Citroen C3 Aircross: Kontrolki

Sygnalizatory wzrokowe informują kierowcę o działaniu danego układu, jego wyłączeniu (kontrolki działania/wyłączenia) lub o wystąpieniu usterki (kontrolka ostrzegawcza).

Po włączeniu zapłonu

Niektóre kontrolki alarmowe zapalają się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.

Po uruchomieniu silnika kontrolki te powinny zgasnąć.

Jeżeli świecą w sposób ciągły, przed ruszeniem należy sprawdzić znaczenie danego alarmu.

Ostrzeżenia powiązane

Niektóre kontrolki mają dwa tryby sygnalizacji: świecenie ciągłe albo miganie.

Tylko na podstawie związku sygnału kontrolki ze stanem pracy samochodu można stwierdzić, czy jest to sytuacja normalna, czy wystąpiła usterka.

W przypadku usterki zapaleniu się kontrolki może towarzyszyć sygnał dźwiękowy i/lub komunikat.

Kontrolki alarmowe

Zapalenie się jednej z poniższych kontrolek przy włączonym silniku lub podczas jazdy sygnalizuje usterkę wymagającą interwencji kierowcy.

Każda usterka powodująca zapalenie się kontrolki alarmowej wymaga przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki na podstawie odpowiedniego komunikatu.

W razie jakichkolwiek problemów skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Kontrolki alarmowe


Kontrolki alarmowe


Kontrolki działania

Włączenie się jednej z poniższych kontrolek potwierdza włączenie odpowiedniego układu.


Kontrolki wyłączenia

Zapalenie się jednej z poniższych kontrolek potwierdza ręczne wyłączenie danego układu.

Może temu towarzyszyć sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu.

Kontrolki wyłączenia

Kontrolka Stan Przyczyna Działania/uwagi
Kontrolki w kolorze czerwonym
Kontrolka STOP Świeci w sposób ciągły, połączona z inną kontrolką alarmową, sygnałem dźwiękowym i komunikatem. Zapalenie się tej kontrolki jest związane z poważną usterką silnika, układu hamulcowego, wspomagania kierownicy itd. lub z istotną usterką elektryczną.

Należy jak najszybciej zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.

Zatrzymać się, wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub warsztatem specjalistycznym.

Hamulec postojowy Świeci w sposób ciągły. Hamulec postojowy jest zaciągnięty lub nie został prawidłowo zwolniony.

Trzymając nogę na pedale hamulca, zwolnić hamulec postojowy, aby kontrolka zgasła.

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat hamulca postojowego zawiera odpowiedni rozdział.

Układ hamulcowy Świeci w sposób ciągły. Duży spadek poziomu płynu hamulcowego w układzie hamulcowym.

Uzupełnić poziom płynem zatwierdzonym przez CITROËNA.

Jeżeli problem nadal występuje, zlecić sprawdzenie układu w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Usterka układu hamulcowego. Należy jak najszybciej zatrzymać pojazd, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

Zaparkować, wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Układ hamulcowy Świeci w sposób ciągły, wraz z kontrolką ABS (pomarańczową). Usterka elektronicznego rozdzielacza siły hamowania (EBFD).

Jak najszybciej zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.

Zlecić sprawdzenie przez ASO sieci CITROËN lub przez warsztat specjalistyczny.

Otwarte drzwi Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy komunikat wskazujący otwarte drzwi.

Prędkość poniżej 10 km/h, drzwi lub pokrywa bagażnika są nieprawidłowo zamknięte. Zamknąć dane drzwi lub pokrywę bagażnika.
Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy komunikat wskazujący otwarte drzwi lub pokrywę bagażnika i sygnał dźwiękowy.

Prędkość powyżej 10 km/h, drzwi lub pokrywa bagażnika są nieprawidłowo zamknięte.
Niezapięte/ odpięte pasy bezpieczeństwa Świeci w sposób ciągły lub miga, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Pas bezpieczeństwa nie jest zapięty lub został odpięty. Pociągnąć za pas, a następnie włożyć klamrę do sprzączki
Ładowanie akumulatora Świeci w sposób ciągły.

Usterka systemu ładowania akumulatora (zabrudzone lub poluzowane zaciski, luźny lub zerwany pasek alternatora itd.). Kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Jeżeli nie zgaśnie, skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Ciśnienie oleju silnikowego Świeci w sposób ciągły.

Usterka układu smarowania silnika. Jak najszybciej zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.

