poziomu dodatku, zawiera odpowiedni rozdział.

W przypadku wykrycia usterki układu oczyszczania spalin SCR

Immobilizer silnika włącza się automatycznie po przebyciu ponad 1100 km po potwierdzeniu usterki układu oczyszczania spalin SCR. Należy możliwie najszybciej zlecić sprawdzenie układu w ASO sieci CITROËN albo w warsztacie specjalistycznym.

W przypadku wykrycia usterki

Zapalają się te kontrolki, czemu towarzyszy
sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu "Usterka oczyszczania spalin".

Alarm włącza się podczas jazdy, gdy usterka zostanie wykryta po raz pierwszy, następnie po włączeniu zapłonu przy kolejnej jeździe, dopóki utrzymuje się przyczyna występowania uster

Jeżeli jest to chwilowa usterka, alarm znika w trakcie następnej jazdy, po wykonaniu autodiagnostyki układu oczyszczania spalin SCR.

W trakcie fazy dozwolonej jazdy (między 1100 a 0 km)

Jeśli zostanie potwierdzona usterka układu
SCR (po przejechaniu 50 km z wyświetlonym komunikatem sygnalizującym usterkę), włączają się te kontrolki i miga kontrolka AdBlue, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy oraz wyświetlenie komunikatu (np.: "NO START IN 300 km" lub "Usterka oczyszczania spalin: rozruch niemożliwy za 300 km") wskazującego pozostały zasięg w kilometrach lub milach

Podczas jazdy komunikat jest wyświetlany co 30 sekund, dopóki utrzymuje się usterka układu oczyszczania spalin SCR.

Alarm jest ponawiany po włączeniu zapłonu.

Należy możliwie jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym.

W przeciwnym wypadku nie da się ponownie uruchomić samochodu.

Blokada rozruchu

Przy każdym włączeniu zapłonu te kontrolki
zapalają się i miga kontrolka AdBlue, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlanie komunikatu "NO START IN 0 km" lub "Usterka oczyszczania spalin: rozruch zabroniony".

Dopuszczalny limit jazdy został przekroczony: układ blokady rozruchu uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika.

Aby móc ponownie uruchomić silnik, należy koniecznie skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym.

    Wskaźnik poziomu oleju silnikowego

    (zależnie od wersji) W wersjach wyposażonych we wskaźnik elektroniczny poziom oleju silnikowego jest wyświetlany w zestawie wskaźników przez kilka sekund po włączeniu ...

    Liczniki przebiegu

    Przebieg całkowity i dzienny są wyświetlane przez trzydzieści sekund od wyłączenia zapłonu, po otwarciu drzwi kierowcy oraz po zaryglowaniu lub odryglowaniu samochodu. ...

    Categorie