Citroen C3 Aircross: Wskaźnik serwisowy

Kontrolki Stan Przyczyna Działania/uwagi
Klucz serwisowy Świeci w sposób ciągły przez pewien czas po włączeniu zapłonu. Przebieg do następnego przeglądu między 1000 km a 3000 km.

Wskaźnik serwisowy jest wyświetlany przez kilka sekund w zestawie wskaźników. W zależności od wersji:

 • w linii wyświetlania całkowitego przebiegu wyświetla się dystans (w kilometrach lub milach) do następnego przeglądu.
 • komunikat alarmowy sygnalizuje odległość (w kilometrach lub milach) pozostałą do następnego przeglądu.

Klucz serwisowy gaśnie po kilku sekundach.

Alarm może zostać włączony w przypadku zbliżającego się terminu przeglądu.

  Świeci w sposób ciągły po włączeniu zapłonu. Przebieg do następnego przeglądu poniżej 1000 km

Wskaźnik serwisowy jest wyświetlany przez kilka sekund w zestawie wskaźników. W zależności od wersji:

 • w linii wyświetlania całkowitego przebiegu wyświetla się odległość pozostała do następnego przeglądu.
 • komunikat alarmowy sygnalizuje odległość pozostałą do następnego przeglądu.

  Symbol klucza serwisowego świeci, aby przypominać o konieczności wykonania przeglądu w najbliższym czasie.

Alarm może zostać włączony w przypadku zbliżającego się terminu przeglądu.

Klucz serwis Po włączeniu zapłonu miga, a następnie świeci w sposób ciągły. Minął termin przeglądu.

Wskaźnik serwisowy jest wyświetlany przez kilka sekund w zestawie wskaźników. W zależności od wersji:

 • w linii wyświetlania całkowitego przebiegu wyświetla się dystans przebyty od wyznaczonego terminu przeglądu. Wartość jest poprzedzona znakiem "-".
 • komunikat alarmowy sygnalizuje przekroczenie terminu przeglądu.

Symbol klucza serwisowego pozostaje włączony, dopóki przegląd nie zostanie wykonany.

Alarm włącza się po przekroczeniu wyznaczonego terminu.

  Po włączeniu zapłonu miga, a następnie świeci w sposób ciągły wraz z kontrolką serwisową. Minął termin przeglądu w przypadku wersji Diesel BlueHDi.

Wskaźnik serwisowy jest wyświetlany przez kilka sekund w zestawie wskaźników. W zależności od wersji:

 • w linii wyświetlania całkowitego przebiegu wyświetla się dystans przebyty od wyznaczonego terminu przeglądu. Wartość jest poprzedzona znakiem "-".
 • komunikat alarmowy sygnalizuje przekroczenie terminu przeglądu.

Symbol klucza serwisowego pozostaje włączony, dopóki przegląd nie zostanie wykonany.

Alarm włącza się po przekroczeniu wyznaczonego terminu.

Wyświetlana odległość (w kilometrach lub milach) jest obliczona na podstawie liczby przebytych kilometrów i czasu od ostatniego przeglądu.

Zerowanie wskaźnika serwisowego

Po każdym przeglądzie należy wyzerować wskaźnik serwisowy.

W przypadku wykonania przeglądu we własnym zakresie wyłączyć zapłon:

Zerowanie wskaźnika serwisowego


 • Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk.
 • Włączyć zapłon: wyświetlacz rozpoczyna odliczanie do tyłu.
 • Gdy wyświetlacz wskazuje =0, zwolnić przycisk. Symbol klucza znika.

Jeżeli po wykonaniu tej czynności trzeba odłączyć akumulator, należy zaryglować samochód i odczekać co najmniej pięć minut, aby zerowanie zostało zarejestrowane.

Przywołanie informacji serwisowej

W każdej chwili można sprawdzić informację serwisową.

 • Nacisnąć ten przycisk.

Informacja serwisowa wyświetla się przez kilka sekund, a następnie znika.

  Wskaźniki

  Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego Przy pracującym silniku: strefa A – temperatura prawidłowa, strefa B – temperatura zbyt wysoka. Włącza się ta kont ...

  Wskaźnik poziomu oleju silnikowego

  (zależnie od wersji) W wersjach wyposażonych we wskaźnik elektroniczny poziom oleju silnikowego jest wyświetlany w zestawie wskaźników przez kilka sekund po włączeniu ...

  Categorie