Zaparkować, wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Maksymalna temperatura płynu chłodzącego Świeci w sposób ciągły.

Zbyt wysoka temperatura w układzie chłodzenia. Jak najszybciej zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.

Jeżeli trzeba dolać płynu, należy zaczekać, aż silnik ostygnie.

Jeżeli problem nadal się utrzymuje, skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Układ autodiagnostyki silnika Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy świecenie kontrolki STOP. Wykryto poważną usterkę silnika. Należy koniecznie zatrzymać pojazd z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Zaparkować, wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Kontrolki w kolorze pomarańczowym
Układ autodiagnostyki silnika Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy świecenie kontrolki serwisowej. Wykryto drobną usterkę silnika. . Należy przeprowadzić kontrolę w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym
Układ autodiagnostyki silnika Świeci w sposób ciągły.

Usterka układu oczyszczania spalin. Kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Jeżeli nie zgaśnie, skontaktować się niezwłocznie z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Miga. Usterka układu sterowania pracą silnika. Występuje ryzyko zniszczenia katalizatora.

Układ należy sprawdzić w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym

Alarm ryzyka zderzenia/Active Safety Brake Miga. Układ działa. Układ hamuje krótkimi impulsami, aby zmniejszyć prędkość zderzenia czołowego z poprzedzającym pojazdem.
Świeci w sposób ciągły, z towarzyszącym komunikatem i sygnałem dźwiękowym.

Wystąpiła usterka układu. Układ należy sprawdzić w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.
Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy komunikat.

Układ został wyłączony z poziomu menu konfiguracyjnego pojazdu. Więcej informacji na temat układu alarmu ryzyka zderzenia/Active Safety Brake zawiera odpowiedni rozdział.
Układ zapobiegający blokowaniu się kół (ABS) Świeci w sposób ciągły.

Usterka układu zapobiegającego blokowaniu się kół. Standardowe działanie układu hamulcowego zostaje zachowane.

Kontynuować ostrożnie jazdę z umiarkowaną prędkością i jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym

Niskie ciśnienie w oponach Świeci w sposób ciągły z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem.

W co najmniej jednej oponie jest zbyt niskie ciśnienie. Jak najszybciej sprawdzić ciśnienie w oponach.

Ciśnienie najlepiej sprawdzać przy zimnych oponach.

Po każdej regulacji ciśnienia w jednej albo kilku oponach oraz po wymianie jednego albo kilku kół należy przeprowadzić inicjalizację układu.

Więcej informacji na temat wykrywania niskiego ciśnienia w oponach znajduje się we właściwym rozdziale.

Miga, a potem świeci w sposób ciągły wraz z kontrolką serwisową.

Usterka układu: ciśnienie w oponach nie jest już monitorowane. Zlecić sprawdzenie układu przez ASO sieci CITROËN lub przez warsztat specjalistyczny.
Dynamiczna kontrola stabilności (DSC/ASR) Świeci w sposób ciągły.

Przycisk lub pokrętło zostały użyte i włącza się kontrolka.

Układ DSC/ASR jest wyłączony.

DSC: dynamiczna kontrola stabilności.

ASR: układ zapobiegający poślizgowi kół.

Nacisnąć przycisk lub obrócić pokrętło, aby włączyć układ DSC/ASR; kontrolka gaśnie.

Układ DSC/ASR włącza się automatycznie po uruchomieniu samochodu.

Jeśli układ jest wyłączony, zostaje włączony automatycznie, gdy prędkość jazdy osiągnie ok.

50 km/h.

Więcej informacji na temat elektronicznego programu stabilności (ESC), a zwłaszcza układu DSC/ASR zawiera odpowiedni rozdział

Dynamiczna kontrola stabilności (DSC/ASR) Miga. Uruchomienie regulacji DSC/ASR. Układ optymalizuje działanie układu napędowego i poprawia stabilność kierunkową pojazdu w przypadku utraty przyczepności lub toru jazdy.
Świeci w sposób ciągły.

Usterka układu DSC/ASR. . Zlecić sprawdzenie układu przez ASO sieci CITROËN lub przez warsztat specjalistyczny
Poduszki powietrzne Świeci przez pewien czas.

Włącza się na kilka sekund i gaśnie po włączeniu zapłonu. Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Jeżeli nie zgaśnie, skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Świeci w sposób ciągły.

