Chevrolet Captiva: Przekładanie opon

Koła przekłada się w celu zapewnienia bardziej równomiernego zużycia wszystkich opon. Pierwsze przełożenie jest najważniejsze.

Kiedy tylko dostrzeżone zostanie niestandardowe zużycie opony, jak najszybciej przełożyć koła i sprawdzić ich ustawienie. Sprawdzić również uszkodzenia opon i kół.

Przekładanie opon


Przy przekładaniu kół należy zawsze postępować według schematu pokazanego na ilustracji.

Przy przekładaniu nie wykorzystywać koła zapasowego. Po przełożeniu kół dopasować ciśnienie w przednich i tylnych oponach do wartości zalecanych podanych na naklejce z informacjami o oponach i obciążeniu.

Wyzerować układ monitorowania ciśnienia w oponach.

Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki mocujące koła są dokręcone prawidłowo.

Ostrzeżenie

Rdza lub brud na obręczy koła lub na elementach, do których jest montowane, po pewnym czasie może stać się przyczyną poluzowania nakrętek. Koło może odpaść i spowodować wypadek.

Przy zmianie koła należy usunąć wszelką rdzę i zanieczyszczenia z miejsc, w których koło jest mocowane do samochodu. W przypadkach awaryjnych można użyć szmaty lub papierowego ręcznika; jednak później należy całkowicie usunąć rdzę i brud za pomocą skrobaka lub szczotki drucianej.

Po wymianie koła lub przełożeniu kół lekko posmarować środek piasty odpowiednim smarem do łożysk kół, aby zapobiec korozji i gromadzeniu się rdzy. Nie nakładać smaru na powierzchnię do montowania kół ani na śruby czy nakrętki do kół.

Różne rozmiary opon i obręczy kół

Jeśli na obręcze kół zostaną założone opony o rozmiarze innym niż w przypadku opon montowanych fabrycznie, może zajść konieczność przeprogramowania prędkościomierza elektronicznego, zmiany standardowych ciśnień i dokonania kilku innych modyfikacji samochodu.

Po założeniu opon o innym rozmiarze należy także zastąpić naklejkę zawierającą wartości ciśnienia odpowiednią inną nalepką.

Ostrzeżenie

Zamontowanie nieodpowiednich opon i obręczy kół może być przyczyną wypadku, jak również unieważnienia homologacji typu pojazdu.

 

Ostrzeżenie

Nie należy stosować typów i rozmiarów obręczy oraz opon innych, niż oryginalnie zastosowane w pojeździe. Mogłoby to mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i osiągi pojazdu.

Mogłoby to doprowadzić do problemów z kierowaniem lub dachowania pojazdu, a wskutek tego do poważnych obrażeń.

Wymieniając opony, należy pamiętać o konieczności zamontowania wszystkich czterech opon i obręczy takiego samego typu, rozmiaru, o takim samym wzorze bieżnika, jednego producenta i o takiej samej nośności. Korzystanie z różnych opon może poważnie wpłynąć na właściwości jezdne, prześwit, drogę hamowania, wysokość pojazdu i poprawność wskazań prędkościomierza.

Osłony ozdobne kół

Należy używać osłon ozdobnych i opon dopuszczonych do użytku przez producenta i spełniających wszystkie wymagania dotyczące konkretnej kombinacji obręczy kół i opon.

W przypadku używania osłon ozdobnych i opon niezatwierdzonych przez producenta, opony nie mogą mieć pogrubionych krawędzi ochronnych.

Osłony ozdobne kół nie mogą pogarszać skuteczności chłodzenia hamulców.

Ostrzeżenie

Używanie nieodpowiednich osłon ozdobnych i opon może prowadzić do nagłego spadku ciśnienia w oponie i wypadku.

Geometria i wyważenie kół

W fabryce ustawiono geometrię kół i wyważono koła z oponami, tak aby zapewnić najdłuższą żywotność opon i najlepsze osiągi ogólne. Nie jest wymagane regularne korygowanie ustawienia i wyważenia kół.

Ponadto zawieszenie i układ kierowniczy w nowym pojeździe wymagają pewnego czasu na dotarcie i dostosowanie się do stylu jazdy kierowcy oraz liczby pasażerów i ilości przewożonego bagażu. Firma GM zaleca przejechanie nowym pojazdem co najmniej 800 kilometrów przed dokonaniem oceny, czy utrzymuje on prawidłowy kierunek ruchu. Lekkie ściąganie w lewo lub w prawo, w zależności od rodzaju nawierzchni i/lub jej uszkodzeń takich jak koleiny czy wyżłobienia, jest normalnym zjawiskiem. Dlatego też oddanie pojazdu do kontroli ustawienia kół należy rozważyć tylko wtedy, gdy samochód mocno ściąga w jedną lub drugą stronę lub jeśli zużycie opon wyraźnie odbiega od normy. Jeśli pojazd wpada w wibracje podczas jazdy po równej drodze, może to oznaczać, że konieczne jest ponowne wyważenie kół z oponami. W celu prawidłowego zdiagnozowania stanu pojazdu należy udać się do dealera.

Łańcuchy na koła

Łańcuchy na koła


Przed założeniem łańcuchów należy zdjąć kołpaki, aby uniknąć ich zarysowania.

 • Postępować zgodnie z instrukcjami producenta łańcuchów.
 • Łańcuchy można zakładać wyłącznie na przednie koła o średnicy 16 cali. Nie stosować łańcuchów na oponach innego rozmiaru.
 • Po przejechaniu około 0,5 mili (1,0 km) ponownie napiąć łańcuchy.
Przestroga

Stosowanie łańcuchów śniegowych może pogorszyć własności jezdne samochodu.

Nie przekraczać prędkości 50 km/ h (30 mil/h) lub prędkości maksymalnej zalecanej przez producenta łańcuchów, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

Unikać ostrych skrętów, wybojów i dziur w jezdni.

Unikać hamowania z zablokowaniem kół.

Uwagi: Odpowiednimi łańcuchami dla pojazdu są łańcuchy typu S według klasyfikacji SAE.

Po założeniu łańcuchów na koła należy jeździć z niską prędkością.

W przypadku usłyszenia uderzeń łańcuchów o podwozie zatrzymać samochód i naciągnąć łańcuchy.

Jeśli uderzenia są nadal słyszalne, zmniejszyć prędkość tak, aby ustały.

  Ciśnienie w oponach

  Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać przynajmniej co 14 dni oraz zawsze przed wyruszeniem w dłuższą podróż. Opony muszą ...

  Zestaw do naprawy opon

  Przechowywanie zestawu do naprawy opon Wyjmowanie zestawu do naprawy opon: 1. Otworzyć drzwi tyłu nadwozia. 2. Podnieść pokrywę. 3. Wyją ...

  Categorie