Chevrolet Captiva: Zestaw do naprawy opon

Przechowywanie zestawu do naprawy opon

Wyjmowanie zestawu do naprawy opon:

Zestaw do naprawy opon


1. Otworzyć drzwi tyłu nadwozia.

2. Podnieść pokrywę.

3. Wyjąć zestaw do naprawy opon.

Aby schować zestaw do naprawy opon, wykonać czynności w odwrotnej kolejności.

Ostrzeżenie

Trzymanie pojazdu z włączonym silnikiem w zamkniętej, słabo wentylowanej przestrzeni jest niebezpieczne. Spaliny mogą dostać się do wnętrza pojazdu.

Spaliny zawierają tlenek węgla (CO), który jest bezbarwnym i bezwonnym gazem.

Może on być przyczyną utraty świadomości lub nawet śmierci.

Nie wolno pozostawiać włączonego silnika w zamkniętych przestrzeniach, w których nie ma dopływu świeżego powietrza.

 

Ostrzeżenie

Nadmierne ciśnienie w oponie może spowodować jej rozerwanie, doprowadzając do obrażeń u kierowcy lub innych osób.

Należy przeczytać instrukcję obsługi zestawu naprawczego do opon, zastosować się do podanych w niej poleceń i napompować opony do zalecanego poziomu ciśnienia. Nie wolno przekraczać zalecanych wartości ciśnienia.

 

Ostrzeżenie

Przechowywanie zestawu naprawczego do opon lub innego wyposażenia w kabinie może by przyczyną obrażeń. W razie gwałtownego zahamowania lub kolizji luźne przedmioty mogą kogoś uderzyć. Przechowywać zestaw naprawczy do opon w miejscu do tego przeznaczonym.

Jeśli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy do opon, może nie posiadać koła zapasowego, narzędzi do wymiany koła a w niektóre pojazdy mogą nie posiadać schowka na koło zapasowe.

Zestawu naprawczego do opon można używać do tymczasowego uszczelniania przebić o rozmiarze do 6 mm (1/4 cala) zlokalizowanych w bieżniku opony. Można go również używać do uzupełniania ciśnienia w niedopompowanych oponach.

Jeśli opona spadła z obręczy, ma uszkodzony bok lub przebicie jest duże, takie uszkodzenie uniemożliwia skuteczne użycie zestawu naprawczego do opon.

Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące zestawu naprawczego do opon i przestrzegać ich.

Zestaw zawiera

Zestaw do naprawy opon


  1. Wskaźnik ciśnienia
  2. Przycisk do likwidacji ciśnienia (koloru białego)
  3. Włącznik wyboru
  4. Przycisk włącznika (koloru pomarańczowego)
  5. Zbiornik z uszczelniaczem do opon
  6. Przewód giętki przeznaczony wyłącznie do powietrza (czarny przewód z białą końcówką)

Zestaw do naprawy opon


  1. Przewód giętki do uszczelniacza/ powietrza (przewód przezroczysty z pomarańczową końcówką)
  2. Wtyczka zasilająca

Przekładanie opon

Koła przekłada się w celu zapewnienia bardziej równomiernego zużycia wszystkich opon. Pierwsze przełożenie jest najważniejsze. Kiedy ...

Uszczelniacz do opon

Należy przeczytać instrukcje bezpiecznego użytkowania zamieszczone na etykiecie pojemnika z uszczelniaczem i przestrzegać ich. Sprawdzić termin wa ...

Categorie