Usterka jednego z układów poduszek powietrznych lub napinaczy pirotechnicznych pasów bezpieczeństwa. Zlecić sprawdzenie układu przez ASO sieci CITROËN lub przez warsztat specjalistyczny
Poduszka powietrzna pasażera Świeci w sposób ciągły. Wyłącznik, usytuowany w desce rozdzielczej po prawej stronie, jest ustawiony w położeniu "OFF".

Przełącznik umieszczony w schowku znajduje się w położeniu "OFF".

Czołowa poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona.

Można zamontować fotelik dziecięcy tyłem do kierunku jazdy, chyba że występuje usterka poduszek powietrznych (zapalona kontrolka alarmowa poduszek powietrznych).

Aby włączyć czołową poduszkę powietrzną pasażera, należy ustawić przełącznik w położeniu "ON".

W tym przypadku nie należy instalować fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu pasażera z przodu.

Filtr cząstek stałych (silnik Diesla) Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlanie komunikatu ostrzegającego o ryzyku nasycenia filtra cząstek stałych. To oznacza, że filtr cząstek stałych zaczyna się nasycać. Gdy warunki na drodze na to pozwalają, należy przeprowadzić regenerację filtra podczas jazdy z prędkością co najmniej 60 km/h. Koniec regeneracji sygnalizowany jest zgaśnięciem kontrolki.

Więcej informacji na temat kontroli, a szczególnie filtra cząstek stałych, zawiera odpowiedni rozdział

Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlanie komunikatu ostrzegającego o ryzyku nasycenia filtra cząstek stałych.

To oznacza niski poziom dodatku w zbiorniku. Jak najszybciej uzupełnić poziom dodatku w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Więcej informacji na temat kontroli poziomów płynów, a zwłaszcza poziomu dodatku, zawiera odpowiedni rozdział.

Niski poziom paliwa Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy oraz komunikat.

Gdy włączy się po raz pierwszy, w zbiorniku pozostaje około 5 l paliwa.

Od tej chwili zaczyna się zużywanie rezerwy paliwa.

Należy bezwzględnie uzupełnić paliwo, aby uniknąć unieruchomienia silnika.

Do chwili dolania wystarczającej ilości paliwa ta kontrolka włącza się przy każdym włączeniu zapłonu, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy oraz wyświetlanie komunikatu.

Sygnał dźwiękowy oraz komunikat są powtarzane coraz częściej w miarę obniżania się poziomu paliwa do 0.

Pojemność zbiornika: około 45 l.

Nigdy nie doprowadzać do unieruchomienia silnika z powodu braku paliwa, ponieważ może to spowodować uszkodzenie układu oczyszczania spalin i wtryskowego.

Obecność wody w oleju napędowym* Świeci w sposób ciągły.

W filtrze oleju napędowego znajduje się woda. Ryzyko uszkodzenia układu wtrysku paliwa w silnikach Diesla.

Jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym.

Alarm niezamierzonego przekroczenia linii Miga (na pomarańczowo), czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Przekroczenie linii pasa ruchu z prawej strony.

Przekroczenie linii pasa ruchu z lewej strony.

Obrócić koło kierownicy w przeciwną stronę w celu przywrócenia prawidłowego toru jazdy.

Więcej informacji znajduje się we właściwym rozdziale.

  Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy kontrolka serwisowa. Usterka układu alarmu niezamierzonego przekroczenia linii. Zlecić sprawdzenie układu przez ASO sieci CITROËN lub przez warsztat specjalistyczny.
AdBlue® (Diesel BlueHDi) Świeci w sposób ciągły po włączeniu zapłonu, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlanie komunikatu z pozostałym zasięgiem.

Pozostały zasięg wynosi od 600 do 2400 km. Należy jak najszybciej uzupełnić poziom AdBlue®.

Do zbiornika można dolać do 10 litrów AdBlue®.

Miga, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlanie komunikatu z pozostałym zasięgiem. Pozostały zasięg wynosi od 0 do 600 km. Koniecznie uzupełnić poziom płynu AdBlue®, żeby nie dopuścić do unieruchomienia samochodu.

Do zbiornika można dolać do 10 litrów AdBlue®.

Miga, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i wyświetlanie komunikatu sygnalizującego zablokowanie rozruchu.

Zbiornik AdBlue® jest pusty: przepisowa blokada rozruchu uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika. Aby móc ponownie uruchomić silnik, trzeba uzupełnić AdBlue®.

Do zbiornika należy koniecznie dolać minimum 4 l AdBlue®.

Układ oczyszczania spalin SCR (Diesel BlueHDi) Świeci w sposób ciągły po włączeniu zapłonu, czemu towarzyszy świecenie kontrolki serwisowej i diagnostyki silnika oraz sygnał dźwiękowy i komunikat.

Wykryto usterkę układu oczyszczania spalin SCR. Ten alarm znika, gdy tylko poziom emisji zanieczyszczeń w spalinach będzie znów prawidłowy
Miga po włączeniu zapłonu, czemu towarzyszy świecenie kontrolki serwisowej i diagnostyki silnika oraz sygnał dźwiękowy i komunikat informujący o pozostałym zasięgu. Po potwierdzeniu usterki układu oczyszczania spalin będzie można przejechać maksymalnie 1100 km przed włączeniem się blokady rozruchu. Aby uniknąć awarii, bezzwłocznie skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub warsztatem specjalistycznym
Miga po włączeniu zapłonu, czemu towarzyszy świecenie kontrolki serwisowej i diagnostyki silnika oraz sygnał dźwiękowy i komunikat. Przekroczona dopuszczalna granica przebiegu po potwierdzeniu usterki układu oczyszczania spalin: blokada rozruchu uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika. Aby móc ponownie uruchomić silnik, należy koniecznie skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym.

Kontrolka serwisowa Chwilowo włączona, wyświetlony komunikat. Wykrycie jednej lub kilku drobnych usterek, które nie mają przypisanych specjalnych kontrolek. Zidentyfikować przyczynę usterki na podstawie komunikatu wyświetlonego w zestawie wskaźników.

Niektóre usterki można usunąć samemu, na przykład gdy drzwi są otwarte lub filtr cząstek stałych zacznie się nasycać (gdy warunki drogowe będą odpowiednie, zregenerować filtr podczas jazdy z prędkością przynajmniej 60 km/h, aż kontrolka zgaśnie).

W razie innych usterek, na przykład układu wykrywania zbyt niskiego ciśnienia w oponach, należy skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy wyświetlanie komunikatu. Wykrycie jednej lub kilku poważnych usterek, które nie mają przypisanych specjalnych kontrolek. Zidentyfikować przyczynę usterki na podstawie komunikatu wyświetlonego w zestawie wskaźników i jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistyczny
Świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy miganie, a następnie ciągłe wyświetlanie klucza symbolizującego przegląd. Termin przeglądu został przekroczony Tylko w wersjach Diesel BlueHDi.

Jak najszybciej wykonać przegląd pojazdu

Świece żarowe w silniku Diesla Świeci w sposób ciągły. Po włączeniu zapłonu za pomocą stacyjki lub na żądanie uruchomienia silnika przez naciśnięcie przycisku "START/STOP", ze względu na temperaturę silnika wymagane jest włączenie świec żarowych. Czas świecenia kontrolki zależy od warunków klimatycznych (do około 30 sekund w warunkach silnego mrozu).

W przypadku stacyjki na kluczyk przed rozruchem zaczekać na zgaśnięcie kontrolki.

W przypadku układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka po zgaśnięciu kontrolki rozruch odbywa się natychmiast, pod warunkiem, że pedał hamulca jest wciśnięty w samochodzie wyposażonym w automatyczną skrzynię biegów.

W przypadku układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka po zgaśnięciu kontrolki rozruch odbywa się natychmiast, pod warunkiem, że pedał sprzęgła jest wciśnięty w samochodzie wyposażonym w manualną skrzynię biegów.

Jeżeli silnik się nie uruchamia, wyłączyć i ponownie włączyć zapłon, zaczekać na zgaśnięcie kontrolki, a potem uruchomić silnik.

Tylne światło przeciwmgłowe Świeci w sposób ciągły. Tylne światło przeciwmgłowe jest włączone za pomocą pierścienia przełącznika świateł. Obrócić pierścień przełącznika świateł do tyłu, aby wyłączyć tylne światło przeciwmgłowe.
Kontrolki w kolorze zielonym
Monitorowanie martwych pó Świeci w sposób ciągły. Funkcja została aktywowana. Więcej informacji na temat układu monitorowania martwych pól zawiera odpowiedni rozdział.
Hill Assist Descent Świeci w sposób ciągły. Układ został włączony, ale warunki regulacji nie są spełnione (nachylenie drogi, zbyt wysoka prędkość, przełożenie skrzyni biegów). Przy prędkości od 35 do 50 km/h układ jest aktywny, ale nie działa.

Zmniejszyć prędkość samochodu

Miga. Układ rozpoczyna regulację prędkości pojazdu. Samochód jest w trakcie hamowania; światła stop zapalają się podczas zjazdu.

Więcej informacji na temat funkcji Hill Assist Descent znajduje się we właściwym rozdziale

Stop & Start Świeci w sposób ciągły. Układ Stop & Start przełączył silnik w tryb STOP wskutek zatrzymania samochodu (czerwone światło, znak stop, korki itp.). Kontrolka gaśnie i silnik uruchamia się automatycznie w trybie START, gdy tylko kierowca chce odjechać
Miga przez kilka sekund, a potem gaśnie. Tryb STOP jest chwilowo niedostępny.

albo Tryb START włączył się automatycznie.

Więcej informacji na temat Stop & Start znajduje się w odpowiednim rozdziale.
Lewy kierunkowskaz Miga i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Przełącznik oświetlenia został przestawiony w dół.  
Prawy kierunkowskaz Miga i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Przełącznik oświetlenia został przestawiony w górę.  
Światła pozycyjne Świeci w sposób ciągły.

Przełącznik oświetlenia w pozycji "Światła pozycyjne".  
Przednie światła przeciwmgłowe Świeci w sposób ciągły. Przednie światła przeciwmgłowe zostały włączone za pomocą pierścienia przełącznika świateł. Obrócić pierścień na przełączniku do tyłu, aby wyłączyć światła przeciwmgłowe.
Automatyczna praca wycieraczek Świeci w sposób ciągły. Przełącznik wycieraczek jest naciśnięty do dołu.

Funkcja automatycznej pracy wycieraczek przedniej szyby jest włączona.

Aby wyłączyć funkcję automatycznej pracy wycieraczek, należy ponownie nacisnąć przełącznik do dołu lub ustawić przełącznik wycieraczek w innym położeniu.
Automatyczne przełączanie świateł drogowych Świeci w sposób ciągły. Funkcja została włączona w menu Samochód/Jazda ekranu dotykowego.

Przełącznik świateł w pozycji "AUTO".

Kamera umieszczona w górnej części przedniej szyby steruje włączaniem świateł drogowych lub świateł mijania w zależności od oświetlenia zewnętrznego i warunków drogowych.

Więcej informacji o automatycznym przełączaniu świateł drogowych zawiera odpowiedni rozdział.

Światła mijania Świeci w sposób ciągły. Przełącznik oświetlenia w pozycji "Światła mijania".  
Kontrolki w kolorze niebieskim
Światła drogowe Świeci w sposób ciągły. Przełącznik oświetlenia został pociągnięty w stronę kierowcy Pociągnąć przełącznik, aby włączyć ponownie światła mijania
Kontrolki widoczne na wyświetlaczu
Stopa na pedale hamulca Świeci w sposób ciągły. Wcisnąć pedał hamulca. W pojeździe ze sterowaną skrzynią biegów ustawić dźwignię w położeniu N i wcisnąć pedał hamulca, aby uruchomić silnik.

W pojeździe z automatyczną skrzynią biegów przed zwolnieniem hamulca postojowego nacisnąć pedał hamulca przy pracującym silniku, aby odblokować dźwignię i wyjść z położenia P.

Jeżeli hamulec postojowy zostanie zwolniony bez naciskania pedału hamulca, kontrolka pozostanie zapalona.

Miga. W przypadku sterowanej skrzyni biegów, jeżeli samochód za długo stoi na wzniesieniu przy wciśniętym pedale przyspieszenia, sprzęgło się przegrzewa. Użyć pedału hamulca i/lub hamulca postojowego
Automatyczna praca wycieraczek Świeci w sposób ciągły. Dźwignia wycieraczek została naciśnięta do dołu. Funkcja automatycznej pracy wycieraczek przedniej szyby jest włączona.

Aby wyłączyć funkcję automatycznej pracy wycieraczek, nacisnąć dźwignię do dołu albo ustawić ją w innym położeniu.

 

Instrukcje dotyczące uzupełniania poziomu oraz dodatkowe informacje o AdBlue® (silniki BlueHDi) zawiera odpowiedni rozdział

    Wskazania w zestawie wskaźników

    Tekstowy zestaw wskaźników LCD Temperatura zewnętrzna. Ustawienia ogranicznika lub tempomatu. Prędkość zaproponowana przez układ rozpoznawania ograniczenia pr ...

    Wskaźniki

    Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego Przy pracującym silniku: strefa A – temperatura prawidłowa, strefa B – temperatura zbyt wysoka. Włącza się ta kont ...

    Categorie